Gebruiksaanwijzing SONY MZ-R900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MZ-R900. Wij hopen dat dit SONY MZ-R900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MZ-R900 te teleladen.


SONY MZ-R900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5641 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MZ-R900 (3254 ko)
   SONY MZ-R900 (3366 ko)
   SONY MZ-R900 (3254 ko)
   SONY MZ-R900 (965 ko)
   SONY MZ-R900 1 (965 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 2 (3426 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 3 (1251 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 5 (482 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 6 (159 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 7 (3426 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 8 (482 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 9 (159 ko)
   SONY MZ-R900 annexe 10 (3426 ko)
   SONY MZ-R900 DATASHEET (138 ko)
   SONY MZ-R900 ANALOG PCLINK (471 ko)
   SONY MZ-R900 DIGITAL PCLINK (159 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MZ-R900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zet geen voorwerpen op het apparaat die met vloeistoffen zijn gevuld, zoals bloemenvazen, om brand en elektrische schokken te voorkomen. Afgedankte batterijen dient u mee te geven met het klein chemisch afval. Neem voor meer informatie contact op met de betrokken gemeentelijke dienst. -- ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE LASERSTRAAL LET OP! [. . . ] Raadpleeg het gedeelte "De software gebruiken" voor meer informatie over de installatieprocedure. De meegeleverde software gebruiken Zie voor gedetailleerde uitleg het gedeelte "De software gebruiken" of de on line Help. · Audiogegevens overdragen tussen de computer en de recorder Als u audiobestanden afspeelt met de software, komt het geluid uit de luidsprekers van de computer als een schijf in Hi-MD-modus is geplaatst en uit de oortelefoon die op de recorder is aangesloten als een schijf in de MD-modus in de recorder is geplaatst. Met de meegeleverde SonicStagesoftware kunt u audiogegevens overdragen tussen de recorder en de computer. Als een schijf in Hi-MDmodus in de recorder wordt geplaatst, kunnen tracks die met een microfoon of vanuit een CD-speler naar de recorder zijn opgenomen tevens naar uw computer worden overgebracht. · Rechtstreeks van een CD naar een MD opnemen De oplaadbare batterij van de recorder opladen U kunt de oplaadbare batterij opladen terwijl de recorder op een computer is aangesloten (via de USB-bus). Als u de recorder op de computer aansluit, begint de stroom (van de bus) van de computer de oplaadbare batterij van de recorder op te laden. Het laden is echter tijdelijk en kan niet worden gebruikt om de oplaadbare batterij helemaal op te laden. Als u bijvoorbeeld een volledig lege oplaadbare batterij op deze manier oplaadt, houdt de recorder na ongeveer 6 uur op op ongeveer de helft van de gehele capaciteit. De oplaadtijd kan variëren naar gelang de conditie van de oplaadbare batterij en de omgevingstemperatuur. Display terwijl de USB-stroom oplaadt Met de meegeleverde MD Simple Burner-software kunt u een CD in het CD-station rechtstreeks naar een schijf in de recorder opnemen. De schijf in de recorder als opslagapparaat gebruiken Als een schijf in Hi-MD-modus in de recorder wordt geplaatst, verschijnt de recorder in Windows Verkeer als een extern station, zodat u tekst-, en afbeeldingsbestanden e. d. Raadpleeg "Andere gegevens naar een schijf opslaan" (pagina 64) voor meer informatie. Opmerking Opladen via USB-stroom is niet mogelijk als de indicatie van het batterijniveau ( ) knippert op het display. · Plaats de oplaadbare batterij opnieuw en zorg dat het deksel van het batterijcompartiment volledig is gesloten. · De temperatuur van de omgeving waarin de batterij wordt opgeladen, is te hoog of te laag. Opmerkingen · Als de SonicStage-software actief is, wordt de recorder niet herkend als apparaat voor gegevensopslag. · Als u een schijf op de computer formatteert, dient u de schijf met de SonicStage-software te formatteren. · Zorg ervoor dat u de bestandsbeheermap (HMDHIFI-map en HI-MD. IND-bestand) niet verwijdert in Windows Verkenner. 64 Andere gegevens dan audiogegevens die op een schijf zijn opgeslagen, weergeven op het display van de recorder (File List) Als u een schijf in Hi-MD-modus gebruikt, kunt u andere gegevens dan audiogegevens die op een schijf zijn opgeslagen, weergeven op het display van de recorder. De naam en de grootte van de bestanden worden weergegeven. Hoofddirectory (eerste niveau) Subdirectory (tweede niveau) Subdirectory (derde niveau) 1 Open het menu wanneer de recorder is gestopt en selecteer "File List". De hoofddirectories worden in de opgeslagen volgorde weergegeven. Schijfnaam Lijst met bestanden en mappen 2 Draai aan de Jog Dial om het bestand te selecteren dat u wilt bevestigen en druk op de Jog Dial om de keuze in te voeren. De bestandsgrootte wordt weergegeven. Bestandsgrootte : Map : Bestand · Maximaal 16 directoryniveaus kunnen Als u dieper wilt gaan, selecteert u de map met het bestand dat u wilt controleren en drukt u op de Jog Dial. Op het display wordt een lijst met bestanden en subdirectories in de geselecteerde map weergegeven. Voer hierna weer de bediening in stap 2 uit. Opmerkingen worden bekeken. · Maximaal 512 bestanden of mappen kunnen worden bekeken in een hoofddirectory in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen. · Maximaal 1. 024 bestanden of mappen kunnen worden bekeken in elke subdirectory. MENU · Deze functie kan niet worden gebruikt om bestanden te openen. · Tekens die tekst bevatten die niet door de recorder wordt ondersteund, worden niet juist weergegeven. · Namen van bestanden of directories met meer dan 9 tekens worden afgekort. · Als u "File List" selecteert tijdens het afspelen of opnemen van een track, wordt "CANNOT SET" op het display weergegeven en wordt er geen lijst weergegeven. Jog Dial 65 De opslagruimte voor elke schijf (geformatteerd met de recorder/ de SonicStage-software) Soort schijf Standaardschijf van 60 minuten Standaardschijf van 74 minuten Standaardschijf van 80 minuten Totale grootte 219 MB (229. 965. 824 bytes) 270 MB (283. 312. 128 bytes) 291 MB (305. 856. 512 bytes) Schijfbeheerruimte1)2) Beschikbare ruimte 832 KB (851. 968 bytes) 832 KB (851. 968 bytes) 832 KB (851. 968 bytes) 832 KB (851. 968 bytes) 218 MB (229. 113. 856 bytes) 269 MB (282. 460. 160 bytes) 290 MB (305. 004. 544 bytes) 963 MB (1. 010. 761. 728 bytes) Hi-MD-schijf van 964 MB 1 GB (1. 011. 613. 696 bytes) 1) Verwijst 2) De naar de ruimte die wordt gebruikt voor het beheer van de bestanden op de schijf. [. . . ] Selectievakjes Schakel het selectievakje naast de gewenste tracks in. [Erase] [All Erase] Resterende tijd voor de geplaatste MD 113 Overige informatie Het verwijderen van SonicStage/MD Simple Burner Voer onderstaande procedure uit om SonicStage/MD Simple Burner te verwijderen. 1 Klik op [Start]­[Control Panel]*. [Settings]­[Control Panel] voor Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second Edition 2 3 Dubbelklik op [Add/Remove Programs]. Klik op [SonicStage 3. 0. xx] of [MD Simple Burner 2. 0. xx] in de "Currently Installed Programs"-lijst en klik vervolgens op [Change and Remove]*. Volg de aanwijzingen op het scherm en start de computer opnieuw op. Daarna is de installatie van het programma volledig ongedaan gemaakt. [Change/Remove] voor Windows 2000 Professional, [Add/Remove] voor Windows Millennium Edition of Windows 98 Second Edition Opmerking Als u SonicStage Ver. 2. 0 installeert, wordt OpenMG Secure Module 4. 1 tegelijkertijd geïnstalleerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MZ-R900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MZ-R900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag