Gebruiksaanwijzing SONY MZ-R50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MZ-R50. Wij hopen dat dit SONY MZ-R50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MZ-R50 te teleladen.


SONY MZ-R50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2494 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MZ-R50 ANNEXE 14 (2492 ko)
   SONY MZ-R50 (10587 ko)
   SONY MZ-R50 (2497 ko)
   SONY MZ-R50 1 (2497 ko)
   SONY MZ-R50 2 (528 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 4 (482 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 5 (159 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 6 (10595 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 7 (482 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 8 (159 ko)
   SONY MZ-R50 annexe 9 (10595 ko)
   SONY MZ-R50 ANNEXE 658 (2492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MZ-R50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Welkom in de wereld van de MiniDisc en maak kennis de vele mogelijkheden en eigenschappen van de nieuwe MiniDisc Recorder. Verticale jog knop -- U kunt muziekstukken kiezen door aan een knop te draaien. Synchro-opname -- U kunt makkelijk opnemen van een digitale bron zoals een CD of MD. Bemonsteringsfrequentie-omzetter -- Met dit toestel kunt u opnemen van digitale apparatuur met andere bemonsteringsfrequenties, zoals een BS tuner of DAT deck. [. . . ] Om de resterende tijd of de opnamepositie te controleren in de opname- of stop-stand, zie pagina 14. Verbind de LINE OUT aansluiting van de recorder met de LINE IN aansluitingen van een versterker of een cassettespeler met behulp van een lijnkabel (RK-G129 of RK-G136, niet meegeleverd). De recorder speelt de MD digitaal af en stuurt analoge signalen naar de aangesloten apparatuur. Mega Bass werkt niet wanneer een lijnkabel is aangesloten op LINE OUT. U kunt uw opnames bewerken door muziekstukmarkeringen toe te voegen of muziekstukken en MD's te benoemen. Breng muziekstukmarkeringen aan bij het begin en het einde van het deel dat u wilt wissen en wis vervolgens dat deel. Merk op dat eens een opname is gewist, u deze niet meer kunt herstellen. Merk op dat eens een opname is gewist, u deze niet meer kunt herstellen. Druk op ERASE tijdens het afspelen van het muziekstuk dat u wilt wissen. " en "Push Erase" verschijnen afwisselend in het uitleesvenster en de recorder speelt het gekozen muziekstuk herhaaldelijk af. U kunt muziekstukmarkeringen aanbrengen zodat het gemarkeerde gedeelte als een nieuw muziekstuk wordt beschouwd. Bewaar discs niet op een plek waar deze worden blootgesteld aan overmatig licht, extreme temperaturen, vocht of stof. Reinig de behuizing van de recorder met een zachte vochtige doek, eventueel met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsje, schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen zoals alcohol of benzine. Veeg met een schone droge doek over het omhulsel van de disc om eventueel wilt te verwijderen. Stof of ander vuil op de lens kan een goede werking van de recorder belemmeren. Indien de recorder langdurig wordt gebruikt kan deze oververhit raken. Zet de recorder niet op een plek waar deze wordt blootgesteld aan overmatig licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. Zorg altijd voor voldoende ventilatie om het apparaat als het wordt gebruikt op netvoeding. Om dit te voorkomen houdt u de volgende regels in acht: · Plaats batterijen met de + en - polen in de juiste richting. Gebruik geen combinaties van nieuwe en gebruikte batterijen of van verschillende typen. Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt gaat worden, verwijdert u de batterijen. [. . . ] Licentie voor de VS en andere landen van Dolby Laboratories Licensing Corporation Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Er kunnen echter geen nummers overheen worden opgenomen, zoals bij cassettes. Om op te kunnen nemen moet u gebruik maken van een "opneembare MD". voorbespeelde MD's Voorbespeelde MD's worden net zo opgenomen en afgespeeld als de normale CD's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MZ-R50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MZ-R50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag