Gebruiksaanwijzing SONY MUC-S12SM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MUC-S12SM1. Wij hopen dat dit SONY MUC-S12SM1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MUC-S12SM1 te teleladen.


SONY MUC-S12SM1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1383 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MUC-S12SM1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. ˎˎZorg er bij het aansluiten van de kabel voor dat de stekker volledig ingebracht is. Als de stekker niet volledig ingebracht is, is het mogelijk dat er geen of een haperend geluid hoorbaar is. ˎˎRaadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat en hoofdtelefoon voor meer informatie over de bediening ervan. 1, 2 m Type stekker Kant van de speler Vergulde L-vormige stereoministekker Kant van de hoofdtelefoon Vergulde ministekker met 4 polen (Raadpleeg voor de ondersteunde hoofdtelefoons de afzonderlijke lijst met toepasselijke hoofdtelefoons. [. . . ] ˎˎRaadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat en hoofdtelefoon voor meer informatie over de bediening ervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MUC-S12SM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MUC-S12SM1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag