Gebruiksaanwijzing SONY MUC-B30UM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MUC-B30UM1. Wij hopen dat dit SONY MUC-B30UM1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MUC-B30UM1 te teleladen.


SONY MUC-B30UM1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1557 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MUC-B30UM1 ANNEXE 1 (1557 ko)
   SONY MUC-B30UM1 ANNEXE 1 (1557 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MUC-B30UM1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. [. . . ] het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte). Als de stekker niet volledig ingebracht is, is het mogelijk dat er geen geluid hoorbaar is. ˎOngelijke intervallen in het gevlochten deel kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen en ontoereikende prestaties. Als er ongelijke intervallen in het gevlochten deel aanwezig zijn, maakt u de kabel weer mooi recht zodat de intervallen zo gelijk mogelijk zijn. ˎˎRaadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat en hoofdtelefoon voor meer informatie over de bediening ervan. [. . . ] ˎˎRaadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat en hoofdtelefoon voor meer informatie over de bediening ervan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MUC-B30UM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MUC-B30UM1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag