Gebruiksaanwijzing SONY MSAC-M2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MSAC-M2. Wij hopen dat dit SONY MSAC-M2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MSAC-M2 te teleladen.


SONY MSAC-M2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (324 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MSAC-M2 (119 ko)
   SONY MSAC-M2 annexe 1 (111 ko)
   SONY MSAC-M2 (444 ko)
   SONY MSAC-M2 (119 ko)
   SONY MSAC-M2 (51 ko)
   SONY MSAC-M2 annexe 2 (423 ko)
   SONY MSAC-M2 annexe 4 (111 ko)
   SONY MSAC-M2 annexe 3 (423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MSAC-M2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik of bewaar deze adapter niet: Op plaatsen waar de aanbevolen temperatuur wordt overschreden. [. . . ] Plaats deze adapter niet in producten die compatibel zijn met een Memory StickTM als er geen Memory Stick DuoTM in deze adapter is geplaatst. Zorg ervoor dat er geen vuil, stof of vreemde voorwerpen in de opening van deze adapter terechtkomen. De Memory TM Stick Duo functioneert mogelijk niet goed als deze niet volledig in de adapter is TM geplaatst. Sony is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens die u hebt opgenomen. < Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn > De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. Gebruik deze adapter om een Memory Stick Duo te gebruiken TM in producten die compatibel zijn met een Memory Stick van TM standaardformaat. Gebruik het product met een Memory Stick Duo TM (met/zonder MagicGate ), MagicGate Memory Stick Duo of Memory TMMemory Stick Duo genoemd). [. . . ] TM Stick PRO Duo (hierna TM * Een correcte TM werking met alle andere producten wordt niet gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MSAC-M2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MSAC-M2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag