Gebruiksaanwijzing SONY MRW62E-S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MRW62E-S1. Wij hopen dat dit SONY MRW62E-S1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MRW62E-S1 te teleladen.


SONY MRW62E-S1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (456 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MRW62E-S1 READ ME FIRST (1105 ko)
   SONY MRW62E-S1 QUICK STARTING GUIDE (161 ko)
   SONY MRW62E-S1 (51 ko)
   SONY MRW62E-S1 (474 ko)
   SONY MRW62E-S1 DATASHEET (239 ko)
   SONY MRW62E-S1 READ ME FIRST (1105 ko)
   SONY MRW62E-S1 QUICK STARTING GUIDE (161 ko)
   SONY MRW62E-S1 MEMORY CARD READER/WRITER FAQ (231 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MRW62E-S1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IT 3-093-599-73 (1) Multi-Card Reader/Writer Gebruiksaanwijzing Voordat u het apparaat gebruikt, moet u dit document aandachtig doorlezen. Bewaar dit document voor het geval u het later als referentiemateriaal nodig hebt. JP FR DE ES IT CS MRW62E-S1 © 2007 Sony Corporation Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een onderdeel van het apparaat wordt ingeslikt. Laat het systeem alleen nakijken door bevoegde servicetechnici. SONY CORPORATION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OP DE OPSLAGMEDIA. [. . . ] In andere versies van Windows kunnen de schermen er anders uitzien. Naam computerstation Removable Disk (E:) (Verwisselbare schijf (E:)) Removable Disk (F:) (Verwisselbare schijf (F:)) Removable Disk (G:) (Verwisselbare schijf (G:)) Removable Disk (H:) (Verwisselbare schijf (H:)) Bijbehorende geheugenkaart CompactFlash Microdrive SmartMedia xD-Picture Card "Memory Stick"media MultiMediaCard SD Memory Card 1 Open [My Computer] (Deze computer). 3 Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf. Als er een volumelabel aan de geheugenkaart is toegewezen, wordt het volumelabel samen met het pictogram voor de verwisselbare schijf weergegeven. 2 Controleer of de pictogrammen voor verwisselbare schijven in [My Computer] (Deze computer) worden weergegeven. 4 Gebruik het pictogram voor de verwisselbare schijf om gegevens op de geheugenkaart te lezen of te schrijven. Als het volgende bericht wordt weergegeven, is de geheugenkaart niet correct herkend, zelfs niet als het toegangslampje brandt. Verwijder de kaart en plaats deze opnieuw. Stationsletters voor de pictogrammen voor verwisselbare schijven worden in alfabetische volgorde toegewezen aan de CompactFlash/Microdrive-sleuf, SmartMedia/xD-Picture Card-sleuf, "Memory Stick"-sleuf en MultiMediaCard/SD Memory Cardsleuf. Als de computer bijvoorbeeld beschikt over de schijven A:, C: en D: voordat u de reader/writer aansluit, worden de stationsletters als volgt toegewezen wanneer de reader/writer wordt aangesloten: 10 Opmerkingen · Gebruik het pictogram voor de verwisselbare schijf dat hoort bij de geheugenkaart die u gebruikt. · Het kan enige tijd duren voordat de pictogrammen voor verwisselbare schijven worden weergegeven. · Als de pictogrammen voor verwisselbare schijven niet worden weergegeven, volgt u de stappen bij "De reader/writer loskoppelen van de computer" op pagina 13 om de reader/writer los te koppelen. Als het pictogram [Safely Remove Hardware] (Hardware veilig verwijderen) dat wordt vermeld in stap 1 van "De reader/ writer loskoppelen van de computer" niet wordt weergegeven, slaat u de rest van de procedure over en koppelt u de reader/writer onmiddellijk los. · Afhankelijk van het besturingssysteem en het type geheugenkaart dat u gebruikt, worden de schijven van de reader/writer wellicht herkend als "Local Disks" (Lokale schijven) in plaats van "Removable Disks" (Verwisselbare schijven), maar dit is niet van invloed op het gebruik. 2 Gebruik het pictogram voor de verwisselbare schijf om gegevens op de geheugenkaart te lezen of te schrijven. Een geheugenkaart verwijderen Opmerking Zorg ervoor dat u de stappen volgt die hieronder worden beschreven. Sony is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het verwijderen van een geheugenkaart op een manier die niet overeenkomt met de procedure die hieronder wordt beschreven. x Voor Windows 1 2 3 Controleer of het toegangslampje niet knippert. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de verwisselbare schijf en kies [Eject] (Uitwerpen). Trek de geheugenkaart recht uit de sleuf. x Voor Macintosh 1 Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf. Het pictogram voor de verwisselbare schijf wordt op het bureaublad weergegeven. Als er een volumelabel aan de geheugenkaart is toegewezen, wordt het volumelabel samen met het pictogram voor de verwisselbare schijf weergegeven. 4 x Voor Macintosh 1 Sluit de bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen en sluit eventuele geopende toepassingen. Controleer of het toegangslampje niet knippert. 2 11 3 Sleep het pictogram voor de verwisselbare schijf naar [Trash] (Prullenmand). U kunt ook het pictogram voor de verwisselbare schijf selecteren, het menu [File] (Archief) in de menubalk openen en [Eject "Untitled"] (Verwijder media "Naamloos")* selecteren. * Afhankelijk van de geheugenkaart kan een ander label dan "Untitled" (Naamloos) worden weergegeven. 4 Trek de geheugenkaart recht uit de sleuf. Betekenis van het toegangslampje Het toegangslampje verandert als volgt, afhankelijk van de status van de reader/ writer: Status reader/writer Toegangslampje Aangesloten op een computer Gegevens lezen/ schrijven Gaat branden Knippert* * Afhankelijk van de gebruiksomgeving en de geheugenkaart die u gebruikt, kan het toegangslampje zo snel knipperen dat het lijkt of het lampje brandt. Opmerking Als de gegevens op de geheugenkaart niet kunnen worden gelezen of geschreven terwijl het toegangslampje brandt, moet u controleren of de kaart volledig in de sleuf is geplaatst. 12 De reader/writer loskoppelen van de computer Opmerkingen · Koppel de reader/writer niet los van de computer terwijl het toegangslampje knippert. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens op de geheugenkaart worden beschadigd. · Zorg ervoor dat u de stappen volgt die hieronder worden beschreven. Sony is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het loskoppelen van de reader/writer op een manier die niet overeenkomt met de procedure die hieronder wordt beschreven. 3 Controleer of het bericht "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system. " (Apparaat 'USB-apparaat voor massaopslag' kan nu veilig uit het systeem worden verwijderd. ) wordt weergegeven en koppel vervolgens de reader/writer los. The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system. (Apparaat 'USB-apparaat voor massaopslag' kan nu veilig uit het systeem worden verwijderd. ) x Voor Windows In de volgende uitleg worden ter illustratie schermen uit Windows XP gebruikt. Hierbij wordt aangenomen dat stationsnamen E:, F:, G: en H: zijn toegewezen aan de vier sleuven van de reader/writer. In andere versies van Windows kunnen de schermen er anders uitzien. Opmerking U hoeft de bovenstaande stappen niet uit te voeren wanneer u een geheugenkaart uit de reader/writer verwijdert. x Voor Macintosh 1 1 Klik op [Safely Remove Hardware] (Hardware veilig verwijderen) in het systeemvak in de rechterbenedenhoek van het scherm. Klik op dit pictogram Sluit de bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen en sluit eventuele geopende toepassingen. Sleep het pictogram voor de verwisselbare schijf naar [Trash] (Prullenmand). U kunt ook het pictogram voor de verwisselbare schijf selecteren, het menu [File] (Archief) in de menubalk openen en [Eject "Untitled"] (Verwijder media "Naamloos")* selecteren. * Afhankelijk van de geheugenkaart kan een ander label dan "Untitled" (Naamloos) worden weergegeven. 2 3 Systeemvak 2 Klik op [Safely remove USB Mass Storage Device - Drives (E:, F:, G:, H:)] (USB-apparaat voor massaopslag - Stations (E:, F:, G:, H:) veilig verwijderen). Klik hier Als er geen geheugenkaart in de reader/ writer is geplaatst, slaat u deze stap over. 4 Koppel de reader/writer los van de computer. 13 De Drive Letter Recognition Software installeren (alleen Windows) Voordat u de installatie start, moet u de "Licentieovereenkomst voor eindgebruikers" doorlezen. Opmerkingen over pictogrammen Zodra de Drive Letter Recognition Software is geïnstalleerd, veranderen de pictogrammen voor verwisselbare schijven en de bijbehorende beschrijvingen. Als de computer bijvoorbeeld beschikt over de schijven A:, C: en D: voordat u de reader/ writer aansluit, worden de stationsletters als volgt toegewezen wanneer de reader/writer wordt aangesloten: Naam computerstation CF/Microdrive (E:) SmartMedia (F:) Memory Stick (G:) MMC/SD (H:) Opmerkingen · Deze software is alleen bedoeld voor gebruik met deze reader/writer. · Verwijder vergelijkbare software voordat u deze software installeert om ervoor te zorgen dat de software correct functioneert. [. . . ] Toegang tot de geheugenkaart is niet mogelijk via Windows Verkenner of My Computer (Deze computer). Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf. c De geheugenkaart is niet volledig in de sleuf geplaatst. c De snelheid is afhankelijk van de omgeving en de geheugenkaart die wordt gebruikt. c Controleer of "USB Mass Storage Device" (USB-apparaat voor massaopslag) niet wordt weergegeven als in "Device Manager" (Apparaatbeheer). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MRW62E-S1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MRW62E-S1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag