Gebruiksaanwijzing SONY MRW-E80/BC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MRW-E80/BC1. Wij hopen dat dit SONY MRW-E80/BC1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MRW-E80/BC1 te teleladen.


SONY MRW-E80/BC1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2785 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MRW-E80/BC1 READ ME FIRST (691 ko)
   SONY MRW-E80/BC1 READ ME FIRST (691 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MRW-E80/BC1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SONY CORPORATION IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDERE INFORMATIE OP DE OPSLAGMEDIA. De wet op het auteursrecht verbiedt het gebruik van audio- of video-opnamen voor andere doeleinden dan privé-doeleinden. Houd er rekening mee dat een "Memory Stick" met beelden en gegevens die door het auteursrecht worden beschermd, uitsluitend mag worden gebruikt conform de wet op het auteursrecht. Handelsmerken · , "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Micro" en "M2" zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony. [. . . ] Als dit gebeurt, volgt u de instructies die op de computer worden weergegeven. · Op bepaalde computers kan het bericht "The USB Mass Storage will function at reduced speed" (Het USB-apparaat voor massaopslag werkt met een lagere snelheid) worden weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat een snel USBapparaat is aangesloten op een USB-poort die geen ondersteuning biedt voor USB met hoge snelheid. Als uw computer beschikt over meerdere USB-poorten, probeert u het apparaat op een andere poort aan te sluiten. Anders sluit u het bericht en blijft u de reader/writer gebruiken met de huidige poort. De computer herkent de reader/writer als verwisselbare schijf en de reader/writer is klaar voor gebruik. Opmerkingen · Sluit het apparaat niet aan op de USB-poort van een computer via een externe USB-hub. · Afhankelijk van de computer en de status van het besturingssysteem van de computer, functioneert de reader/writer wellicht niet of kan deze instabiel worden. Als dit gebeurt, raadpleegt u het gedeelte "Problemen oplossen". (Pagina 18) · Nadat u de USB-kabel hebt losgekoppeld, moet u ten minste 5 seconden wachten voordat u deze opnieuw aansluit. (Als u dit niet doet, wordt de reader/writer wellicht niet herkend. ) · Als er twee of meer USB-apparaten op één computer zijn aangesloten, kan niet worden gegarandeerd dat de reader/writer samen met andere typen USB-apparaat kan functioneren. 7 De reader/writer gebruiken Een geheugenkaart plaatsen Plaats een geheugenkaart in de bijbehorende sleuf van de reader/writer. Wanneer u een kaart plaatst, moet u deze zo ver mogelijk in de sleuf duwen. Opmerkingen · De kaartsleuven zijn zo ontworpen dat kaarten alleen in de juiste richting kunnen worden geplaatst. · Plaats slechts één geheugenkaart in de bijbehorende sleuf. Sleep het pictogram voor de verwisselbare schijf naar [Trash] (Prullenmand). U kunt ook het pictogram voor de verwisselbare schijf selecteren, het menu [File] (Archief) in de menubalk openen en [Eject "Untitled"] (Verwijder media "Naamloos")* selecteren. * Afhankelijk van de geheugenkaart kan een ander label dan "Untitled" (Naamloos) worden weergegeven. Download het bestand van het installatieprogramma van de website. Het bestand van het installatieprogramma kan worden gedownload via de volgende URL: http://support. sony-europe. com Sluit alle geopende programma's. (Voor Windows Vista en Windows 7: als het venster User Account Control (Gebruikersaccountbeheer) wordt weergegeven, klikt u op [Allow] (Toestaan). ) Als het volgende venster wordt weergegeven, is de installatie voltooid en kunt u op [OK] klikken. 2 3 2 3 4 Als er geen geheugenkaart in de reader/ writer is geplaatst, slaat u deze stap over. 4 Koppel de reader/writer los van de computer. 14 Opmerkingen over pictogrammen Zodra de Drive Letter Recognition Software is geïnstalleerd, veranderen de pictogrammen voor verwisselbare schijven en de bijbehorende beschrijvingen. Als de computer bijvoorbeeld beschikt over de schijven A:, C: en D: voordat u de reader/ writer aansluit, worden de stationsletters als volgt toegewezen wanneer de reader/writer wordt aangesloten: Naam computerstation CF/Microdrive (E:) xD (F:) MMC/SD (G:) Memory Stick (H:) M2. microSD (I:) Bijbehorende geheugenkaart CompactFlash Microdrive xD-Picture Card Informatie over Memory Stick Wat is een "Memory Stick"? Een "Memory Stick" is een compact ICopnamemedium met een grote capaciteit. Het medium is niet alleen ontworpen voor het uitwisselen/delen van digitale gegevens tussen "Memory Stick"-compatibele producten, maar ook om dienst te doen als verwisselbaar extern opslagmedium waarop gegevens kunnen worden opgeslagen. Opmerkingen over "Memory Stick" MultiMediaCard SD Memory Card Formatteren (initialisatie) · Als u een medium formatteert waarnaar gegevens zijn geschreven, worden alle gegevens gewist. · Formatteer (initialiseer) een medium met de formatteringsfunctie van een "Memory Stick"-compatibel product. Als het medium wordt geïnitialiseerd met Windows Verkenner, treedt een FORMAT ERROR (Formatteringsfout) op, waardoor het mogelijk onbruikbaar wordt met dit product. "Memory Stick" "Memory Stick Micro" ("M2") microSD Card Opmerkingen · Deze software is alleen bedoeld voor gebruik met deze reader/writer. · Verwijder vergelijkbare software voordat u deze software installeert om ervoor te zorgen dat de software correct functioneert. Informatie over het formaat van de "Memory Stick" · Dit product beschikt over een sleuf waarin zowel het standaardformaat als het Duoformaat kan worden geplaatst. Alle producten die over een dergelijke sleuf beschikken, zijn uitgerust met een systeem dat automatisch het formaat van een geplaatst medium meet. Daarom kunnen zowel de "Memory Stick" van standaardformaat als de kleinere "Memory Stick Duo" worden gebruikt met dit product zonder een Memory Stick Duoadapter. Hierdoor kan het product worden beschadigd. 15 · Wanneer u een "Memory Stick Duo" en "Memory Stick Micro" gebruikt met dit product, moet u erop letten dat u het medium in de juiste richting plaatst. [. . . ] Als u een geheugenkaart met een computer formatteert, kunnen apparaten zoals digitale camera's en mobiele telefoons de geheugenkaart wellicht niet meer gebruiken wegens verschillen in het formatteringstype (FAT-formaat, clusterformaat, type vaste schijf of type superdiskette). Als u een digitale camera gebruikt, moet u geheugenkaarten formatteren met uw camera. 17 Problemen oplossen Voordat u contact opneemt met uw Sony-handelaar, moet u het volgende controleren. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met uw plaatselijke Sony-handelaar. Probleem De computer herkent de reader/writer niet. Oplossing c De computer en de reader/writer zijn wellicht niet correct aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MRW-E80/BC1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MRW-E80/BC1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag