Gebruiksaanwijzing SONY MPK-WD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MPK-WD. Wij hopen dat dit SONY MPK-WD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MPK-WD te teleladen.


SONY MPK-WD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3377 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MPK-WD (3377 ko)
   SONY MPK-WD O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)
   SONY MPK-WD (3377 ko)
   SONY MPK-WD O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MPK-WD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Pas op dat u de digitale fotocamera niet laat vallen wanneer u deze verwijdert. Verwijder zand en vuil van de O-ring, uit de pakkinggroef en van het gedeelte van de onderwaterbehuizing waar deze de O-ring raakt. Alvorens u de onderwaterbehuizing opent, dient u deze af te spoelen met leidingwater of zoet water. Wanneer u de onderwaterbehuizing opent, dient u erop te letten dat er geen waterdruppels van uw lichaam, haar of duikpak op de digitale fotocamera terechtkomen. [. . . ] Kies voor het aanbrengen van de digitale fotocamera in het onderwater-camerahuis een plaats met zo weinig mogelijk vocht. Controleer voor elk gebruik van het onderwater-camerahuis nog even of er niets, ook geen haartje, klem is geraakt tussen de voorste en de achterste helft van het onderwaterhuis. Voordat u de onderwaterbehuizing gebruikt, moet u altijd het aantal opneembare beelden en de resterende batterijduur controleren. De beste tijd voor het opnemen onder water is tussen 10:00 uur 's ochtends en 2:00 uur 's middags, wanneer de zon hoog aan de hemel staat. Voor heldere opnamen bij nacht of op plaatsen waar geen zonlicht doordringt, kunt u gebruik maken van de HVL-ML20M onderwater-videolamp (optioneel). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte vrij is op de "Memory Stick Duo" om beelden op te nemen. Probleem Er zitten druppeltjes water binnen in de onderwaterbehuizing. Plaats een andere "Memory Stick Duo" in de camera of verwijder ongewenste gegevens van de "Memory Stick Duo". het schrijfbeveiligingsnokje op de "Memory Stick Duo" is ingesteld op LOCK. Zet het nokje in de opnamepositie of plaats een nieuwe "Memory Stick Duo". Zet voor het aanbrengen of verwijderen van de digitale fotocamera die altijd eerst uit. Het weergegeven beeld wordt niet weergegeven in het verwachte kleur (bij onderwateropnamen) Indien er toevallig water naar binnen is gelekt, zorg dan onmiddellijk dat de onderwaterbehuizing niet langer aan water wordt blootgesteld. Indien de digitale fotocamera nat is geworden, dient u deze onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde Sony-handelaar te brengen. Maak het hoofdgedeelte van de onderwaterbehuizing vast en maak de sluitklem vast tot deze aan de boven- en onderkant vastklikt. Als u het hoofdgedeelte van de onderwaterbehuizing sluit, moet u ervoor zorgen dat er op de O-ring of in de pakkinggroef geen vuil, zand, haren of andere deeltjes meer aanwezig zijn die daar niet thuishoren. Het voorglas van het onderwaterhuis heeft een ontwasemend effect, maar toch dient u de digitale fotocamera in het onderwaterhuis te installeren in een niet al te vochtige omgeving. Positie van de sluitklem wanneer het hoofdgedeelte van de onderwaterbehuizing is gesloten Alvorens u de digitale fotocamera onder water gaat gebruiken, dient u de onderwaterbehuizing eerst tot op een diepte van circa 1 meter te brengen en te controleren of de digitale fotocamera naar behoren werkt en de onderwaterbehuizing niet lekt. Indien er door een defect van de onderwaterbehuizing als gevolg van waterlekkage schade ontstaat, hetgeen overigens zeer onwaarschijnlijk is, aanvaardt Sony geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de daarin aanwezige apparatuur (digitale fotocamera, batterij, enz. [. . . ] Reserve O-ringen, druppelbestendige pakkingen en smeervet zijn verkrijgbaar bij de dichtstbijzijnde Sony leverancier. Na het maken van opnamen op een plaats met harde zeewind dient u de onderwaterbehuizing ­ met de gespen stevig vast ­ met zoet water te wassen om zout en zand te verwijderen. Het is aan te bevelen om de onderwaterbehuizing gedurende circa 30 minuten ondergedompeld te laten in zoet water. Indien er zout op blijft zitten, bestaat de kans dat de metalen onderdelen beschadigd raken of gaan roesten en waterlekkage veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MPK-WD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MPK-WD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag