Gebruiksaanwijzing SONY MPK-THK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THK. Wij hopen dat dit SONY MPK-THK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THK te teleladen.


SONY MPK-THK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1079 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MPK-THK (1092 ko)
   SONY MPK-THK NOTES (113 ko)
   SONY MPK-THK DATASHEET (165 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MPK-THK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u onder water gaat fotograferen, brengt u dit toestel eerst op een diepte van ongeveer 1 m om te controleren of de camera goed werkt en of er geen water in dit toestel lekt, en pas daarna gaat u duiken. Installeer de camera in dit toestel voordat u gaat duiken, en open dit toestel zo weinig mogelijk aan de waterkant of op de boot. Verricht het installeren van de camera op een plaats met zo weinig mogelijk vocht in de lucht. Voordat u dit toestel gebruikt, controleert u nog even of er geen stof, haren e. [. . . ] Bewaar het resterende droogmiddel in de oorspronkelijke verpakking en houd deze goed gesloten. Door het droogmiddel goed te drogen, kan het tot 200 keer worden gebruikt. Voorkomen dat het glas aan de voorkant beslaat Veeg mogelijk water van de camera en droog hem af voordat u dit toestel gaat installeren. Zorg ervoor dat u het opnemen met deze behuizing test en controleer of de beelden juist worden weergegeven voordat u opneemt of foto's maakt. Voordat u de camera onder water gaat gebruiken, brengt u dit toestel eerst op een diepte van ongeveer 1 m om te controleren of de camera goed werkt en of er geen water in dit toestel lekt, en pas daarna gaat u duiken. In het onwaarschijnlijke geval dat er bij een defect aan dit toestel schade ontstaat door waterlekkage, aanvaardt Sony geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de apparatuur in dit toestel (camera, batterij, enzovoort) en de gemaakte opnamen en evenmin voor de kosten die verbonden zijn aan het fotograferen. Als u deze behuizing met kracht sluit als de lenskap is gesloten kan dit leiden tot een storing. Zorg dat de camera altijd is uitgeschakeld als u de camera installeert of verwijdert. Zorg dat de behuizing van dit toestel goed afsluit en druk de sluitklemmen dicht zodat de bovenste en onderste borgklemmen stevig aangrijpen. Opmerkingen Voordat u de behuizing van dit toestel sluit, controleert u nog even of er geen zand, haren of andere ongerechtigheden aan de O-ring of de sluitgroef kleven. Ook het kleinste beetje vuil aan die onderdelen zou waterlekkage kunnen veroorzaken. Beschikbare externe toetsen na het installeren van de camera in deze behuizing: ON/OFF (aan/uit)-toets, Sluitertoets In de opnamemodus: Opnemen/Afspelen, T, W, Opnamemodus, Flitser, Macro, Film opnemen starten/stoppen, iPanorama door beweging opnamerichting, iPanorama door beweging beeldformaat In zichtmodus: Opnemen/Afspelen, Weergavezoom, naar de volgende afbeelding, naar de vorige afbeelding, Wissen, T, W, Film afspelen/Pauzeren, Bewegen Dit toestel is voorzien van een O-ring die het waterbestendig maakt. Nadere details vindt u in de aparte Onderhoudshandleiding voor de O-ring. Verwijder de druppelbestendige pakking niet en zorg dat er geen vet op komt. Als de pakking verwrongen zit of er barstjes in zijn, kan dat leiden tot waterlekkage. Als de druppelbestendige pakking los raakt, brengt u die zorgvuldig weer aan zonder wringen. U kunt het beste de polsriem (bijgeleverd) bevestigen voordat u dit toestel gebruikt. O-ring De gebruiksduur van de O-ring verschilt, afhankelijk van hoe vaak en onder welke omstandigheden u dit toestel gebruikt. Als u de O-ring hebt vervangen, controleert u of er geen water in lekt. 2 Plaats de LCD-kap tegen de bevestigingsrand en druk de kap stevig vast, zoals afgebeeld. Opmerkingen Let bij het sluiten van dit toestel goed op dat de polsriem of het accessoireriempje niet knel raakt. Het smeervet uit de gele tube of smeervet van een ander merk kan de O-ring beschadigen en waterlekkage veroorzaken. [. . . ] Er blijft vocht achter in de kleine delen van de buitenste behuizing van de camera. Plaats het droogmiddel in dit toestel nadat u "Beslagen voorglas reinigen" in deze handleiding heeft gelezen. ) Opmerkingen Als u een bepaalde tijd geen beelden opneemt, wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de batterij leegraakt. Als de camera oververhit raakt, kan deze automatisch uitschakelen of kunnen uw opnamen mislukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MPK-THK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MPK-THK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag