Gebruiksaanwijzing SONY MPK-THH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THH. Wij hopen dat dit SONY MPK-THH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THH te teleladen.


SONY MPK-THH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5590 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MPK-THH O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)
   SONY MPK-THH DATASHEET (315 ko)
   SONY MPK-THH O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MPK-THH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorbereidingen zoals het plaatsen van de camera en het vervangen van de "Memory Stick Duo" dient u uit te voeren op een plaats met weinig vocht en geen zilte zeelucht. Gebruik dit toestel niet onder de volgende omstandigheden: op zeer warme of vochtige plaatsen. onder die omstandigheden kan vochtcondensatie of waterlekkage optreden en kan dit toestel worden beschadigd. Bij temperaturen boven de 35 °C mag u dit toestel niet langer dan 30 minuten achtereen gebruiken. [. . . ] Opmerkingen Voordat u dit toestel opent, dient u het eerst in zoet water of onder de kraan af te spoelen, om het dan zorgvuldig te drogen met een zachte doek. Wees bij het openen voorzichtig dat er geen water van uw lichaam, haar of van uw wetsuit op de camera druipt. U kunt het beste de polsriem (bijgeleverd) bevestigen voordat u dit toestel gebruikt. Voordat u de camera onder water gaat gebruiken, brengt u dit toestel eerst op een diepte van ongeveer 1 m om te controleren of de camera goed werkt en of er geen water in dit toestel lekt, en pas daarna gaat u duiken. In het onwaarschijnlijke geval dat er bij een defect aan dit toestel schade ontstaat door waterlekkage, aanvaardt Sony geen aansprakelijkheid voor beschadiging van de apparatuur in dit toestel (camera, batterij, enzovoort) en de gemaakte opnamen en evenmin voor de kosten die verbonden zijn aan het fotograferen. 2 Plaats de LCD-kap tegen de bevestigingsrand en druk de kap stevig vast, zoals afgebeeld. Opmerkingen Let bij het sluiten van dit toestel goed op dat de polsriem of het accessoireriempje niet knel raakt. Zorg ervoor dat u het opnemen met deze behuizing test en controleer of de beelden juist worden weergegeven voordat u opneemt of foto's maakt. Voordat u onder water gaat fotograferen, brengt u dit toestel eerst op een diepte van ongeveer 1 m om te controleren of de camera goed werkt en of er geen water in dit toestel lekt, en pas daarna gaat u duiken. Installeer de camera in dit toestel voordat u gaat duiken, en open dit toestel zo weinig mogelijk aan de waterkant of op de boot. Verricht het installeren van de camera op een plaats met zo weinig mogelijk vocht in de lucht. Voordat u dit toestel gebruikt, controleert u nog even of er geen stof, haren e. Voordat u dit toestel gebruikt, controleert u of er voldoende opslagruimte is voor de op te nemen beelden en voldoende batterijspanning resteert. We raden u aan om (Onderwater) te gebruiken voor het opnemen van onderwaterfoto's, of (Onderwater) voor het opnemen van films onder water. Nadere details vindt u in de aparte Onderhoudshandleiding voor de O-ring. Pictogramweergave op het scherm Druk één keer op de bedieningstoets De huidige instellingen worden naast elke bedieningstoets weergegeven. (-2) Druk twee keer op de bedieningstoets Het functiekeuzescherm verschijnt. Er wordt een pictogram weergegeven die de momenteel ingestelde stand weergeeft in het midden van het scherm. De meest geschikte tijd voor het opnemen van heldere beelden is van 10:00 v. Voor het opnemen op plaatsen waar geen zonlicht doordringt of voor nachtopnamen kunt u het best gebruik maken van de onderwater-videolamp HVLML20M (los verkrijgbaar). Plaats een andere "Memory Stick Duo" in de camera of verwijder ongewenste gegevens van de "Memory Stick Duo". het schrijfbeschermingsnokje van de "Memory Stick Duo" is op LOCK gezet. [. . . ] Wanneer u films opneemt, kan het geluid niet correct worden opgenomen. Opmerkingen Verwijder de druppelbestendige pakking niet en zorg dat er geen vet op komt. De behuizing van dit toestel zou krassen kunnen oplopen of er kan waterlekkage optreden als u het deksel sluit terwijl er zand of vuil aan de O-ring of de druppelbestendige pakking kleeft. In die handleiding staan belangrijke aanwijzingen voor het behandelen van de O-ring. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MPK-THH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MPK-THH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag