Gebruiksaanwijzing SONY MPK-THF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THF. Wij hopen dat dit SONY MPK-THF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THF te teleladen.


SONY MPK-THF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4293 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MPK-THF (4292 ko)
   SONY MPK-THF O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)
   SONY MPK-THF (4292 ko)
   SONY MPK-THF O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MPK-THF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de onderwaterbehuizing niet op plaatsen met een sterke golfslag. Gebruik de onderwaterbehuizing niet onder de volgende omstandigheden: op een zeer warme of vochtige plaats in water met een temperatuur boven 40 °C bij temperaturen beneden 0 °C Onder bovengenoemde omstandigheden kan er condensvorming of waterlekkage optreden waardoor de apparatuur beschadigd kan raken. Bij temperaturen boven 35 °C mag u de onderwaterbehuizing niet langer dan 30 minuten achtereen gebruiken. Laat de onderwaterbehuizing niet achter op een zeer warme en vochtige plaats waar deze langdurig is blootgesteld aan direct zonlicht. [. . . ] Wanneer u de onderwaterbehuizing opent, dient u erop te letten dat er geen waterdruppels van uw lichaam, haar of duikpak op de digitale fotocamera terechtkomen. Indien er toevallig water naar binnen is gelekt, zorg dan onmiddellijk dat de onderwaterbehuizing niet langer aan water wordt blootgesteld. Indien de digitale fotocamera nat is geworden, dient u deze onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde Sony-handelaar te brengen. Positie van de sluitklem wanneer het hoofdgedeelte van de onderwaterbehuizing is gesloten Het voorglas van het onderwaterhuis heeft een ontwasemend effect, maar toch dient u de digitale fotocamera in het onderwaterhuis te installeren in een niet al te vochtige omgeving. Juist voorbeeld (-3) Verkeerd voorbeeld (-3) Als u de sluitklem sluit, zoals wordt weergegeven in -3, raakt de sluitklem beklemd en kunt u de onderwaterbehuizing niet meer vergrendelen. U kunt het beste de polsband (bijgeleverd) bevestigen voordat u de onderwaterbehuizing gebruikt. ) Opmerkingen Zorg dat de polsband niet beklemd raakt wanneer u de onderwaterbehuizing sluit, anders kan er water in de behuizing lekken. Alvorens u de digitale fotocamera onder water gaat gebruiken, dient u de onderwaterbehuizing eerst tot op een diepte van circa 1 meter te brengen en te controleren of de digitale fotocamera naar behoren werkt en de onderwaterbehuizing niet lekt. Indien er door een defect van de onderwaterbehuizing als gevolg van waterlekkage schade ontstaat, hetgeen overigens zeer onwaarschijnlijk is, aanvaardt Sony geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de daarin aanwezige apparatuur (digitale fotocamera, batterij, enz. ) en de gemaakte opnamen, en evenmin voor de kosten die verbonden zijn aan het fotograferen. Alvorens u beelden onder water gaat opnemen, dient u de onderwaterbehuizing eerst tot op een diepte van circa 1 meter te brengen en te controleren of deze niet lekt. Installeer de digitale fotocamera geruime tijd voor het duiken in het onderwatercamerahuis en zorg dat het onderwaterhuis op zee of aan de waterkant zo min mogelijk geopend wordt. Plaats de digitale fotocamera binnenshuis in de onderwaterbehuizing op een plaats met zo weinig mogelijk vocht. Controleer voor elk gebruik van het onderwater-camerahuis nog even of er niets, ook geen haartje, klem is geraakt tussen de voorste en de achterste helft van het onderwaterhuis. Voordat u de onderwaterbehuizing gebruikt, moet u altijd het aantal opneembare beelden en de resterende batterijduur controleren. Wanneer u onderwateropnamen maakt, is het aanbevolen dat u de (Onderwater)-stand gebruikt. 2 Plaats de LCD-kap in de juiste richting op de bevestigingsgeleider en druk stevig op de kap zoals aangegeven. Opmerkingen Zorg dat de bijgeleverde band van de LCD-kap niet beklemd raakt wanneer u de onderwaterbehuizing sluit, anders kan er water in de behuizing lekken. De beste tijd voor het opnemen onder water is tussen 10:00 uur 's ochtends en 2:00 uur 's middags, wanneer de zon hoog aan de hemel staat. Voor heldere opnamen bij nacht of op plaatsen waar geen zonlicht doordringt, kunt u gebruik maken van de HVL-ML20M onderwater-videolamp (optioneel). [. . . ] Om de digitale fotocamera weer te gebruiken, schakelt u de stroom weer in. zie voor nadere bijzonderheden tevens de gebruiksaanwijzing van de digitale fotocamera. Als u de flitser gebruikt in het onderwaterhuis, kan de belichtingsafstand nogal beperkt zijn, afhankelijk van de omstandigheden. Wij raden u aan gebruik te maken van de HVL-ML20M onderwatervideolamp (optioneel). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MPK-THF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MPK-THF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag