Gebruiksaanwijzing SONY MPK-THA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THA. Wij hopen dat dit SONY MPK-THA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MPK-THA te teleladen.


SONY MPK-THA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MPK-THA (374 ko)
   SONY MPK-THA O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)
   SONY MPK-THA (374 ko)
   SONY MPK-THA O-RING MAINTENANCE MANUAL (1604 ko)
   SONY MPK-THA INFORMATION (MARINE PACK MPK-THA & COLOR FILTER VF-MPTH) (296 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MPK-THA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In bepaalde gevallen kan de videocamera/recorder echter met een NP-99/4500/F930/ F950 batterijpak niet in het camera-onderwaterhuis passen. Als u het camera-onderwaterhuis op een plaats met een hoge temperatuur opent, weer sluit en vervolgens bij lage temperaturen gebruikt, dan bestaat de kans dat er condensatie optreedt. Wees dus extra voorzichtig deze onderdelen/plaatsen niet te beschadigen of te vervormen. Laat het camera-onderwaterhuis niet gedurende langere tijd in het directe zonlicht liggen, omdat hierdoor de temperatuur in de behuizing oploopt en de in de behuizing aanwezige apparatuur hierdoor beschadigd zou kunnen worden. [. . . ] Smeer de O-ring lichtjes in met het bijgeleverde vet en plaats hem correct in de groef. Zet de voorste helft van het camera-onderwaterhuis op de achterste helft en bewaar het camera-onderwaterhuis op een koele plaats zonder de sluitklemmen vast te maken. Bewaar het camera-onderwaterhuis niet op een koude, zeer warme of vochtige plaats of samen met naftaleen of kamfer omdat het camera-onderwaterhuis hierdoor kan worden beschadigd. Als u het camera-onderwaterhuis gaat vervoeren, verwijder de videocamera/ recorder dan uit het camera-onderwaterhuis. Gebruik een draagkoffer (niet bijgeleverd) als u het camera-onderwaterhuis per vliegtuig of over land vervoert. Controleer of de volgende toebehoren bij uw camera-onderwaterhuis zijn geleverd. De vereiste tussenplaat en de plaats van de montageschroefplaat hangt af van de gebruikte videocamera/recorder. Zie de volgende bladzijde voor het aanbrengen van de montageschroefplaat op de tussenplaat. Zie de onderstaande tabel voor de juiste positie van de montageschroefplaat. Gebruik de VCL-0637H groothoek-voorzetlens (niet bijgeleverd) voor de CCDTRV95/TRV89E/TRV95E/TRV99E videocamera/recorder. De videocamera/recorders CCD-TRV101/TRV101E zijn niet geschikt voor het aanbrengen van een groothoek-voorzetlens. Bij bepaalde modellen videocamera/recorders kunt u de zoomsnelheid regelen door de zoomknop of -hendel meer of minder krachtig in te drukken of te verschuiven. Mocht dit het geval zijn, schuif de zoomhendel dan een weinig naar "T" en daarna weer terug naar "W". Het beeld scherp houden Nadat u het onderwerp scherp in beeld heeft, drukt u op de AUTO FOCUS ON/OFF toets om de handbediende scherpstelling in te schakelen. Als er nu, tussen de camera en uw onderwerp, een vis langszwemt, blijft het onderwerp scherp in beeld. Opmerking: Bij sommige videocamera/recorder-modellen werkt de AUTO FOCUS ON/OFF toets niet. Er is voorzien in een videokabel-aansluiting zodat u in de toekomst externe videoapparatuur op het camera-onderwaterhuis kunt aansluiten. Als er water in het camera-onderwaterhuis komt, zal het gele lekkagewaarschuwingslampje (LEAK) gaan knipperen. Haal in een dergelijk geval het cameraonderwaterhuis zo snel mogelijk uit het water, terwijl u dit horizontaal houdt. Vergeet bij het stijgen vooral niet de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Als de videocamera/recorder nat is geworden, breng deze dan zo snel mogelijk naar uw dichtstbijzijnde Sony handelaar of onderhoudsdienst. Was, voordat u de sluitklemmen opent, het camera-onderwaterhuis eerst met schoon kraanwater. [. . . ] Gebruik geen ander vet dan het bijgeleverde afdichtingsvet, daar dit zou kunnen leiden tot beschadiging van de pakkingring. Als het siliconenvet (bestelnummer 2-115-921-01) opraakt, kunt u nieuw siliconenvet kopen bij uw dichtstbijzijnde Sony onderhoudsdienst. Let op dat de pakkingring niet verwrongen wordt Plaats de pakkingring zo in de groef dat deze niet gedraaid zit. Let op dat de pakkingring niet klemraakt tussen de beide helften van het camera-onderwaterhuis Als u de beide helften van het camera-onderwaterhuis tezamen brengt, let dan goed op dat de pakkingring in de groef valt en niet klem komt te zitten tussen de beide helften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MPK-THA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MPK-THA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag