Gebruiksaanwijzing SONY MICRO VAULT STYLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MICRO VAULT STYLE. Wij hopen dat dit SONY MICRO VAULT STYLE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MICRO VAULT STYLE te teleladen.


SONY MICRO VAULT STYLE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (869 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MICRO VAULT STYLE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor de klanten in Europa 基本操作 註: Micro Vault不可使用cable延長 Ȳ資料到硬碟或軟碟上的操作。 Dit product voldoet aan de volgende Europese voorschriften: 2004/108/EEG (EMC-richtlijn) Dit apparaat voldoet aan de Europese normen EN55022, Klasse B en EN55024, voor gebruik in de volgende gebieden: woongebieden, zakendistricten, gebieden voor lichte industrie. de fabricant van dit product is Sony Corporation , 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo , 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. [. . . ] (De naam van het station verschilt , afhankelijk van het computersysteem. ) U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault door bestanden en mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens naar een vaste schijf of diskette. ) Zodra de Micro Vault op de computer is aangesloten, wordt het stationspictogram voor de Micro Vault weergegeven. U kunt nu gegevens kopiëren naar en opslaan op de Micro Vault door bestanden en mappen te verslepen naar het stationspictogram, net zoals bij het kopiëren van gegevens naar een vaste schijf of diskette. Betekenissen van het lampje Status van lampje Uit Aan Als de Micro Vault wordt gebruikt, wordt de status van het lampje als volgt aangeduid. In het venster dat wordt weergegeven selecteert u de naam van het apparaat dat u wilt verwijderen en klikt u op de knop Stoppen. controleer of de juiste gegevens worden weergegeven in het venster Hardware stopzetten en klik op de knop OK. Als het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven, kunt u de Micro Vault verwijderen. (Het pictogram en de berichten die worden weergegeven, zijn afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. ) Bij gebruik van Windows Vista kunt u ook "Safely Remove Hardware" selecteren door met de rechtermuisknop op het stationspictogram Micro Vault te klikken in Windows Verkenner of Deze computer. Als u de Micro Vault verwijdert terwijl Virtual Expander wordt uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat u het programma eerst beëindigt door met de rechtermuisknop op het pictogram Virtual Expander in het systeemvak te klikken en "End" in het snelmenu te kiezen. Nadat u hebt gecontroleerd of de Micro Vault stand-by staat, kunt u de Micro Vault loskoppelen. „ ® Opmerkingen over het gebruik • Wees voorzichtig als u het apparaat vastpakt nadat dit langere tijd is gebruikt of gelezen, omdat het oppervlak heet kan zijn. € Als u het apparaat wilt formatteren, moet u de software voor formatteren gebruiken die u van de website kunt downloaden. € De Micro Vault werkt wellicht niet goed als deze is aangesloten op de computer als de computer wordt opgestart of opnieuw opgestart of als de slaapstand wordt uitgeschakeld. Koppel de Micro Vault altijd los van de computer voordat u dergelijke bewerkingen uitvoert. [. . . ] 1 及其以上版本时 一旦MV随身存连上计算机,MV随身存设备的驱动器图标即出现。 现在,可以通过把文件和文件夹拖到MV随身存驱动器图标上来将数据复制和保存到 MV随身存上,如同复制数据到硬盘或软盘上的操作。 指示灯状态意义 当MV随身存正在使用时,指示灯显示状态如下。 指示灯状态 关 开 意义 待机 正在传输数据(指示灯闪烁时,不要取下MV随身存) • De productgarantie geldt alleen voor het USB-opslagmedium, wanneer het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en wanneer de bijgeleverde accessoires worden gebruikt in de voorgeschreven of aanbevolen omgeving zoals beschreven in de documentatie. Diensten die door Sony worden geleverd, zoals gebruikersondersteuning, vallen ook onder deze beperkingen. € Sony is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit apparaat of voor andere claims van derden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MICRO VAULT STYLE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MICRO VAULT STYLE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag