Gebruiksaanwijzing SONY MHS-TS20K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MHS-TS20K. Wij hopen dat dit SONY MHS-TS20K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MHS-TS20K te teleladen.


SONY MHS-TS20K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1886 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MHS-TS20K (1963 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 1 (1219 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 2 (666 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 3 (666 ko)
   SONY MHS-TS20K (1896 ko)
   SONY MHS-TS20K (1706 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 3 (578 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 5 (685 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 4 (387 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 1 (386 ko)
   SONY MHS-TS20K annexe 2 (885 ko)
   SONY MHS-TS20K DATASHEET (365 ko)
   SONY MHS-TS20K BLOGGIE HANDBOOK (1896 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MHS-TS20K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Index Handboek Draagbare HD Snap-camera MHS-TS10/TS20/TS20K © 2010 Sony Corporation 4-261-655-71(1) NL Dit handboek gebruiken Klik op een knop rechts om naar de overeenstemmende pagina te gaan. Dat is handig als u zoekt naar een functie die u wilt bekijken. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Index Inhoudsopgave Zoek naar informatie aan de hand van functies. Zoek naar informatie aan de hand van trefwoorden. Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Aanduidingen en notaties in dit handboek In dit handboek wordt een opeenvolging van handelingen uitgedrukt met behulp van pijlen (t). Aanduidingen worden weergegeven zoals ze verschijnen bij de standaardinstelling van de camera. Index De standaardinstelling wordt aangeduid door . Wijst op waarschuwingen en beperkingen die belangrijk zijn voor de correcte bediening van de camera. z Wijst op nuttige informatie. 2NL Opmerkingen over het gebruik van de camera Reservekopieën van het interne geheugen Maak een reservekopie om uw gegevens te beschermen. Inhoudsopgave Beveiliging tegen oververhitting Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu is het mogelijk dat u geen films kunt opnemen of dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld. [. . . ] · Als u twee of meer USB-apparaten tegelijkertijd op één computer aansluit, is het mogelijk dat sommige apparaten, waaronder de camera, niet werken afhankelijk van de types USB-apparaten die u gebruikt. · Als u de camera aansluit via een USB-interface die compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2. 0), kunt u gebruikmaken van geavanceerde gegevensoverdracht (snelle overdracht) aangezien deze camera ook compatibel is met Hi-Speed USB (compatibel met USB 2. 0). · Na herstel van de computer vanuit de stand-by- of slaapstand is het mogelijk dat de communicatie tussen de camera en de computer niet op hetzelfde moment wordt hersteld. Index USB-verbinding: Mac OS X (v10. 3 tot v10. 6) 46NL Inhoudsopgave Opmerking over het weergeven van filmbestanden (MPEG-4 AVC/H. 264) Om filmbestanden (MPEG-4 AVC/H. 264) die opgenomen werden met de camera weer te geven en te bewerken op uw computer, dient u de software te installeren die compatibel is met MPEG-4 AVC/H. 264 of de Bloggie-software. · Zelfs in een pc-omgeving waar de werking gegarandeerd wordt, worden beelden mogelijk niet vlot weergegeven door verloren frames, enzovoort. · Als u een notebook-pc gebruikt, zorg dan dat netspanningsadapter ervan op het stroomnet aangesloten is. Soms zijn normale handelingen niet mogelijk door een stroombesparingsfunctie van de pc. Zoeken op bediening Opmerking · De werking wordt niet gegarandeerd, zelfs als de computers aan de bovenstaande systeemvereisten voldoen. Zo kunnen andere toepassingen die geopend zijn of op de achtergrond draaien bijvoorbeeld de prestaties van het product beperken. 47NL Zoeken op instellingen Index De Bloggie-software gebruiken (Windows) Activeren 1 Dubbelklik op het pictogram van de snelkoppeling voor Bloggie-software (vooraf geladen in het interne geheugen) op het bureaublad. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen zDe camera op een computer aansluiten Als de Bloggie-software al op een computer geïnstalleerd is, wordt de Bloggie-software automatisch gestart. 48NL Index Beelden importeren naar een computer Zie pagina 46 om de camera aan te sluiten op uw computer. Inhoudsopgave Windows Als u de Bloggie-software gebruikt Zie pagina 48. Als u de Bloggie-software niet gebruikt Als de wizard Automatisch afspelen verschijnt na het tot stand brengen van een USB-verbinding tussen de camera en een computer, klikt u op [Map openen en bestanden weergeven] t [OK] t [DCIM] of [MP_ROOT] t kopieer de gewenste beelden naar de computer. Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Macintosh 1 Sluit de camera eerst aan op uw Macintosh. Dubbelklik op het nieuwe [BLOGGIE]-pictogram t [DCIM] of [MP_ROOT] t de map met de beelden die u wilt importeren. 2 Sleep de beeldbestanden naar het pictogram van de vaste schijf. De beeldbestanden worden naar de vaste schijf gekopieerd. Index 3 Dubbelklik op het pictogram van de vaste schijf t het gewenste beeldbestand in de map met de gekopieerde bestanden. Het beeld wordt weergegeven. 49NL Beelden uploaden naar een mediaservice Windows 1 Kies op voorhand beelden en de website om te delen waarnaar u deze wilt uploaden met de camera (pagina 43). 2 Verbind de camera met een computer waarop de Bloggie-software (vooraf geladen in het interne geheugen) al geïnstalleerd is. De Bloggie-software start automatisch en het bevestigingsscherm voor het uploaden van beelden verschijnt. Inhoudsopgave Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Macintosh Upload beelden door de uploadprocedure van de netwerkservice te volgen. · Als u beelden uploadt via internet, kan de cache in de gebruikte computer blijven afhankelijk van de serviceprovider. Dit geldt ook als de camera hiervoor wordt gebruikt. Index Opmerkingen over de Bloggie-software (vooraf geladen in het interne geheugen) Om Bloggie-software te gebruiken om van de voordelen van de uploadservice voor beelden en andere diensten gebruik te maken (de "services") geleverd door deze en andere websites, moet u met het volgende akkoord gaan. · Sommige websites eisen registratieprocedures en/of tarieven voor het gebruik van hun services. Om gebruik te maken van deze services, moet u akkoord gaan met de voorwaarden van de betreffende websites. · Services kunnen worden beëindigd of gewijzigd als de websitebeheerders dit wensen. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geschillen tussen gebruikers en derden of voor het ongemak voor de gebruikers ten gevolge van het gebruik van de services met inbegrip van het beëindigen of wijzigen van deze services. · Om een website te bekijken, wordt u ernaar doorgestuurd door de Sony-server. Het kan voorkomen dat u geen toegang krijgt tot de website wegens serveronderhoud of andere redenen. · Als het gebruik van de Sony-server wordt stopgezet, zal dit op voorhand worden aangekondigd op de Sony-website, enzovoort. · De URL's waarnaar u wordt doorgezonden door de Sony-server en andere informatie wordt mogelijk geregistreerd ter verbetering van toekomstige Sony-producten en -diensten. Er worden hierbij echter geen persoonlijke gegevens geregistreerd. 50NL Beveiligen Hiermee kunt u de opgenomen beelden beveiligen tegen per ongeluk wissen. De aanduiding wordt weergegeven bij de weergave van geregistreerde beelden. Inhoudsopgave 1 Tik op (Weergave) om over te schakelen naar de weergavefunctie. 2 Tik op (Instellingen) t [Beveiligen] op het indexscherm. In de enkelbeeldfunctie is het beveiligen voltooid in stap 2. Zoeken op bediening Zoeken op instellingen 3 Tik op de beelden die u wilt beveiligen. Selecteer een beeld met een -markering om de -markering ongedaan te maken. 4 Tik op [OK]. Index zDe beveiliging annuleren Tik op (Instellingen) t [Beveiligen] terwijl het beeld wordt weergegeven op dezelfde manier waarop u het beeld beveiligt. De aanduiding verdwijnt en de beveiliging wordt geannuleerd. 51NL Pieptoon Hiermee kunt u het geluid selecteren dat wordt weergegeven wanneer u de camera bedient. Inhoudsopgave 1 Tik op (Instellingen) t [Pieptoon] t gewenste functie. Zoeken op bediening Zoeken op instellingen Aan Uit Hiermee wordt de pieptoon ingeschakeld die wordt weergegeven als u de (Sluiter)- of filmknop indrukt. [. . . ] Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de verminderde gebruikstijd tussen het laden opmerkelijk wordt. · De levensduur van de accu verschilt afhankelijk van de opslag- en gebruiksomstandigheden waaronder de accu wordt gebruikt. 69NL Index Voorzorgsmaatregelen Gebruik/bewaar de camera niet op de volgende plaatsen · Op zeer warme, koude of vochtige plaatsen Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de behuizing van de camera door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden. · In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron De behuizing van de camera kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden. · Op plaatsen die worden blootgesteld aan trillingen · In de buurt van sterke magnetische velden · Op zanderige of stoffige plaatsen Let op dat er geen zand of stof in de camera terechtkomt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MHS-TS20K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MHS-TS20K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag