Gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM3. Wij hopen dat dit SONY MHS-CM3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM3 te teleladen.


SONY MHS-CM3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3157 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MHS-CM3 (1667 ko)
   SONY MHS-CM3 (1710 ko)
   SONY MHS-CM3 (3133 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MHS-CM3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VKLIK! Inhoudsopgave Aan de slag Basishandelingen Opnamefuncties gebruiken Handleiding voor draagbare HD Snap-camera MHS-CM1/CM3 Weergavefuncties gebruiken De instellingen aanpassen Beelden bekijken op een televisiescherm Problemen oplossen Overige Index © 2009 Sony Corporation 4-123-312-42(1) NL Opmerkingen over het gebruik van de camera Soorten "Memory Stick" die u met de camera kunt gebruiken · Voor het opnemen van films is het aangeraden een "Memory Stick PRO Duo" van 512 MB of meer te gebruiken met de aanduiding: ­ *("Memory Stick PRO Duo") ­ ("Memory Stick PRO-HG Duo") * Zowel Memory Sticks gemarkeerd als niet gemarkeerd met Mark2 kunnen worden gebruikt. · Een "Memory Stick PRO Duo" tot 16 GB werkt correct met deze camera. · Raadpleeg pagina 23 voor informatie over de opnameduur op een "Memory Stick PRO Duo". Als u een "Memory Stick PRO Duo" gebruikt met "Memory Stick"compatibele apparatuur Steek de "Memory Stick PRO Duo" in de "Memory Stick Duo"-adapter. "Memory Stick Duo"-adapter Opmerkingen over de batterij · Laad de ingebouwde batterij op voordat u de camera voor het eerst gebruikt. · De batterij kan zelfs worden opgeladen wanneer deze nog niet volledig leeg is. [. . . ] 4 Druk op MENU, selecteer [OK] met B en druk vervolgens op z. In de enkelbeeldstand Druk op z in stap 3 of 4 van "Beelden beveiligen in de enkelbeeldstand". 40 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 De beveiliging annuleren voor alle beelden in de map Selecteer [Alle in deze map] in stap 4 van "Beelden beveiligen in de indexstand" en druk vervolgens op z. Selecteer [Uit] met B en druk vervolgens op z. · Houd er rekening mee dat bij het formatteren van de "Memory Stick PRO Duo" alle gegevens op het opnamemedium worden gewist, zelfs als de beelden zijn beveiligd, en dat deze gegevens niet kunnen worden hersteld. · Het beveiligen van een beeld kan enige tijd duren. DPOF: een afdrukmarkering toevoegen Hiermee voegt u een (afdrukmarkering) toe aan beelden die u wilt afdrukken. Wanneer u de "Memory Stick PRO Duo" gebruikt, kunt u beelden met een DPOF-markering afdrukken in een fotowinkel of met een printer die de DPOF-standaard ondersteunt. · Films kunnen niet worden voorzien van een afdrukmarkering. Een afdrukmarkering toevoegen in de indexstand 1 Druk op de -toets (afspelen) om de weergavestand te activeren. 3 Selecteer [DPOF] met b/B op de bedieningstoets en druk vervolgens op z. Weergavefuncties gebruiken 5 Selecteer het beeld dat u wilt markeren met v/V/b/B en druk vervolgens op z. Een oranje -markering wordt weergegeven op het geselecteerde beeld. Oranje -markering 6 Herhaal stap 5 om andere beelden te markeren. 8 Selecteer [OK] met B en druk vervolgens op z. De -markering wordt wit. Selecteer [Annul. ] in stap 4 om te annuleren of selecteer [Sluiten] in stap 8 en druk vervolgens op z. Een afdrukmarkering toevoegen in de enkelbeeldstand 1 Geef het beeld weer dat u wilt afdrukken. 2 Druk op MENU om het menu weer te geven. 41 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 3 Selecteer [DPOF] met b/B en druk vervolgens op z. -markering 4 Om andere beelden te markeren, geeft u het gewenste beeld weer met b/B en drukt u vervolgens op z. De afdrukmarkering verwijderen Om de -markering van een beeld te verwijderen, selecteert u het beeld met de -markering en voert u dezelfde stappen uit als bij het toevoegen van een -markering aan een beeld. De -aanduiding verdwijnt. Alle afdrukmarkeringen in de map verwijderen Selecteer [Alle in deze map] in stap 4 van "Een afdrukmarkering toevoegen in de indexstand" en druk vervolgens op z. Selecteer [Uit] en druk vervolgens op z. (Dia): een reeks beelden weergeven 1 Selecteer (diavoorstelling) met b/B op de bedieningstoets en druk vervolgens op z. 2 Selecteer [Start] met b/B en druk vervolgens op z om de weergave te starten. De diavoorstelling onderbreken Druk op z. Selecteer [Verder] met v/V en druk vervolgens op z om opnieuw te starten. Het vorige/volgende beeld weergeven Druk op b/B terwijl de diavoorstelling is onderbroken. De diavoorstelling beëindigen Selecteer [Sluiten] met v/V terwijl de diavoorstelling is onderbroken en druk vervolgens op z. 42 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 De instellingen wijzigen De standaardinstellingen worden aangegeven met Interval . 3 sec 5 sec 10 sec 30 sec 1 min Het interval van de diavoorstelling instellen. Herhalen Aan Uit De weergave van de beelden wordt continu herhaald. Nadat alle beelden zijn weergegeven, wordt de diavoorstelling beëindigd. Beeld Weergavefuncties gebruiken Wanneer u een "Memory Stick PRO Duo" gebruikt (los verkrijgbaar) Map Alle Alle beelden in de geselecteerde map worden weergegeven. Alle beelden op een "Memory Stick PRO Duo" worden in volgorde weergegeven. (Roteren): een stilstaand beeld roteren Hiermee kunt u een stilstaand beeld roteren. 1 Druk op de -toets (afspelen) om de weergavestand te activeren. 2 Selecteer het stilstaande beeld dat u wilt roteren met v/V/b/B op de bedieningstoets en druk vervolgens op z. 6 Selecteer [OK] met v/V en druk vervolgens op z. · U kunt beveiligde beelden of films niet roteren. · Beelden die met andere camera's zijn opgenomen, kunnen soms niet worden geroteerd. 43 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 · Wanneer u beelden op een computer weergeeft, wordt de beeldrotatie wellicht niet toegepast, afhankelijk van de gebruikte software. (Opdelen): films bijsnijden Afspeelrichting van de film , Opdelen Opdelen Hiermee kunt u films bijsnijden of ongewenste scènes wissen uit een film. Het is aan te raden deze functie te gebruiken wanneer het interne geheugen of de "Memory Stick PRO Duo" onvoldoende vrije ruimte bevat of wanneer u een film bijvoegt bij een e-mail. · Merk op dat de originele film wordt gewist en dat het nummer wordt overgeslagen. Het is ook onmogelijk films te herstellen nadat u deze hebt bijgesneden. OK Annul. Zie de stappen hieronder. Annuleert de opdeling. Voorbeeld: film 101_0002 bijsnijden Dit onderdeel beschrijft het opdelen van een film met nummer 101_0002 en het wissen ervan in de gevolgde bestandsconfiguratie. 101_0001 1 101_0003 3 2 101_0002 1 Scène A bijsnijden. 1 A 2 101_0002 B 3 Opdelen 101_0002 wordt opgedeeld in 101_0004 en 101_0005. 2 Scène B bijsnijden. 101_0004 1 3 A 2 101_0005 B Opdelen 101_0005 wordt opgedeeld in 101_0006 en 101_0007. 44 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 3 Scènes A en B wissen indien deze overbodig zijn. 101_0004 1 3 A 2 101_0006 101_0007 B Wissen Wissen 4 Enkel de gewenste scène blijft over. 1 3 2 101_0006 Stappen 1 Druk op de -toets (afspelen) om de weergavestand te activeren. 2 Selecteer de film die u wilt splitsen met v/V/b/B op de bedieningstoets en druk vervolgens op z. Weergavefuncties gebruiken · Wanneer u het deelpunt wilt aanpassen, selecteert u c/C met b/B (frame terugspoelen/ vooruitspoelen). [. . . ] Als u een "Memory Stick Micro" rechtstreeks in de camera plaatst zonder een M2-adapter te gebruiken, is het mogelijk dat u deze niet weer uit de camera kunt halen. · Houd de "Memory Stick Micro" buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen kunnen de kaart per ongeluk doorslikken. 70 De ingebouwde batterij De batterij opladen We raden u aan de batterij op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C. Buiten dit temperatuurbereik kunt u de batterij wellicht niet efficiënt opladen. Efficiënt gebruik van de batterij · De prestaties van de batterij gaan achteruit als deze in een koude omgeving wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MHS-CM3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MHS-CM3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag