Gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM1. Wij hopen dat dit SONY MHS-CM1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MHS-CM1 te teleladen.


SONY MHS-CM1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1500 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MHS-CM1 (3157 ko)
   SONY MHS-CM1 (1667 ko)
   SONY MHS-CM1 (3133 ko)
   SONY MHS-CM1 (3035 ko)
   SONY MHS-CM1 (1710 ko)
   SONY MHS-CM1 (3018 ko)
   SONY MHS-CM1 annexe 1 (1710 ko)
   SONY MHS-CM1 DATASHEET (496 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MHS-CM1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zelfs als de batterij niet volledig is opgeladen, kunt u de gedeeltelijk opgeladen batterij gebruiken. · Als u de camera langere tijd niet gebruikt, moet u de resterende lading van de batterij verbruiken en de camera op een koele, droge plaats bewaren. · Raadpleeg pagina 71 voor meer informatie over de batterij. "Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo" (Dit formaat kan worden gebruikt met uw camera. ) "Memory Stick" (Dit formaat kan niet worden gebruikt met uw camera. ) Geen vergoeding bij verlies van opnames · Opnames worden niet vergoed als het opnemen of afspelen niet mogelijk blijkt wegens een storing van de camera of de opslagmedia, enz. · In deze handleiding wordt zowel naar een "Memory Stick PRO Duo" als naar een "Memory Stick PRO-HG Duo" verwezen met "Memory Stick PRO Duo". · U kunt geen andere geheugenkaarten dan de hierboven genoemde gebruiken. [. . . ] Wanneer de stand ingesteld is op REC, dient u deze te wijzigen naar PLAY met de (afspelen). -toets (Map): een map selecteren voor het weergeven van beelden Hiermee kunt u de map selecteren die de beelden bevat die u wilt weergeven wanneer u de camera met een "Memory Stick PRO Duo" gebruikt. 1 Selecteer de gewenste map met b/B op de bedieningstoets. 2 Selecteer [OK] met v en druk vervolgens op z. Het selecteren van een map annuleren Selecteer [Annul. ] in stap 2 en druk vervolgens op z. z Over de map De camera slaat de beelden op in een opgegeven map op de "Memory Stick PRO Duo". · Een nieuwe map maken t [Opnamemap maken] (pagina 49) · De map voor opgenomen beelden wijzigen t [Opnamemap wijz. ] (pagina 50) · Wanneer meerdere mappen zijn gemaakt op de "Memory Stick PRO Duo" en het eerste of laatste beeld in de map wordt weergegeven, worden de volgende aanduidingen weergegeven. : naar de vorige map : naar de volgende map : naar de vorige of volgende map Weergavefuncties gebruiken (Beveiligen): voorkomen dat gegevens per ongeluk worden gewist Hiermee kunt u de beelden beveiligen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist. (Beveiligen) Sluiten Zie de stappen hieronder. De beveiligingsfunctie annuleren. Beelden beveiligen in de indexstand 1 Druk op de 3 Selecteer -toets (afspelen) om de weergavestand te activeren. 4 Selecteer [Kiezen] met v/V en druk vervolgens op z. 39 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 5 Selecteer het beeld dat u wilt beveiligen met v/V/b/B en druk vervolgens op z. Een oranje -aanduiding wordt weergegeven op het geselecteerde beeld. -aanduiding (oranje) 6 Herhaal stap 5 om andere beelden te beveiligen. 8 Selecteer [OK] met B en druk vervolgens op z. De -aanduiding wordt wit. De geselecteerde beelden zijn beveiligd. · Als u alle beelden in de map wilt beveiligen, selecteert u [Alle in deze map] in stap 4 en drukt u vervolgens op z. Selecteer [Aan] met B en druk vervolgens op z. Beelden beveiligen in de enkelbeeldstand 1 Geef het beeld weer dat u wilt beveiligen. 3 Selecteer (Beveiligen) met b/B en druk vervolgens op z. Het beeld is beveiligd en de aanduiding -aanduiding wordt op het beeld weergegeven. 4 Om andere beelden te beveiligen, selecteert u het gewenste beeld met b/B en drukt u vervolgens op z. De beveiliging annuleren In de indexstand 1 Selecteer het beeld waarvan u de beveiliging wilt opheffen in stap 5 van "Beelden beveiligen in de indexstand". 3 Herhaal de bovenstaande procedure voor alle beelden waarvan u de beveiliging wenst op te heffen. · Als u het deelpunt wilt wijzigen, selecteert u [Annul. ] en drukt u daarna op z. Het afspelen van de film start opnieuw. 8 Selecteer [OK] met v en druk vervolgens op z. De film is bijgesneden. 45 Weergavemenu Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 36 · De bijgesneden films krijgen een nieuw nummer en worden daarna opgeslagen als het recentste bestand in de geselecteerde opnamemap. · De volgende soorten beelden kunnen niet worden bijgesneden: ­ Stilstaande beelden ­ Films die te kort zijn (korter dan ongeveer twee seconden) ­ Beveiligde films (pagina 39) · U kunt de films niet bijsnijden wanneer het opnamemedium over onvoldoende vrije ruimte beschikt. (Setup): instelitems wijzigen Zie pagina 47. 46 De instellingen aanpassen Instelitems gebruiken U kunt de standaardinstellingen wijzigen via het instelscherm. MENU-toets z-toets v/V/b/B-toets Bedieningstoets 1 Druk op MENU om het menu weer te geven. 2 Druk op B op de bedieningstoets om wilt instellen. Het kader van het geselecteerde item wordt oranje. (Setup) te selecteren. 3 Druk op v/V/b/B om het item te selecteren dat u De instellingen aanpassen 4 Druk op B om de instelling door te voeren. Druk op MENU om het instelscherm te verlaten. Om uit het instelscherm terug te keren naar het menu, drukt u herhaaldelijk op b. Het wijzigen van de instelling annuleren Selecteer [Annul. ] wanneer deze optie wordt weergegeven en druk vervolgens op z. Als deze optie niet wordt weergegeven, kiest u opnieuw de vorige instelling. · Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van de camera bewaard. 47 Camera De standaardinstellingen worden aangegeven met Voor meer informatie over de bediening 1 pagina 47 . Digitale zoom Hiermee selecteert u de digitale zoomfunctie. De camera vergroot het beeld met de optische zoomfunctie (tot maximaal 5×). Wanneer de zoomvergrotingsfactor hoger wordt dan 5× gebruikt de camera de digitale zoom. De camera vergroot tot een totale zoomvergrotingsfactor van ongeveer 20×, inclusief de optische zoom 5×. Aan Uit De digitale zoom gebruiken. De digitale zoom niet gebruiken. · De beeldkwaliteit vermindert wanneer de zoom digitaal begint te zoomen. [. . . ] Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens van de "Memory Stick PRO Duo" worden verwijderd. · In de volgende gevallen kunt u mogelijk geen beelden op de camera afspelen: ­ Als u beeldgegevens afspeelt die op de computer zijn bewerkt. ­ Als u beeldgegevens afspeelt die met andere apparaten zijn opgenomen. Over een "Memory Stick PRO Duo" · De maximale geheugencapaciteit van een "Memory Stick PRO Duo" die in de camera kan worden gebruikt, is 16 GB. Opmerkingen over het gebruik van een "Memory Stick Micro" · Als u een "Memory Stick Micro" met de camera wilt gebruiken, hebt u een M2-adapter van Duoformaat nodig. Plaats de "Memory Stick Micro" in de M2-adapter van Duo-formaat en steek vervolgens de adapter in de "Memory Stick Duo"-sleuf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MHS-CM1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MHS-CM1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag