Gebruiksaanwijzing SONY MHC-EX700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MHC-EX700. Wij hopen dat dit SONY MHC-EX700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MHC-EX700 te teleladen.


SONY MHC-EX700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1107 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MHC-EX700 (1086 ko)
   SONY MHC-EX700 (1087 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MHC-EX700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-267-386-51(1) Mini HI-FI Component System Gebruiksaanwijzing Voorbereidingen Bedieningen Aanvullende informatie MHC-EX99/EX88/EX66 MHC-EX900/EX700/EX600 VOORZICHTIG WAARSCHUWING Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat. Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet. Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. [. . . ] Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een online muziekwinkel zijn gedownload niet kunnen worden weergegeven op dit systeem. X (of NX op het apparaat). m/M en houdt u de toets ingedrukt tijdens weergave, en laat de toets op het gewenste punt los. REPEAT herhaaldelijk totdat "REP" of "REP1" wordt afgebeeld. De weergave te stoppen Een map te selecteren Een bestand te kiezen Een punt in een bestand te zoeken Herhaalde weergave te kiezen 1 Kies de USB-functie. Druk op USB (of herhaaldelijk op FUNCTION). * Bij het weergeven van een MP3-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt. De weergavefunctie wijzigen Druk herhaaldelijk op PLAY MODE terwijl het USB-apparaat in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (" " voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat), willekeurige weergave ("SHUF" of " SHUF") en geprogrammeerde weergave ("PGM"). 18NL Opmerking over herhaalde weergave "REP" geeft aan dat alle audiobestanden op een USB-apparaat herhaald worden weergegeven totdat u de weergave stopt. Uw eigen programma samenstellen (PROGRAM-weergavefunctie) Gebruik de toetsen op de afstandsbediening om uw eigen programma samen te stellen. Opmerking over de willekeurige weergavefunctie Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of " SHUF") geannuleerd en keert de weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie (" "). 1 Selecteer de gewenste functie. CD Opmerkingen · De volgende situaties kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen: ­ een USB-apparaat waarop een ingewikkelde boomstructuur is opgenomen. · Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat. · De hervattingsweergavefunctie wordt geannuleerd wanneer u het systeem uitschakelt. · Bestanden en mappen worden afgebeeld in de volgorde van aanmaken op het USB-apparaat. · De weergavevolgorde van het systeem kan verschillen van de volgorde op het aangesloten USB-apparaat. · De bestandsformaten die dit apparaat kan weergeven zijn de volgende: ­ MP3: bestandsextensie ". mp3" ­ WMA: bestandsextensie ". wma" ­ AAC: bestandsextensie ". m4a", ". mp4" of ". 3gp" Merk op dat zelfs als de bestandsnamen de bovenstaande bestandsextensies hebben, als de werkelijke bestanden anders zijn, kan het weergeven van deze bestanden een hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan beschadigen en een storing kan veroorzaken in het apparaat. Druk op CD (of herhaaldelijk op FUNCTION) om de CD-functie te selecteren. USB Bedieningen Druk op USB (of herhaaldelijk op FUNCTION) om de USB-functie te selecteren. 2 Selecteer de weergavefunctie. Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE totdat "PGM" wordt afgebeeld. 3 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op de toets . / > totdat het gewenste track- of bestandsnummer wordt afgebeeld. Druk bij het programmeren van MP3/ WMA/AAC-bestanden herhaaldelijk op +/­ om de gewenste map te selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand. Gekozen track- of bestandsnummer Totale weergavetijd van de/het gekozen track of bestand 19NL 4 Programmeer het geselecteerde track- of bestandsnummer. Druk op ENTER om het geselecteerde track of bestand in te voeren. CD "­ ­. ­ ­" verschijnt als de totale duur van het programma langer is dan 100 minuten voor een cd of als u een MP3-audiotrack kiest. USB Optionele geluidscomponenten gebruiken 1 Bereid de geluidsbron voor. Sluit een extra audiocomponent aan met behulp van een analoge kabel (niet bijgeleverd) op de DVD/PC IN L/Raansluiting van het apparaat. De totale programmaduur kan niet worden afgebeeld, en dus wordt "­ ­. ­ ­" afgebeeld. 2 Stel het volumeniveau in op het minimum. Druk herhaaldelijk op VOLUME ­ (of draai de VOLUME-regelaar op het apparaat) totdat "VOL MIN" wordt afgebeeld op het display. 5 Herhaal de stappen 3 t/m 4 om aanvullende tracks of bestanden te programmeren tot een maximum van 25 tracks of bestanden. 6 Druk op de toets N om uw programma van tracks en bestanden weer te geven. Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, selecteert u de CD-functie en drukt u daarna op N. 3 Selecteer de PC-functie. Druk herhaaldelijk op de toets FUNCTION. 4 Start de weergave. Begin met het weergeven van de aangesloten component en stel het volumeniveau in. Opmerkingen · Het systeem kan automatisch in de standbystand worden gezet als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. · Zorg ervoor dat u het volumeniveau verlaagt naar het minimumniveau voordat u een audiocomponent aansluit of loskoppelt. Als u dat niet doet, kan ruis worden gegenereerd, kan een storing in het systeem optreden of kan "PROTECT" worden afgebeeld op het display (pag. 25). Uitschakelen van de programmaweergave Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE totdat "PGM" uitgaat. Wissen van de laatste track of bestand van het programma Druk met de speler in de stopstand op de toets CLEAR. Bekijken van informatie over het programma, zoals het aantal tracks in het programma Druk herhaaldelijk op de toets DISPLAY. 20NL Regeling van het geluid Om Drukt u op De displayinformatie veranderen Om Drukt u op Een dynamischer DSGX op het apparaat. geluid te produceren (Dynamic Sound Generator X-tra) Een geluidseffect EQ. in te stellen De informatie op het display te veranderen* DISPLAY herhaaldelijk wanneer het systeem is ingeschakeld. De displayfunctie DISPLAY herhaaldelijk te veranderen wanneer het systeem is (Zie hieronder. ) uitgeschakeld. De subwoofer inschakelen (alleen MHC-EX99/EX900) Bedieningen 1 2 3 Druk op OPTIONS op het apparaat. Druk herhaaldelijk op . /> om "S-WOOFER" te selecteren, en druk daarna op ENTER. Druk herhaaldelijk op . /> om "SW ON" te selecteren, en druk daarna op ENTER. Om de subwoofer uit te schakelen, selecteert u eerst "SW OFF" en drukt u daarna op ENTER. * U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/ MP3-disc of het USB-apparaat bekijken, zoals: ­ het track- of bestandsnummer tijdens normale weergave. [. . . ] Merk op dat wanneer u de cd-speler/het USB-apparaat in de tunerfunctie uitschakelt, het USBapparaat niet wordt gevoed en het apparaat daarom niet wordt herkend en niet wordt opgeladen door het systeem, ondanks dat het is aangesloten. Om het AM-afsteminterval te veranderen (Behalve voor de modellen voor Europa, Rusland en Saoedie-Arabië) Het AM-afsteminterval is in de fabriek ingesteld op een standaardinstelling van 9 kHz of 10 kHz. 1 2 3 Stem af op een willekeurige AMzender en schakel daarna het systeem uit. Terwijl u TUNING + ingedrukt houdt op het apparaat, drukt u op ?/1 op het apparaat. Herhaal de procedure om het afsteminterval weer terug te veranderen naar de fabrieksinstelling. 30NL Het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen. Als het systeem in de energiebesparingsfunctie staat, kunt u het niet terugstellen op de fabrieksinstellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MHC-EX700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MHC-EX700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag