Gebruiksaanwijzing SONY MHC-EC719IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MHC-EC719IP. Wij hopen dat dit SONY MHC-EC719IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MHC-EC719IP te teleladen.


SONY MHC-EC719IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MHC-EC719IP (491 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MHC-EC719IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 33ES Información adicional WARNUNG Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnung des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. Benutzen Sie die Tasten am Gerät, um die automatische Bereitschaftsfunktion auszuschalten. Hinweise  Für die Tuner-Funktion (UKW/MW) ist die automatische Bereitschaftsfunktion unwirksam. 33DE Zusatzinformationen WAARSCHUWING Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. [. . . ]  CD-TEXT-informatie wordt niet overgebracht in de aangemaakte MP3-bestanden. Ώ Bedien de toetsen op de afstandsbediening of het apparaat niet tijdens het overbrengen om te voorkomen dat het overbrengen wordt gestopt. Een map te selecteren Een bestand te kiezen Een punt in een bestand te zoeken Herhaalde weergave te kiezen +/  herhaaldelijk. Houd tijdens weergave / ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los. rEPEAT/FM MODE herhaaldelijk tot "REP ONE*2" , "REP FLDR*3" of "REP ALL*4" wordt afgebeeld. Opmerking over auteursrechtelijk beschermde inhoud De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Voor gebruik van de muziek buiten deze beperking is toestemming vereist van de auteursrechtenhouders. 18NL Om De weergavefunctie te veranderen Drukt u op PLAY MODE herhaaldelijk terwijl het USB-apparaat in de stopstand staat. U kunt de normale weergave ("FLDR" voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat), willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF" voor willekeurige weergave van de map) en geprogrammeerde weergave ("PROGRAM") selecteren. Ώ De audioformaten waarnaar u met dit systeem kunt luisteren zijn de volgende:  MP3: bestandsextensie ". Wma" Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan. *1 Bij het weergeven van een MP3- of WMA-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt. USB-apparaat 3 Druk herhaaldelijk op / of +/  om het audiobestand of de map te selecteren die u wilt wissen, en start daarna de weergave. Opmerkingen  Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:  wanneer het aantal audiobestanden in een map hoger is dan 999. Ώ wanneer het totaalaantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 999. Ώ wanneer het aantal mappen op een USB-apparaat hoger is als 256 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen). Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan. Druk herhaaldelijk op PLAY MODE totdat "PROGRAM" wordt afgebeeld terwijl de speler in de stopstand staat. Druk herhaaldelijk op / totdat het gewenste bestandsnummer wordt afgebeeld. 5 Herhaal de stappen 3 en 4 om andere bestanden te programmeren tot een maximum van 64 bestanden. 6 Om uw eigen programma van Het programma wordt gewist wanneer u een van de volgende bedieningen uitvoert:  de functie veranderen  het systeem uitschakelen  het netsnoer loskoppelen  de disclade openen Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op . [. . . ] In dit geval moet u de disc verwijderen en het systeem, ingeschakeld, een uur laten staan totdat het vocht verdampt is. Ontwikkeling van hitte 30NL  Veeg alvorens de disc weer te geven de disc schoon met een reinigingsdoekje vanuit het midden naar de rand. Ώ Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten. Ώ Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MHC-EC719IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MHC-EC719IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag