Gebruiksaanwijzing SONY MEX-BT3900U,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MEX-BT3900U,MV. Wij hopen dat dit SONY MEX-BT3900U,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MEX-BT3900U,MV te teleladen.


SONY MEX-BT3900U,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4572 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MEX-BT3900U,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de bijgeleverde handleiding voor installatie/aansluitingen voor meer informatie over de installatie en aansluitingen. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. [. . . ] Verbinding tot stand brengen met de mobiele telefoon waarmee dit apparaat het laatst verbonden was 1 Zorg ervoor dat het Bluetooth-signaal van de mobiele telefoon ingeschakeld is. " " knippert wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht. " " blijft branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht. 26 Opmerkingen • Bij sommige mobiele telefoons is toestemming nodig voor het openen van de telefoonboekgegevens tijdens handsfree-verbinding met dit apparaat. € Tijdens het streamen van Bluetooth-audio kunt u niet vanaf dit apparaat een verbinding tot stand brengen met de mobiele telefoon. Maak in plaats daarvan verbinding met dit apparaat vanaf de mobiele telefoon. Mogelijk zullen er bij het weergegeven geluid geluiden van de verbinding te horen zijn. Tips • Met Bluetooth-signaal ingeschakeld: wanneer u de contactsleutel omdraait, brengt dit apparaat automatisch opnieuw de verbinding tot stand met de mobiele telefoon waar het laatst mee verbonden was. Maar automatische verbinding is ook afhankelijk van de specificaties van de mobiele telefoon. € U kunt de bron Bluetooth-telefoon ook selecteren door (BROWSE) ingedrukt te houden. Handsfree bellen Wanneer het apparaat eenmaal is verbonden met de mobiele telefoon kunt u handsfree bellen/ gebeld worden door dit apparaat te bedienen. Opmerking In het display wordt "_" weergegeven in plaats van "#". Een voorkeuzenummer bellen U kunt maximaal 6 contacten opslaan in de voorkeuzetoetsen. Zie voor informatie over hoe u deze contacten kunt opslaan "Voorkeuzetoetsen" (pagina 29). 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "BT PHONE" wordt weergegeven. 2 Druk op een cijfertoets ((1) tot (6)) om de contactpersoon te selecteren die u wilt bellen. Bellen door nummerherhaling 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "BT PHONE" wordt weergegeven. Bedieningshandelingen tijdens een gesprek Het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen U kunt het volume van de beltoon en de stem van de spreker vooraf instellen. Het volume van de beltoon aanpassen: Verdraai de regelknop terwijl u een gesprek ontvangt. Het volume van de stem van de spreker aanpassen: Verdraai de regelknop tijdens een gesprek. Opmerking Als de Bluetooth Phone-bron is geselecteerd, wordt alleen het volume van de stem van de spreker aangepast wanneer u de regelknop verdraait. Bellen vanuit de gesprekkenhistorie 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE/OFF) tot "BT PHONE" wordt weergegeven. [. . . ] € Het afspelen van geluid stopt een ogenblik wanneer de verbinding tussen dit apparaat en de mobiele telefoon tot stand wordt gebracht. controleer of het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht de betreffende functie ondersteunt. De naam van de gesprekspartner wordt niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen. De telefoon die de oproep tot stand brengt, is zo ingesteld dat het telefoonnummer niet wordt verzonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MEX-BT3900U,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MEX-BT3900U,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag