Gebruiksaanwijzing SONY MDR-Z1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-Z1000. Wij hopen dat dit SONY MDR-Z1000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-Z1000 te teleladen.


SONY MDR-Z1000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (690 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-Z1000 (12952 ko)
   SONY MDR-Z1000 (12952 ko)
   SONY MDR-Z1000 DATASHEET (153 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-Z1000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] El monitor LCD presenta información acerca de las funciones y las selecciones de la toma. Ricaricare completamente la batteria prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta. Kennis maken met uw camera microsoft Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. [. . . ] Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot schade aan de ogen. Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals: - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts. - Er bestaat een kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera. Als dit gebeurt, laat u de camera enkele minuten ongebruikt zodat deze kan afkoelen. Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand Wanneer de camera of oplader in gebruik is, mag deze niet worden afgedekt. Hierdoor kan de temperatuur hoog oplopen, waardoor de camerabehuizing beschadigd kan raken en er brand kan ontstaan. Als de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een menu voor het instellen van datum, tijd en taal weergegeven op het LCD-scherm. Dit menu wordt niet meer weergegeven nadat u de datum, tijd en taal hebt ingesteld. : Beweegt de cursor naar het hoofdmenu [Datum & Tijd] als de cursor zich op het eerste item van de datum- en tijdinstellingen bevindt. In alle andere gevallen wordt de cursor naar links van de huidige positie verplaatst. Deze staan hieronder vermeld : - Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/ Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars, en Turks. Zelfs als de camera opnieuw wordt gestart, blijft de taalinstelling gehandhaafd. Beschrijving Scherpte Kleur / verzadiging Automatisch scherpstellingsframe Waarschuwing voor cameratrilling Datum / tijd Belichtingscorrectie Witbalans ISO Besturingsmodus Lichtmeting Opnamekwaliteit / Frameratio Opnamegrootte Batterij Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen Aantal overgebleven opnamen / overgebleven tijd Spraakmemo / Microfoon uit Optische / digitale zoombalk / digitale zoomratio U kunt de gewenste werkwijze voor de camera kiezen door de functiekiezer die zich boven op de camera bevindt te gebruiken. Kies deze modus voor het snel en eenvoudig maken van opnamen met zo min mogelijk tussenkomst van de gebruiker. Om een geavanceerd menu te kiezen, selecteert u de andere cameramodus. Helpt de gebruiker de juiste methode voor het maken van opnamen te leren en bevat oplossingen voor mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Dit maakt het de gebruiker ook mogelijk de beste manier om foto's te nemen uit te proberen. [. . . ] Druk op de knop om de afspeelfunctie te kiezen Selecteer een opname door de knop aan te raken en uw vinger naar links of rechts te verplaatsen. - Dit wordt gebruikt om bepaalde opnamen te beschermen zodat ze niet gewist worden (Vergrendelen) [SELECTEER] : Het keuzescherm voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond. Selecteer een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop DELETE ( ) te drukken. Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD scherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-Z1000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-Z1000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag