Gebruiksaanwijzing SONY MDR-XB21EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-XB21EX. Wij hopen dat dit SONY MDR-XB21EX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-XB21EX te teleladen.


SONY MDR-XB21EX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (964 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-XB21EX DATASHEET (182 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-XB21EX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 14 Alle gegevens op het ingebouwde opslagapparaat wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Problemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Herstelproblemen oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Veelvoorkomende problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3 Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Als u BitLocker-stationsversleuteling gebruikt op modellen met Windows 7 Ultimate, verschijnt mogelijk het venster BitLocker-stationsversleuteling herstellen. Volg de instructies op het scherm om BitLocker-stationsversleuteling tijdelijk uit te schakelen. 4 Als u een back-up hebt opgeslagen op een externe harde schijf of deze met een extern optisch station hebt geschreven naar disks, sluit u het externe apparaat aan op de computer. 5 Selecteer Computer herstellen met een systeemkopie die u eerder hebt gemaakt en klik op Volgende. 6 Selecteer Systeemkopie selecteren en klik op Volgende. 7 Selecteer de locatie waar u de back-up hebt opgeslagen en klik op Volgende. 8 Selecteer de systeemkopie die u wilt herstellen en klik op Volgende. 9 Selecteer Schijven formatteren en opnieuw partitioneren en klik op Volgende. 10 Volg de instructies op het scherm. 18 Optie B: een back-up maken en herstellen wanneer u Windows niet kunt starten Gebruik de software Back-upprogramma om een back-up te maken wanneer u Windows niet kunt starten. Gebruik de software VAIO Data Restore Tool om bestanden te herstellen waarvan u een back-up hebt gemaakt met de software Back-upprogramma. Opmerkingen over het gebruik van de software Back-upprogramma Bescherm back-upbestanden zorgvuldig tegen ongeoorloofde toegang. Aangezien deze software kan worden gestart vanaf de hersteldisks, moet u deze disks op een veilige plaats bewaren om ongeoorloofd kopiëren van de gegevens op het ingebouwde opslagapparaat te voorkomen. Back-upbestanden die niet zijn versleuteld op het ingebouwde opslagapparaat, kunnen met behulp van hersteldisks makkelijk worden geopend door onbevoegde gebruikers. U kunt back-upbestanden beschermen tegen ongeoorloofde toegang door het opstartwachtwoord of het wachtwoord voor de harde schijf in te stellen, of door de Windows-functie voor het versleutelen van de harde schijf te gebruiken. Als u deze software gebruikt, wil dit niet zeggen dat u gegarandeerd een back-up van alle gegevens op het ingebouwde opslagapparaat maakt. Anders klikt u op Volgende. 6 Selecteer een herstelpunt en klik op Volgende. 9 Volg de instructies op het scherm. 21 Systeembestanden herstellen met behulp van het herstelpunt wanneer u Windows niet kunt starten 1 Plaats een hersteldisk in het station terwijl de computer is ingeschakeld en schakel de computer uit en weer in. Als u een extern optisch station (niet meegeleverd) gebruikt, drukt u meerdere keren op F11 wanneer het VAIO-logo wordt weergegeven nadat u de computer opnieuw hebt opgestart. Als u de hersteldisks nog niet hebt gemaakt, gaat u als volgt te werk: 1 Schakel de computer in. 3 Zorg dat de optie Uw computer herstellen is geselecteerd, die boven in het venster Geavanceerde opstartopties wordt weergegeven, en druk op Enter. 4 Sla stap 2 over en ga door naar stap 3. 2 Druk op de toets M of m om Windows RE te selecteren en druk op Enter. 3 Selecteer een toetsenbordindeling en klik op Volgende. Als de toetsenbordindeling niet is geselecteerd, kunt u mogelijk het wachtwoord niet juist invoeren. Als u BitLocker-stationsversleuteling gebruikt op modellen met Windows 7 Ultimate, verschijnt mogelijk het venster BitLocker-stationsversleuteling herstellen. Volg de instructies op het scherm om BitLocker-stationsversleuteling tijdelijk uit te schakelen. Als u het venster Opties voor Systeemherstel hebt weergegeven door op F8 te drukken, selecteert u uw gebruikersnaam met beheerrechten en voert u uw wachtwoord in. Vervolgens slaat u stap 4 over en gaat u door naar stap 5. 4 Selecteer een besturingssysteem en klik op Volgende. Maak een back-up van de bestanden met de software Back-upprogramma als u de bestanden hebt gewijzigd nadat u hiervan een back-up hebt gemaakt met de Windows-functie Back-up. 5 Selecteer Systeemherstel. Het venster Systeemherstel verschijnt. 6 Volg stap 4 tot en met 7 in "Systeembestanden herstellen met behulp van het herstelpunt" op pagina 21. Start de computer opnieuw op als u wordt gevraagd om dit te doen. 22 Optie D: de vooraf geïnstalleerde software/stuurprogramma's herstellen Wanneer de vooraf geïnstalleerde software of stuurprogramma 's niet normaal werken, kunt u de fabrieksinstellingen hiervoor herstellen met de toepassing Programma's of stuurprogramma's opnieuw installeren. Het programma Programma's of stuurprogramma's opnieuw installeren Mogelijk worden niet alle softwareprogramma's en -stuurprogramma's hersteld. [. . . ] Als uw computer nog steeds niet wordt uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt of houdt u de aan/uit-schakelaar opzij gedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Als u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of via de aan/uit-knop of de POWER-schakelaar, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan. Plaats de batterij terug, sluit het netsnoer of de netadapter aan, en druk op de aan/uit-knop of schuif de POWER-schakelaar omhoog om uw computer aan te zetten. Probeer het probleem te verhelpen door de software opnieuw te installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-XB21EX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-XB21EX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag