Gebruiksaanwijzing SONY MDR-RF865RK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-RF865RK. Wij hopen dat dit SONY MDR-RF865RK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-RF865RK te teleladen.


SONY MDR-RF865RK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-RF865RK (1105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-RF865RK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De oorschelp gemarkeerd met beschikt over een reliëfpunt om de linkerkant te kunnen herkennen. Deze hoofdtelefoon gebruikt signalen met een zeer hoge frequentie in de 800 MHz-band. De volgende omstandigheden kunnen het ontvangstbereik verkleinen of storingen in de ontvangst veroorzaken. Ruimten met veel elektrische apparaten die elektromagnetische storing veroorzaken. [. . . ] Plaats de rand van het oorkussentje aan één kant van de groef op de behuizing en draai de rand van het oorkussentje om de behuizing, zoals hieronder wordt weergegeven. Als het oorkussentje goed in de groef is geplaatst, kunt u het oorkussentje in verticale positie aanpassen. Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats ook geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel. Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast. de stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te koppelen. Verbind de netspanningsadapter daarom met een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Indien u een afwijking opmerkt aan de netspanningsadapter, trekt u de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact. zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzakan. Het naamplaatje bevindt zich onderaan aan de buitenkant van het toestel. De CE-markering geldt alleen in landen waar deze wettelijk van kracht is. Dit is vooral het geval in landen die deel uitmaken van de EER (Europese Economische Ruimte). Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. de chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0 , 0005 % kwik of 0 , 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. [. . . ] Wijzig de radiofrequentie met de CHANNEL-keuzeschakelaar op de zendeenheid en druk vervolgens op de AUTO TUNING-knop op de rechterbehuizing van de hoofdtelefoon. Als de POWER-indicator uitgeschakeld blijft nadat u de batterij hebt opgeladen, moet u met de hoofdtelefoon naar een Sony-dealer gaan. Vervormd of onderbroken geluid (soms met ruis) De hoofdtelefoon converteert het ontvangen RF-signaal naar een audiosignaal en decomprimeert dit. Met dit proces wordt de ruis beperkt die tijdens de overdracht wordt gegenereerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-RF865RK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-RF865RK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag