Gebruiksaanwijzing SONY MDR-PQ5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-PQ5. Wij hopen dat dit SONY MDR-PQ5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-PQ5 te teleladen.


SONY MDR-PQ5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (919 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-PQ5 (256 ko)
   SONY MDR-PQ5 (256 ko)
   SONY MDR-PQ5 DATASHEET (161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-PQ5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Voorschriften, Garantie, Licentie-overeenkomst voor eindgebruikers en Ondersteuning: met de bepalingen van Sony's garantie, veiligheidsvoorschriften, modemvoorschriften, draadloze LAN voorschriften, draadloze WAN voorschriften, Bluetooth voorschriften, softwarelicentie-overeenkomst voor eindgebruikers en informatie over Sony ondersteuning. Niet-gedrukte documentatie Gebruikershandleiding (deze handleiding): verklaart de functies van de computer. Deze handleiding bevat ook informatie over de softwareprogramma's die bij de computer worden geleverd en informatie over veelvoorkomende problemen. De Gebruikershandleiding wordt als PDF-bestand geleverd, zodat u deze gemakkelijk kunt weergeven en afdrukken. [. . . ] Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. De toepassingsstarter gebruiken Met de toepassingsstartfunctie van uw computer kunt u uw voorkeurstoepassing (een programmabestand) starten als deze is toegewezen aan een vinger met een geregistreerde vingerafdruk. Nadat u een toepassing hebt toegewezen aan uw vinger, opent u de toegewezen toepassing door met de vinger over de vingerafdruksensor te bewegen. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. n 125 N Uw VAIO-computer aanpassen Vingerafdrukverificatie gebruiken met de TPM Met de gegevenscodeerfunctie TPM kan het gebruik van de vingerafdrukverificatie de computerbeveiliging verhogen. Zie De Trusted Platform Module (TPM) gebruiken (pagina 126) voor instructies over hoe u de TPM gebruikt. Wanneer u vingerafdrukverificatie met de TPM wil gebruiken, moet de computer behalve over de TPM ook over een vingerafdruksensor beschikken. Raadpleeg de online specificaties om na te gaan of uw model over beide beschikt. Zie het Help-bestand van Protector Suite QL voor meer informatie. Geregistreerde vingerafdrukken wissen Voordat u de computer wegdoet of overdraagt aan een derde, wordt het ten zeerste aanbevolen de vingerafdrukgegevens die voor de vingerafdruksensor zijn geregistreerd, te wissen nadat u de gegevens op de harde schijf hebt gewist. Geregistreerde vingerafdrukken wissen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven. Druk op de toets m om Clear Fingerprint Data te selecteren en druk op Enter. Selecteer wanneer om bevestiging wordt gevraagd Continue en druk op Enter. Wijzig de systeemkenmerken van de bestanden in de mappen hieronder niet. !De volgende mappen zijn standaard onzichtbaar. Mappen met basisgebruikerssleutels en andere mappen C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\BackupData C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\PlatformKeyData C:\<gebruikersnaam>\All Users\Infineon\TPM Software 2. 0\RestoreData (C:\<gebruikersnaam>\All Users is een snelkoppeling naar C:\ProgramData. ) C:\<gebruikersnaam>\<account>\AppData\Roaming\Infineon\TPM Software 2. 0\UserKeyData n 129 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet onderstaande archief-, back-up- of token-bestanden niet coderen. U kunt deze op geen enkele manier herstellen als u ze niet correct codeert. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de onderstaande mappen en bestanden. Automatisch back-upbestand Standaardbestandsnaam: SPSystemBackup. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\ Security Platform geopend. ) Opslagmap voor automatische back-upgegevens Standaardmapnaam: SPSystemBackup De map wordt gemaakt als de submap voor het bestand SPSystemBackup. xml. Token-bestand voor het herstellen van de TPM-configuratie Standaardbestandsnaam: SPEmRecToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Back-upbestand voor sleutels en certificaten Standaardbestandsnaam: SpBackupArchive. xml Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\ Security Platform geopend. ) PSD-back-upbestand Standaardbestandsnaam: SpPSDBackup. fsb Standaardpad: Geen (door te klikken op Browse wordt het venster <gebruikersmap>\Documents\ Security Platform geopend. ) n 130 N Uw VAIO-computer aanpassen U moet het onderstaande token-bestand voor wachtwoordherstel of geheime bestanden niet coderen. U kunt het wachtwoord op geen enkele manier herstellen als u deze niet correct codeert. Sony accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor problemen en schadegevallen die voortvloeien uit het per ongeluk coderen van de onderstaande mappen en bestanden. Token-bestand voor wachtwoordherstel Standaardbestandsnaam: SPPwdResetToken. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) Geheim bestand voor wachtwoordherstel Standaardbestandsnaam: SPPwdResetSecret. xml Standaardpad: verwisselbaar medium (diskette, USB-geheugen, enz. ) n 131 N Uw VAIO-computer aanpassen De TPM configureren Als u de geïntegreerde TPM wilt gebruiken, moet u het volgende doen: 1 2 3 De TPM inschakelen in het scherm BIOS Setup. De TPM initialiseren en configureren. U schakelt als volgt de TPM in het scherm BIOS Setup in 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. [. . . ] De VAIO-Link-helplijnen: alvorens telefonisch contact op te nemen met VAIO-Link, moet u proberen het probleem op te lossen door de gedrukte en niet-gedrukte documentatie te lezen. Bezoek de andere websites van Sony: http://www. club-vaio. com als u meer te weten wilt komen over VAIO en deel wilt uitmaken van de groeiende VAIO-gemeenschap. http://www. sonystyle-europe. com voor het online aanschaffen van producten. http://www. sony. net voor overige Sony-producten. U kunt de hier beschreven online voorzieningen pas raadplegen nadat er een internetverbinding tot stand is gebracht. n 216 N Ondersteuningsopties e-Support Wat is e-Support? Als u onze handleidingen doorgenomen hebt en onze website (http://www. vaio-link. com) bezocht hebt, maar geen antwoord op uw vraag of probleem gevonden hebt, kunt u e-Support gebruiken voor een oplossing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-PQ5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-PQ5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag