Gebruiksaanwijzing SONY MDR-NWBT10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-NWBT10. Wij hopen dat dit SONY MDR-NWBT10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-NWBT10 te teleladen.


SONY MDR-NWBT10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (890 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-NWBT10 (892 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-NWBT10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd de /POWER-knop langer dan 7 seconden ingedrukt in de uitgeschakelde stand tot de aanduiding afwisselend rood en blauw begint te knipperen. Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk ook het volume op het Bluetooth-apparaat regelen. Naar het begin van het vorige of huidige nummer gaan/naar het begin van het volgende nummer gaan Snel terugspoelen/snel vooruitspoelen Het volume verhogen/verlagen Het volume blijven verhogen/verlagen Als de Bluetooth-hoofdtelefoon niet naar behoren werkt, drukt u op de RESET-knop met een puntig voorwerp. U kunt de geluidsbitsnelheid (A2DP-audiostreaming) voor het ontvangen van geluiden van een Bluetooth-apparaat wijzigen. [. . . ] Controleer of de Bluetooth-hoofdtelefoon rechtstreeks aangesloten is op de computer (dus niet via een USB-hub). Voer in andere gevallen dan de bovenstaande de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit. Controleer of de Bluetooth-hoofdtelefoon rechtstreeks aangesloten is op de computer (dus niet via een USB-hub). Er is geen Bluetooth-verbinding ingesteld tussen de Bluetooth-hoofdtelefoon en het Bluetooth-apparaat. Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het Bluetooth-apparaat en verhoog indien nodig het volume op het aangesloten apparaat. Controleer of de Bluetooth-hoofdtelefoon ingeschakeld is en dat het volumeniveau niet te laag is. Slechte radiogolfomstandigheden kunnen het verzenden van geluid met een hoge bitsnelheid storen. Zie "Onderdelen en bedieningselementen" voor het wijzigen van de instelling voor de geluidsbitsnelheid. Over de hoofdtelefoon Vermijd het gebruik van de Bluetooth-hoofdtelefoon bij een volume dat zo hoog is dat deze na langdurige blootstelling uw gehoor kan beschadigen. Vermijd het gebruik van de Bluetooth-hoofdtelefoon in situaties waar het horen van omgevingsgeluiden belangrijk is, bijvoorbeeld tijdens het autorijden of fietsen. overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies. Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke. Nominaal stroomverbruik 100 mA Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn Hierbij verklaart Sony Corp. Dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. De resterende batterijlading controleren U kunt de resterende batterijlading controleren aan de hand van het aantal keer dat de aanduiding knippert wanneer u de Bluetooth-hoofdtelefoon inschakelt. [. . . ] Wanneer de koppeling voltooid is, start de Bluetooth-verbinding (afhankelijk van het Bluetooth-apparaat) mogelijk automatisch. Om met meerdere Bluetooth-apparaten te koppelen, herhaalt u voor elke koppeling de stappen vanaf stap 1. Draadloze stereohoofdtelefoon (1) Oordopjes voor de draadloze stereohoofdtelefoon (formaat S, M, L) (2) De oordopjes met formaat M zijn standaard bevestigd aan de hoofdtelefoon. Bluetooth-profielen zijn gestandaardiseerd volgens het doel van het Bluetooth-apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-NWBT10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-NWBT10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag