Gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX600. Wij hopen dat dit SONY MDR-EX600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX600 te teleladen.


SONY MDR-EX600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1924 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-EX600 (921 ko)
   SONY MDR-EX600 DATASHEET (161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-EX600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 16 De batterij gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Uw computer bijwerken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 De VAIO-computer gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Het toetsenbord gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het hoofdwachtwoord wordt door gebruikers met beheerdersrechten voor de computer gebruikt om het gebruikerswachtwoord te wijzigen in het scherm BIOS Setup. Met het gebruikerswachtwoord kunt u het geïntegreerde opslagapparaat vergrendelen. Als u het gebruikerswachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord en het opstartwachtwoord (als dit is ingesteld) invoeren nadat het VAIO-logo is weergegeven. !U kunt de computer niet opstarten met het hoofdwachtwoord. Als u het hoofdwachtwoord vergeet of het toetsenbord defect is (u kunt wachtwoorden alleen met het toetsenbord invoeren), is geen oplossing mogelijk en zijn de gegevens op het geïntegreerde opslagapparaat niet toegankelijk. In dat geval moet u het geïntegreerde opslagapparaat op uw kosten vervangen en zijn alle gegevens verloren die oorspronkelijk op het apparaat waren opgeslagen. Schrijf het hoofdwachtwoord op, bewaar het op een veilige plek en geef het niet aan anderen. Uw VAIO-computer aanpassen > Het wachtwoord instellen n 93 N Het wachtwoord voor de harde schijf toevoegen 1 2 Zet de computer aan. Als dit niet het geval is, start u de computer opnieuw op en drukt u meerdere keren op de toets F2 als het VAIO-logo verschijnt. Als u het opstartwachtwoord hebt ingesteld, voert u dit nu in. 3 Druk op de toets < of , om Security te selecteren en het tabblad Security weer te geven. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties). Druk op Esc en vervolgens op de toets < of , om het tabblad Exit te selecteren. 4 5 6 7 8 9 10 Druk op de toets M of m om Exit Setup te selecteren en druk vervolgens op Enter. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter. Uw VAIO-computer aanpassen > Het wachtwoord instellen n 94 N Het wachtwoord voor de harde schijf wijzigen/verwijderen Het wachtwoord voor de harde schijf wijzigen 1 2 Zet de computer aan. Het is niet mogelijk om naar de voorgaande werksituatie terug te keren. Om te vermijden dat u gegevens verliest, moet u uw gegevens geregeld opslaan. Uw VAIO-computer aanpassen > Energiebesparingsstanden gebruiken n 99 N Terugkeren naar de normale stand Druk op een willekeurige toets. Verschuif de aan/uit-schakelaar (in de richting van de G op de schakelaar). !Als u de aan/uit-schakelaar (in de richting van de G op de schakelaar) verschuift en deze langer dan vier seconden in die positie houdt, wordt de computer automatisch uitgeschakeld. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren. Met het VAIO Control Center kunt u de computer zo configureren dat deze terugkeert naar de normale stand wanneer u het LCD-scherm opent. Deze voorkeur gaat verloren als u zowel de netadapter als de batterij verwijdert. Zie Het VAIO Control Center gebruiken (pagina 96). Als de computer een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt de computer in de slaapstand gezet. Om dit te wijzigen, kunt u de instellingen voor de slaapstand wijzigen. De instellingen voor de slaapstand wijzigen 1 2 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram met de energiebeheerstatus op de taakbalk en selecteer Energiebeheer. Klik op De schema-instellingen wijzigen onder het actieve energiebeheerschema. Wijzig de tijd waarna u de computer in de slaapstand wilt plaatsen en klik op Wijzigingen opslaan. Uw VAIO-computer aanpassen > Energiebesparingsstanden gebruiken n 100 N De sluimerstand gebruiken In de sluimerstand wordt de toestand van het systeem opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat en wordt de stroom uitgeschakeld. Zelfs als de batterij leeg raakt, zullen er geen gegevens verloren gaan. [. . . ] Het wordt aanbevolen het apparaat rechtstreeks zonder hub op uw computer aan te sluiten. Handelsmerken > n 161 N Handelsmerken Sony, VAIO, het VAIO-logo, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update en "BRAVIA" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. en "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "MagicGate", "OpenMG", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick PRO", "Memory Stick PRO-HG", "Memory Stick Micro", "M2" en het Memory Stick-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Blu-ray DiscTM en het Blu-ray Disc-logo zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep en Atom zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Microsoft Windows Vista, het Windows-logo en BitLocker zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-EX600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-EX600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag