Gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX40LP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX40LP. Wij hopen dat dit SONY MDR-EX40LP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY MDR-EX40LP te teleladen.


SONY MDR-EX40LP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (953 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY MDR-EX40LP (521 ko)
   SONY MDR-EX40LP DATASHEET (157 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY MDR-EX40LP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De juiste manier om u van dit product te ontdoen (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) (Van toepassing in lidstaten van de EU en andere Europese landen met systemen voor gescheiden afvalverwerking. ) Dit logo op uw product of het meegeleverde materiaal geeft aan dat u het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisafval mag wegwerpen. Houd het product gescheiden van andere soorten afval ter voorkoming van potentiële milieuverontreiniging en letsel als gevolg van het ongecontroleerd inzamelen van afval, en recycle het product op verantwoorde wijze om een duurzaam gebruik van materialen te stimuleren. Als particuliere gebruiker neemt u contact op met de winkel waar u dit product hebt aangeschaft, of met de gemeente, voor informatie over waar dit apparaat op milieuvriendelijke wijze kan worden ingezameld. Als zakelijke gebruiker neemt u contact op met uw leverancier en raadpleegt u de voorwaarden van het aankoopcontract. [. . . ] · Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen. · Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt. · Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten · Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon. · Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten. · Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort u de levensduur van de kaart. · Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek. Veiligheidsinformatie Verkeersveiligheid voor alles Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken. Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken. In de menustand bladert u hiermee door menuopties. Een oproep beantwoorden 1. Druk op [ ] wanneer de telefoon overgaat om een oproep te beantwoorden. ] om de oproep te beëindigen. Webtoegangs-/ Bevestigingstoets Beschrijving In gesprek Functie voor SOS-berichten ingeschakeld Nieuw SMS-bericht Alarm ingesteld Bluetooth ingeschakeld Bluetooth-headset of handsfreecarkit aangesloten GPRS-netwerk gestart FM-radio aan Instelling telefoonprofiel Stille stand Batterijsterkte Opmerking Opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie Gevolgd door De volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op < Menu > Berichten Nieuw bericht maken (betekent Menu, gevolgd door Berichten, gevolgd door Nieuw bericht maken) Klep van het batterijcompartiment SIM-kaart 2. Plaats de batterij en sluit de klep van het batterijcompartiment. De bewerkingen uitvoeren die worden weergegeven op de onderste regel van het display. Aanpassen van het geluidsvolume U verstuurt hiermee een SOS-bericht door de toets vier keer in te drukken als de toetsen zijn vergrendeld. In de standby-stand de recent gebelde nummers of de nummers van gemiste of ontvangen oproepen weergeven. Functietoetsen Het volume aanpassen 1. Druk in de standby-stand op < Menu > Instellingen Telefoonprofielen. Selecteer het gewenste telefoonprofiel en druk op < Opties > Wijzigen. Druk op [ OK ] en druk op [ links ] of [ rechts ] om het volume aan te passen. Druk op < Kies > om uw wijziging op te slaan. De displaytaal wijzigen 1. Druk in de standby-stand op < Menu > Instellingen Telefoon Taal. [. . . ] Het geluid zal zeer slecht of bijna onhoorbaar zijn via een monokoptelefoon. Gebruik alleen een stereokoptelefoon. Tekst invoeren De tekstinvoerstand wijzigen Druk in een tekstinvoerveld op [ invoerstand. Houd [ ] en selecteer de gewenste Houd < Wissen > ingedrukt om de tekens links van de cursor te verwijderen. Druk op [ 1 ] om leestekens in te voeren. [ rechts ] [ omhoog ] ] ingedrukt om de T9-stand te selecteren Berichten verzenden en bekijken Een SMS-bericht verzenden 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY MDR-EX40LP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY MDR-EX40LP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag