Gebruiksaanwijzing SONY KDL32R420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KDL32R420. Wij hopen dat dit SONY KDL32R420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KDL32R420 te teleladen.


SONY KDL32R420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8084 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KDL32R420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zoom* Muestra las emisiones en Cinemascope (formato panorámico) con las proporciones correctas. Información complementaria 31 ES Inleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony-product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Informatie over handelsmerken • • is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project. [. . . ] Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te Waarschuwing bij gebruik van de afstandsbediening • Let op de + en de - bij het plaatsen van de batterijen. € Combineer geen verschillende typen batterijen, of oude en nieuwe batterijen. In bepaalde regio's kan het verwerken van batterijen aan regels zijn gebonden. Laat de afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan en mors er geen vloeistof op. € Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een warmtebron, op een plek in direct zonlicht of in een vochtige ruimte. 12 NL Overzicht van de afstandsbediening 1 / – (Ingang selecteren) • In TV-modus: druk hierop om een lijst met ingangen weer te geven. 2 SYNC MENU Druk hierop om het BRAVIA Sync Menu weer te geven en selecteer vervolgens het aangesloten HDMI/MHL-apparaat in Apparatenselectie. ~ • "BRAVIA Sync-beheer" (BRAVIA Sync) is alleen beschikbaar bij aangesloten apparatuur van Sony met het logo van BRAVIA Sync of BRAVIA Theatre Sync of die BRAVIA Sync-beheer ondersteunt. 3 DIGITAL – Digitale modus (pagina 16) ANALOG – Analoge modus (pagina 16) 4 Cijfertoetsen • In TV-modus: voor het selecteren van kanalen. Voor kanaalnummers vanaf 10 drukt u het tweede en derde cijfer snel na elkaar in. • In Teletekst-modus: voor het invoeren van het driecijferige nummer om de pagina te selecteren. 5 / – Teletekst (pagina 17) 6 Gekleurde toetsen (pagina 17, 19) 7 GUIDE / – EPG (Digitale Elektronische Programmagids) (pagina 18) 8 F/f/G/g/ • In digitale modus: druk op om een kanaal toe te voegen aan de lege lijst met favorieten of om de lijst met favorieten weer te geven. 9 RETURN / Hiermee keert u terug naar het vorige scherm van een weergegeven menu. /X/x/>: u kunt apparatuur bedienen die compatibel is met BRAVIA Sync en die op de televisie is aangesloten. Qd "/1 – Tv stand-by Hiermee wordt de televisie in- en uitgeschakeld uit de standbystand. qf – Beeldregelingsmodus (pagina 17) Druk hierop om de modus 2-talig te wijzigen. Qg AUDIO qh – Ondertiteling instellen Druk hierop om de taal van de ondertiteling te wijzigen (alleen in de digitale en USB-videomodus). (Vervolg) 13 NL qj / – Info/Teletekst weergeven • In digitale modus: geeft kort informatie weer over het programma dat momenteel wordt bekeken. € In analoge modus: geeft informatie weer zoals het huidige kanaalnummer en het schermformaat. [. . . ] Overige informatie Beeld Geen beeld (scherm is donker) en geen geluid • Controleer de aansluiting van de antenne/kabel. € Steek de stekker van de televisie in een stopcontact en druk op "/1 op de zijkant van de televisie. • Als het "/1 (aan-uit/stand-by)-lampje rood oplicht , drukt u op "/1. Geen beeld of geen menu-informatie van apparatuur die op de scartaansluiting is aangesloten • Druk op om de lijst met aangesloten apparatuur weer te geven en selecteer vervolgens de gewenste invoer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KDL32R420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KDL32R420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag