Gebruiksaanwijzing SONY KDL-40W705C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KDL-40W705C. Wij hopen dat dit SONY KDL-40W705C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KDL-40W705C te teleladen.


SONY KDL-40W705C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (37396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KDL-40W705C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Fm masterpage: Left Inleiding Inhoudsopgave Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. € De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Beknopte gids en in deze handleiding gelden uitsluitend als referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke product. 8 Locatie van het identificatielabel Het label met het modelnummer, de productiedatum (jaar/ maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van de tv en verpakking. [. . . ] € Als u een hoofdtelefoon gebruikt, mag u het volume niet te hoog zetten om gehoorbeschadiging te voorkomen. Draadloze functie van het toestel • Gebruik dit apparaat niet in de buurt van medische apparatuur (pacemaker, enz. € De signalen die dit toestel verzendt/ontvangt zijn gecodeerd, maar toch dient u voorzichtig te zijn met onrechtmatige interceptie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke problemen ten gevolge hiervan. LCD-scherm • Hoewel het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie en 99, 99% of meer van de pixels werken, kunnen er toch donkere of heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een structureel kenmerk van een LCD-scherm en duidt niet op een defect. € Druk en kras niet op het scherm en plaats geen voorwerpen op het televisietoestel. € Als het televisietoestel op een koude plaats wordt gebruikt, kan het beeld vlekkerig of donker zijn. € Als u de hoek van het televisietoestel aanpast, moet u het toestel langzaam verplaatsen om te voorkomen dat het televisietoestel van de standaard schiet. Wegwerpen van het televisietoestel Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 5NL KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C 4-562-360-13(1) D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360131\04_NL\010COVTOC. Fm masterpage: Left Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. [. . . ] 2 Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt * bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft voltooid. € Verwijder de nepkaart alleen uit de CAM-sleuf (Conditional Access Module) van de televisie als u een smartcard in de CAM wilt plaatsen. Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie • Functies met betrekking tot digitale televisie ( ) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 en H. 264/MPEG-4 AVC) digitale aardse signalen worden uitgezonden of waar toegang is tot een compatibele DVB-C (MPEG-2 en H. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KDL-40W705C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KDL-40W705C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag