Gebruiksaanwijzing SONY BRAVIA KDL-40BX440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY BRAVIA KDL-40BX440. Wij hopen dat dit SONY BRAVIA KDL-40BX440 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY BRAVIA KDL-40BX440 te teleladen.


SONY BRAVIA KDL-40BX440 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51518 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY BRAVIA KDL-40BX440

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zoom* Muestra las emisiones en Cinemascope (formato panorámico) con las proporciones correctas. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Informatie over handelsmerken • is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project. Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie • Functies met betrekking tot digitale televisie ( ) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T (MPEG-2 en H. [. . . ] Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Optionele apparatuur • Plaats optionele onderdelen of apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt op een afstand van het televisietoestel. • Dit toestel is getest en compatibel bevonden met de limieten vermeld in de EMC-richtlijn voor het gebruiken van een verbindingssignaalkabel korter dan 3 meter. het is aanbevolen dat u "Auto service update" instelt op "Aan". Op die manier worden nieuwe digitale diensten automatisch toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn. Op die manier worden nieuwe digitale diensten automatisch toegevoegd zodra ze beschikbaar zijn. Als u het instelt op "Uit", wordt er een melding van nieuwe digitale diensten gemaakt via een bericht op het scherm en worden de diensten niet automatisch toegevoegd. Batterijen • Let op de + en de - bij het plaatsen van de batterijen. • Combineer geen verschillende typen batterijen, of oude en nieuwe batterijen. In bepaalde regio's kan het verwerken van batterijen aan regels zijn gebonden. Laat de afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan en mors er geen vloeistof op. • Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een warmtebron, op een plek in direct zonlicht of in een vochtige ruimte. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. de chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0 , 0005 % kwik of 0 , 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. [. . . ] Kleine zwarte en/of heldere puntjes (pixels) op het scherm duiden niet op een storing. Geen kleur of onregelmatige kleur als u een signaal bekijkt via de COMPONENT IN/ AV2-aansluitingen • Controleer de verbinding van de COMPONENT IN/ AV2-aansluitingen en controleer of de stekkers stevig in de bijbehorende aansluitingen zijn geplaatst. Geluid Geen geluid, maar goed beeld • Druk op 2 + of % (onderdrukken). • Als de HDMI-ingang wordt gebruikt met Super Audio CD of DVD-Audio, worden er via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) mogelijk geen audiosignalen uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY BRAVIA KDL-40BX440

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY BRAVIA KDL-40BX440 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag