Gebruiksaanwijzing SONY KD-60XF8305

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KD-60XF8305. Wij hopen dat dit SONY KD-60XF8305 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KD-60XF8305 te teleladen.


SONY KD-60XF8305 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (171 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KD-60XF8305

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Seconden op de SOCIAL VIEW-toets terwijl u de toets om het volume te verlagen ingedrukt houdt. Druk op de HOME-toets op de bijgeleverde tvafstandsbediening, selecteer [Instellingen]  [Systeem settings]  [Touchpadafstandsbediening instellen] en volg de instructies op het scherm. Raadpleeg de i-Manual voor meer informatie over de Touchpad-afstandsbediening. [. . . ] Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Opgelet Lees deze veiligheidsinstructies om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en schade aan eigendommen te voorkomen. Svenska Pekplattefjärrkontroll Wegwerpen van de Touchpad-afstandsbediening Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. ˎˎGebruik, laad of bewaar de Touchpadafstandsbediening niet in de buurt van vuur of op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals in direct zonlicht of in een auto die in de zon staat. ˎˎZorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen terechtkomen in de Touchpad-afstandsbediening. ˎˎBatterijen mogen niet blootgesteld worden aan overmatige hitte zoals van direct zonlicht, vuur enz. Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. [. . . ] In bepaalde regio's kan het verwerken van batterijen aan regels gebonden zijn. ˎDe bijgeleverde mangaanbatterijen dienen alleen om het apparaat te testen. Wij raden u aan in de handel verkrijgbare alkalinebatterijen te gebruiken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KD-60XF8305

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KD-60XF8305 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag