Gebruiksaanwijzing SONY KD43XF7077SAEP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KD43XF7077SAEP. Wij hopen dat dit SONY KD43XF7077SAEP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KD43XF7077SAEP te teleladen.


SONY KD43XF7077SAEP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12440 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KD43XF7077SAEP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 Internetverbinding en privacy van de gegevens Dit product maakt, zodra een netwerk is aangesloten, verbinding met het internet bij de eerste instelling om de internetverbinding te bevestigen en later om het homescherm te configureren. Hiervoor en voor alle andere internetverbindingen wordt uw IP-adres gebruikt. Als u wilt dat uw IP-adres helemaal niet wordt gebruikt, moet u de draadloze internetfunctie niet instellen en geen internetkabel aansluiten. Zie hiervoor de privacyinformatie die op de instelschermen wordt weergegeven voor meer details over de internetverbinding. [. . . ] Bevochtig een zachte doek licht met een verdund reinigingsmiddel bij hardnekkige stofvorming. • Sproei nooit water of schoonmaakmiddelen rechtstreeks op de tv. Dit kan naar de onderzijde van het scherm lopen of op uitwendige onderdelen terechtkomen en de tv binnendringen, waardoor de tv kan beschadigd raken. € Gebruik geen schuursponsje, alkalisch/ zuurhoudend reinigingsmiddel, schuurpoeder of vluchtig oplosmiddel, zoals alcohol, benzeen, thinner of insectenbestrijdingsmiddel. Het gebruik van dergelijke materialen of het langdurig in aanraking komen met rubber- of vinylmaterialen kan beschadiging van het schermoppervlak en het materiaal van de kast tot gevolg hebben. € Het wordt aanbevolen de ventilatie-openingen regelmatig met de stofzuiger te reinigen om een goede ventilatie te handhaven. 6NL KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx 4-732-891-21(1) D:\SONY TV\CHL\SY18_CHL_EU_IM_111\SY18_CHL_EU_IM_111\4732891211\4732891211\03NL\010COVTOC. Fm masterpage: Right Wegwerpen van het televisietoestel Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met gescheiden-inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij van dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Op sommige batterijen kan dit symbool worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling van de batterij. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient u dit product aan het eind van zijn levenscyclus in te leveren bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht. [. . . ] (drie tot vijf jaar bij normaal gebruik, één tot twee jaar aan de kust). Televisiesysteem Hangt af van uw land-/regioselectie/TV-model Analoog: B/G, D/K, I Digitaal: DVB-T/DVB-C DVB-T2*1 Satelliet*1: DVB-S/DVB-S2 / AV IN Video/audio-ingang (RCA-aansluitingen) HDMI IN 1/2/3 (ARC) (ondersteuning voor 4K-resolutie, compatibel met HDCP 2. 2) HDMI-video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i * HDMI IN 2 en IN 3 bieden ondersteuning voor HDMIindelingen van hoge kwaliteit zoals 4K 60p/50p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2. 080, 67, 5 kHz, 60 Hz * Wanneer de 1080p tijdsinstellingen worden toegepast op de HDMI input wordt hij behandeld als video timing en niet als PC timing voor schermformaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KD43XF7077SAEP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KD43XF7077SAEP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag