Gebruiksaanwijzing SONY KD-65S9005BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KD-65S9005BB. Wij hopen dat dit SONY KD-65S9005BB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KD-65S9005BB te teleladen.


SONY KD-65S9005BB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10855 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KD-65S9005BB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 18ES Inleiding Inhoudsopgave Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. € De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de handleiding Snel aan de slag en in deze handleiding gelden uitsluitend als referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke product. 8 Locatie van het identificatielabel Het label met het modelnummer, de productiedatum (maand/ jaar) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van de tv en verpakking. [. . . ] Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 6NL De tafelstandaard bevestigen (alternatief) U kunt de positie van de tafelstandaard wijzigen van de rand naar het midden door de onderstaande instructies te volgen. 2 1 GB FR ES NL DE PT 2 3 Middelste positie Opmerking • Voor deze installatie zijn twee of meer personen nodig (drie of meer voor de KD-75S9005B). € Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn tijdens de montage van de tafelstandaard. • Houd de boven- en onderkant van het televisiekader stevig vast. 2 IT Opmerken • De schroefrichting voor het bevestigen van de tafelstandaard aan de televisie verschilt voor de buitenste en middelste positie. SE DK FI 1 1 NO PL CZ SK 3 2 HU Dik kussen 1, 5 N∙m {15 kgf∙cm} • Zorg ervoor dat er geen voorwerpen voor de televisie staan. RO BG 1 3D Sync Zender IR-sensor GR TR RU UA 7NL De kabels samenbundelen Verberg de camera Indien u de camera niet wil gebruikten, verberg deze zoals geïllustreerd. *   * Locatie van de kabelklem wanneer de tafelstandaard bevestigd is in de middelste positie. Opmerken • Om de kabelklem los te maken van de televisie, drukt u boven op de klem 1 en knijpt u vervolgens 2 zoals weergegeven. Ύ  De tafelstandaard loskoppelen van de televisie Opmerken • Wanneer de tafelstandaard opnieuw wordt bevestigd, dient u de (voordien uitgedraaide) schroeven weer in de originele gaten aan de achterzijde van de televisie te bevestigen. 8NL De afstandsbediening gebruiken U kunt de televisie bedienen met behulp van de bijgeleverde Touchpad-afstandsbediening of IR-afstandsbediening (infrarood). IT SE Opmerken • De Touchpad-afstandsbediening kan pas gebruikt worden wanneer deze geregistreerd is bij de televisie. u kunt de Touchpad-afstandsbediening registreren door op HOME te drukken en vervolgens [Instellingen] t [Systeem settings] t [Touchpadafstandsbediening instellen] te selecteren. DK FI De handleiding Bediening via touchpad weergeven In de handleiding Bediening via touchpad vindt u de belangrijkste bedieningsgebaren die beschikbaar zijn voor het televisiescherm. [. . . ] Wand Wand Netzkabel Um alle Risiken wie Feuer, Elektroschock oder Beschädigungen und/oder Verletzungen auszuschließen, sollten Sie das Netzkabel und den Stecker wie hier angegeben handhaben:  Stecken Sie den Stecker ganz in die Netzsteckdose. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. um sicherzustellen , dass die Batterie korrekt entsorgt wird , geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KD-65S9005BB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KD-65S9005BB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag