Gebruiksaanwijzing SONY KD-55X9005

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KD-55X9005. Wij hopen dat dit SONY KD-55X9005 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KD-55X9005 te teleladen.


SONY KD-55X9005 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (747 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KD-55X9005

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zijn handelsmerken van Sony Het Bluetooth®-woordmerk en logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. En het gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. [. . . ] Ώ Dit televisietoestel voldoet aan de DVB-T/ DVB-T2- en DVB-C-specificaties, maar de compatibiliteit met toekomstige DVB-T/DVB-T2 digitale aardse en DVB-C digitale kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd. Ώ Bepaalde digitale televisiefuncties zijn wellicht niet beschikbaar in sommige landen/regio's en DVB-C-kabel werkt wellicht niet goed bij bepaalde aanbieders. 2NL Problemen oplossen Tel hoeveel keer het LED-lampje knippert als het rood knippert (intervaltijd bedraagt drie seconden). Druk op "/1 op de tv om deze uit te schakelen, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng uw dealer of het Sonyservicecentrum op de hoogte van het knipperen van het lampje (duur en interval). Ώ Als de tv langdurig wordt gebruikt, wordt de ruimte rond de tv warm. Als het probleem aanhoudt, moet u de televisie laten nakijken door bevoegd onderhoudspersoneel. Bevroren audio of video, een blanco scherm of de tv reageert niet op de knoppen van de tv of de afstandsbediening. Ώ Voer een eenvoudige reset uit van de tv door het netsnoer gedurende twee minuten los te koppelen. Ώ Sluit de tv aan op het stroomnet en druk op "/1 op de tv of afstandsbediening. de knoppen CH+/– ,  +/– , /// ,  , en HOME bevinden zich niet op de tv. Ώ Hieronder vindt u een afbeelding voor de locatie van de knoppen op de tv. Achterkant van de tv Op sommige programma's kan niet worden afgestemd. Ώ De satellietkabel is mogelijk kortgesloten of niet goed aangesloten. Controleer de kabelaansluiting, schakel vervolgens de tv uit met de netstroomschakelaar en schakel deze daarna weer in. [. . . ] Het eigenlijke energieverbruik zal afhangen van de manier waarop de televisie wordt gebruikt. 2 * Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft voltooid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KD-55X9005

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KD-55X9005 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag