Gebruiksaanwijzing SONY KD-49X8005C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY KD-49X8005C. Wij hopen dat dit SONY KD-49X8005C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY KD-49X8005C te teleladen.


SONY KD-49X8005C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (34856 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY KD-49X8005C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Fm masterpage: Left Inleiding Inhoudsopgave Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sony product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. € De afbeeldingen en illustraties die gebruikt worden in de Beknopte gids en in deze handleiding gelden uitsluitend als referentie en kunnen verschillen van het eigenlijke product. 8 Locatie van het identificatielabel Het label met het modelnummer, de productiedatum (jaar/ maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterkant van de tv en verpakking. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. NO PL CZ SK HU RO BG GR TR RU UA   (Aan/uit)  CH +/- (Zender)  +/- (Volume)  TV Hiermee kunt u vanaf een andere toepassing overschakelen naar een televisiezender of -ingang. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw CAM werd geleverd voor meer informatie. • Plaats de smartcard niet rechtstreeks in de CAM-sleuf van de televisie. U moet deze plaatsen in de Conditional Access Module die u hebt gekregen van uw erkende verdeler. € Er kan een CAM-melding verschijnen als u overschakelt naar een digitaal programma nadat u internetvideo gebruikt hebt. Wanneer u een analoge decoder aansluit, voert de televisietuner gecodeerde signalen uit naar de decoder, waarna de decoder deze signalen decodeert vooraleer ze uit te voeren. Α HDMI IN 1/3/4 • Wanneer u een digitaal audiosysteem dat compatibel is met ARC-technologie (Audio Return Channel) aansluit, gebruikt u hiervoor HDMI IN 4. Doet u dit niet, dan moet u een bijkomende verbinding maken met DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Ό HDMI IN 2/MHL • U kunt uw MHL (Mobile High-definition Link)-apparaat aansluiten met behulp van een MHL-kabel van HD-kwaliteit. *1 Maak voor het aansluiten van monoapparatuur verbinding met de L (MONO)-audioaansluiting. U krijgt automatisch toegang tot de HDD REC-functie via een software-upgrade. [. . . ] Ώ Als u niet wilt dat de verlichtings-LED oplicht, kunt Kleur-/videosysteem Analoog: PAL, SECAM, NTSC3. 150 MHz Geluidsuitgang Het lukt niet om verbinding te maken met een draadloze router via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Selecteer vervolgens de naam van het netwerk (het SSID) waarmee u verbinding wilt maken. Ingangen/uitgangen Antennekabel 75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF De naam van het netwerk is niet terug te vinden bij de netwerkinstellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY KD-49X8005C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY KD-49X8005C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag