Gebruiksaanwijzing SONY ICFC 205S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICFC 205S. Wij hopen dat dit SONY ICFC 205S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICFC 205S te teleladen.


SONY ICFC 205S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (569 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICFC 205S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u een abnormaliteit in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort. Ώ Om het wekgeluid uit te schakelen, zet u de functiekeuzeschakelaar op OFF. Als u de wekker de volgende dag weer op dezelfde tijd wilt horen, zet u de functiekeuzeschakelaar weer op ALARM MODE • RADIO of ALARM MODE • BUZZER. [. . . ] Ώ Telkens wanneer u op de SLEEP toets drukt, komt de sluimertijd weer op 59 minuten te staan. Ώ Wanneer u de functiekeuzeschakelaar op ALARM MODE • RADIO of ALARM MODE • BUZZER hebt gezet en de ingestelde wektijd wordt bereikt, zal de radio of zoemer klinken, afhankelijk van het ingestelde wekgeluid. Ώ Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomt, moet u het apparaat loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het apparaat verder gebruikt. Ώ Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een verwarming of luchtkanaal, of op een plek waar dit is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische trillingen of schokken. Ώ Zorg voor de juiste luchtcirculatie om te voorkomen dat het apparaat van binnen te warm wordt. Zet het apparaat niet op een ondergrond (een kleedje, tapijt, enzovoort) of in de buurt van materialen (een gordijn) die de ventilatie-openingen kunnen blokkeren. Ώ Reinig de behuizing met een zacht doekje, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Ώ Er blijft spanning op het apparaat staan zolang het op het stopcontact is aangesloten, ook wanneer het apparaat zelf uitgeschakeld is. Mocht u verder nog vragen hebben of problemen met de bediening van het apparaat, neem dan a. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. de recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Houd het apparaat ondersteboven vast en duw de batterij uit het batterijvak. Ώ Na een stroomonderbreking zal de klok niet altijd gelijklopen (de klok kan ongeveer 10 minuten per uur voor- of achterlopen). Naast de volumeregelaar bevindt zich een voelstip die de richting aangeeft om het volume te verhogen. Om de toestand van de batterij te controleren, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, om na enkele minuten de stekker weer aan te sluiten. Als de aangegeven tijd nu afwijkt van de juiste tijd, dient u de batterij door een nieuwe te vervangen. 2 Para ajustar la hora, pulse TIME SET H En el visualizador parpadeará “0:00” Als u de stekker uit het stopcontact trekt omdat u van plan bent het apparaat geruime tijd niet te gebruiken, verwijder dan ook de batterij uit het apparaat, zodat deze niet onnodig leegraakt en zodat er geen schade kan ontstaan door eventuele batterijlekkage. [. . . ] De wekker zetten Als u door de radio gewekt wilt worden, dient u eerst op een radiozender af te stemmen en de geluidssterkte naar wens in te stellen. 1 Om het juiste uur voor de wekker in te  Para parar la alarma, ajuste el selector de función en OFF. Als het gewenste uur in het uitleesvenster wordt aangegeven, laat u de ALARM toets los. 2 Om de minuten voor de wekker in te stellen, houdt u de ALARM toets ingedrukt en drukt u daarbij de TIME SET M toets in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICFC 205S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICFC 205S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag