Gebruiksaanwijzing SONY ICF-SW11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICF-SW11. Wij hopen dat dit SONY ICF-SW11 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICF-SW11 te teleladen.


SONY ICF-SW11 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (303 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICF-SW11 (387 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 1 (377 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 2 (449 ko)
   SONY ICF-SW11 (387 ko)
   SONY ICF-SW11 (1566 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 3 (1566 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 4 (449 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 1 (377 ko)
   SONY ICF-SW11 annexe 2 (1566 ko)
   SONY ICF-SW11 DATASHEET (366 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICF-SW11

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk op LIGHT ON/OFF om de verlichting in of uit te schakelen in de stand LIGHT STANDBY. Als u de stand LIGHT STANDBY wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op LIGHT STANDBY. LIGHT SLEEP: Met de ingebouwde slaaptimer kunt u in slaap vallen met de verlichting. Met deze timer wordt de verlichting na een ingestelde tijdsduur automatisch uitgeschakeld. [. . . ] Uitbreidbare sluimertijd: de sluimertijd kan, elke keer als u deze functie gebruikt, worden uitgebreid van 10 tot maximaal 60 minuten. 15 30 U hoort twee korte pieptonen als het display terugkeert naar "90". "LIGHT SLEEP" wordt in het display weergegeven als de tijdsduur is ingesteld. De verlichting blijft ingeschakeld gedurende de tijd die u hebt ingesteld en wordt daarna uitgeschakeld. Als u de verlichting wilt uitschakelen vóór de ingestelde tijd, drukt u op LIGHT ON/OFF. Luidspreker Ongeveer 4, 5 cm diameter 8 Uitgangsvermogen 150 mW (bij 10% harmonische vervorming) Stroomvereisten Model voor Noord- en Zuid-Amerika: 120 V wisselstroom, 60 Hz Overige modellen: 230 V wisselstroom, 50 Hz Afmetingen Ongeveer 90 × 169, 5 × 94 mm (b/h/d) inclusief uitstekende delen en bedieningselementen Gewicht Ongeveer 640 g Ongeveer 710 g: ICF-SW11L (model voor het Verenigd Koninkrijk) Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zijn voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. De ontvangen zender controleren Druk licht op TUNE/TIME SET+ of ­. De band en frequentie worden 10 seconden weergegeven, waarna het vorige display terugkeert. Draai de instelbare regelaar LIGHT CONTROL om de helderheid van de verlichting aan te passen. Bij de NAP-timer hoort u de zoemer na een vooraf ingestelde tijdsduur. Druk herhaaldelijk op NAP tot het gewenste aantal minuten wordt weergegeven. Druk op TUNE/TIME SET+ of ­ om het nummer te selecteren dat u wilt instellen en druk op ENTER/TUNE MODE. Voorbeeld: Display wanneer u FM 90, 0 MHz instelt onder voorinstelnummer 2. U kunt in slaap vallen terwijl u naar de radio luistert en worden gewekt door het radio-alarm of het geluidsalarm op de ingestelde tijd. Druk op BRIGHTNESS om de verlichting van het display naar wens in te stellen op hoog, gemiddeld of laag. Wijzig de instellingen zoals hieronder wordt aangegeven om naar de radio te kunnen luisteren. Als u niet binnen 65 seconden op TUNE/TIME SET+ of ­, of ENTER/TUNE MODE drukt, wordt de instelstand geannuleerd. ) Wanneer het alarm wordt ingeschakeld op de ingestelde tijd, knippert RADIO A (RADIO B) in het display en wordt de "wekzender" (de zender die u in stap 5 hebt geselecteerd) geactiveerd. De alarminstelling controleren Druk één keer op ALARM A (ALARM B). Als u nogmaals op ALARM A (ALARM B) drukt, wordt de "wekzender" in het display weergegeven. Gebruik het apparaat op de voedingsbronnen die worden vermeld bij "Technische gegevens". Het naamplaatje met het voltage, enzovoort bevindt zich aan de onderkant van de netspanningsadapter. [. . . ] Het geluidsalarm instellen 1 Voer stap 1 tot en met 5 van "Het radio2 3 4 Druk op TUNE/TIME SET+ of ­ om het geluidsnummer voor de pieptoon (1) of melodieën (2 tot en met 5) te selecteren. 1: Zoemer 2: Green Sleeves 3: "Für Elise" Ludwig van Beethoven 4: "Peer Gynt: Morgenstimmung" Edvard Hagerup Grieg 5: "De vier jaargetijden: Lente" Antonio Lucio Vivaldi Wanneer u het nummer selecteert, kunt u het bijbehorende geluid beluisteren. Wordt het AM (MW)-afsteminterval gewijzigd, dan wordt het FM-afsteminterval ook gewijzigd. Als er problemen optreden met het apparaat, moet u de volgende eenvoudige controles uitvoeren om te bepalen of het apparaat moet worden nagekeken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICF-SW11

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICF-SW11 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag