Gebruiksaanwijzing SONY ICF-M33RDSS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICF-M33RDSS. Wij hopen dat dit SONY ICF-M33RDSS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICF-M33RDSS te teleladen.


SONY ICF-M33RDSS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (356 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICF-M33RDSS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ohrhörer @ @ Oortelefoonaansluiting DC IN 3V Merkmale TUNE/TIME SET Kenmerken Wat is de RDS?Zodoende kunnen enkele van de onderstaande functies op bepaalde plaatsen niet te ontvangen zijn. * De bedrijfsspanning van de netspanningsadapter kan verschillen , afhankelijk van het land van aankoop. Daarom is het aanbevolen de netspanningsadapter slechts te kopen in het land waarin u de radio met de adapter gaat gebruiken. [. . . ] TA (verkeersberichten) met EON (zendernetwerk) - Automatische paraatstand voor verkeersinformatie. ALTERNATIEVE • Automatisch opzoeken ZENDERvan een beter ZOEKFUNCTIE doorkomende zender die dezelfde uitzending verzorgt (meervoudig zendernetwerk). € Bij loslaten van de SLEEP/CLOCK toets verschijnen weer de vorige aanduidingen. • Om de radio uit te schakelen vóór de sluimertijd is verstreken , drukt u op de POWER schakelaar. € Wanneer u na inschakelen van de sluimerfunctie nogmaals op de SLEEP/CLOCK toets drukt, wordt de sluimertijd weer teruggesteld op 60 minuten vanaf dat moment. € Om de ontvangst van de verkeersinformatie te stoppen en terug te keren naar de eerder ontvangen radiozender, drukt u weer op de TRAFFIC INFO toets. Opmerkingen • Als de radiozender waarnaar u luistert geen verkeersinformatie uitzendt en ook niet tot een EON netwerk behoort, dan klinkt er een pieptoon. € Wanneer u van de FM overschakelt op een ” AM radiozender terwijl de “ aanduiding in het uitleesvenster oplicht, zal ” aanduiding automatisch de “ verdwijnen. Dan is de verkeersinformatieparaatstand uitgeschakeld en zal ook niet meer gelden wanneer u terugkeert naar FM ontvangst of de radio eenmaal uit en dan weer aan zet. € Als u de radio uit zet met de POWER schakelaar, kan er ook geen verkeersinformatie meer worden ontvangen. Verhelpen van storingen Als een probleem aan de hand van onderstaande aanwijzingen niet op te lossen is, raadpleeg dan a. De toetsen op het voorpaneel werken niet • Het “H” toetsblokkeerteken wordt in het uitleesvenster aangegeven. Het uitleesvenster is niet goed leesbaar of er wordt niets aangegeven. € De omgevingstemperatuur is te hoog of te laag of de vochtigheidsgraad te hoog. Zwakke geluidsweergave of slechte radioontvangst • De batterijen zijn (bijna) leeg. € In een auto of gebouw kunt u proberen of de ontvangst in de buurt van een raam beter is. Na indrukken van een voorkeurzendernummertoets wordt er geen geluid weergegeven. Telkens wanneer u op deze toets drukt, verspringt de afstemband als volgt: FM1* FM2* AM/LG Sonstige Funktionen • Mit Mikroprozessor ausgestatteter quartzgesteuerter PLL-Synthesizer (Phase Locked Loop) für haargenaues Abstimmen. Overige kenmerken • Kwarts- en fasegekoppeld PLL (Phase Locked Loop) synthesizer afstemsysteem met een microprocessor voor eenvoudige precisieafstemming. € Draaiknop-afstemming en digitale aanduiding van de afstemfrequentie maakt het opzoeken van een gewenste zender vlot en gemakkelijk. Gebruik van de RDS functies Deze radio biedt de volgende extra functies, op basis van de ontvangst van RDS gegevens: C Stromversorgung Einlegen der Batterien (Siehe Abb. * Deze FM1 en FM2 indeling is geheel vrijblijvend, want het gaat om zenders van dezelfde FM afstemband; de tweedeling is alleen gemaakt zodat u meer dan één voorkeurzender per toets kunt vastleggen. [. . . ] Betreffende de netspanningsadapter • Wanneer u de netspanningsadapter niet gebruikt, dient u de aansluiting op de DC IN 3 V gelijkstroomingang te verbreken en de stekker uit het stopcontact te trekken. € Afhankelijk van de netspanningsadapter is het mogelijk dat u geluid hoort tijdens het gebruik van het toestel. U vindt hierover meer informatie in de gebruiksaanwijzing van de netspanningsadapter. Geheugenafstemming In het afstemgeheugen van de radio kunt u 10 FM zenders vastleggen (5 voor FM1 en 5 voor FM2) en 5 AM/langegolf-zenders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICF-M33RDSS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICF-M33RDSS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag