Gebruiksaanwijzing SONY ICF-CS15IP QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICF-CS15IP. Wij hopen dat dit SONY ICF-CS15IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICF-CS15IP te teleladen.


SONY ICF-CS15IP QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICF-CS15IP DATASHEET (188 ko)
   SONY ICF-CS15IP REFERENCE GUIDE (1797 ko)
   SONY ICF-CS15IP FOR CUSTOMERS USING SMALL-SIZE IPOD (130 ko)
   SONY ICF-CS15IP CAUTIONS WHEN CONNECTION IPOD/IPHONE (82 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICF-CS15IPQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zolang de repeteerwekker is ingeschakeld, blijft het indicatorlampje voor de gekozen wekfunctie knipperen. Bij het model voor Noord- en Zuid-Amerika is het FM afsteminterval op 0, 1 MHz en het AM afsteminterval op 10 kHz ingesteld. Bij het model voor andere landen is het FM afsteminterval op 0, 05 MHz en het AM (middengolf) afsteminterval op 9 kHz ingesteld. Bij het bereiken van het begin en einde van de afstemband klinkt een pieptoon. [. . . ] Om de aansluiting van het netsnoer te verbreken, mag u alleen aan de stekker trekken; trek nooit aan het snoer zelf. Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een kachel of verwarmingsradiator. Zorg er tevens voor dat het niet blootgesteld wordt aan direkt zonlicht, veel stof en mechanische trillingen of schokken. Zet het apparaat niet op een zachte ondergrond (zoals op een deken, een kleedje of tapijt), en plaats het niet vlak tegen gordijnen of een wandtapijt, daar dit de ventilatie-openingen zou kunnen blokkeren. Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat daarna eerst door een bevoegd vaktechnicus nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen. Als de behuizing van het apparaat vuil is, kunt u het schoonmaken met een zachte doek, bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. Gebruik voor het reinigen nooit schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen, aangezien hierdoor de afwerking aangetast kan worden. Er blijft spanning op het apparaat staan zolang de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt, zelfs al is de radiowekker zelf uitgeschakeld. Mocht u verder nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony handelaar. REC toets om het opgenomen geluid weer te geven en te controleren hoe het klinkt. Bij het bereiken van de ingesteld wektijd klinkt dan eerst het opgenomen bericht en dan klinkt de zoemer of gaat de radio spelen, gedurende 60 minuten lang of tot u hem uitschakelt. Om de datum en het jaartal in het uitleesvenster te zien, drukt u eenmaal op de SNOOZE/DATE/SLEEP OFF toets voor de datum en binnen 2 seconden nogmaals voor het jaartal. De datum of het jaartal blijft enkele seconden lang zichtbaar en dan verschijnt weer de juiste tijd. Als u op de SNOOZE/DATE/SLEEP OFF toets drukt terwijl de SNOOZE repeteerwekker is ingeschakeld, zal de datum of het jaartal niet worden aangegeven. Om snel de juiste tijd te bereiken, kunt u de + of ­ toets langer ingedrukt houden. Of de tijd in een 12-uurs of 24-uurs cyclus wordt aangegeven, hangt af van uw model radiowekker. 12-uurs systeem: "AM 12:00" = middernacht 24-uurs systeem: "0:00" = middernacht · Om de ingebouwde klok precies op de seconde gelijk te zetten, laat u in stap 5 de CLOCK toets los op het moment dat het tijdsignaal van de radio, TV of telefoon klinkt. Stel het juiste uur voor de gewenste wektijd in met de TUNE/TIME SET + en ­ toetsen. Druk op de TUNE/TIME SET + of ­ toets tot de gewenste minuut voor de wektijd wordt aangegeven. Er klinken twee korte pieptonen wanneer de gekozen wektijd naar behoren is vastgelegd. Na het verstrijken van de ingestelde sluimerduur wordt de radio weer automatisch uitgeschakeld. Telkens wanneer u op de SLEEP toets drukt, verandert de aanduiding van de sluimerduur als volgt: Huidige tijd 15 On (Aan) 30 90 (minuten) 60 De radio zal automatisch worden uitgeschakeld wanneer de ingestelde sluimerduur is verstreken. [. . . ] Telkens wanneer u op de ALARM MODE toets drukt, verandert de aanduiding voor het wekgeluid als volgt. De gekozen zenderfrequentie wordt enkele seconden lang in het uitleesvenster aangegeven en dan verschijnt weer de juiste tijd. De radiozender waarmee u gewekt wilt worden, dient u vast te leggen onder toets nummer 1, als vaste wekzender. U kunt de radiowekker tegelijk gebruiken om in te slapen met de radio aan, en om de volgende ochtend op het ingestelde tijdstip gewekt worden door de radio en/of de zoemer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICF-CS15IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICF-CS15IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag