Gebruiksaanwijzing SONY ICF-C211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICF-C211. Wij hopen dat dit SONY ICF-C211 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICF-C211 te teleladen.


SONY ICF-C211 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (286 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICF-C211 (286 ko)
   SONY ICF-C211 (286 ko)
   SONY ICF-C211 (172 ko)
   SONY ICF-C211 (286 ko)
   SONY ICF-C211 annexe 1 (287 ko)
   SONY ICF-C211 annexe 3 (284 ko)
   SONY ICF-C211 DATASHEET (163 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICF-C211

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u op SNOOZE/DATE/SLEEP OFF drukt terwijl de SNOOZE repeteerwekker is ingeschakeld, zal de datum niet worden aangegeven. Telkens wanneer u op deze toets drukt, verspringt de sluimertijd-aanduiding als volgt: Huidige tijd 15 Sluimerfunctie aan 30 45 60 90 De radio zal het door u gekozen aantal minuten blijven spelen, om dan automatisch te worden uitgeschakeld. Om de radio uit te schakelen voordat de sluimerduur is verstreken, drukt u op SNOOZE/ DATE/SLEEP OFF. [. . . ] Deze Dream Machine is een uiterst betrouwbaar apparaat dat u vele uren luisterplezier zal verschaffen. Lees, alvorens de Dream Machine in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. In deze gebruiksaanwijzing worden drie modellen beschreven: de ICF-C470, ICF-C211 en ICF-C470MK2. De afstembanden en gebieden waar elk model verkrijgbaar is, zijn in onderstaande tabel aangegeven. Druk op RADIO ON/SLEEP om de radio in te schakelen en stel de geluidssterkte naar wens in met VOLUME. Stel in op FM, AM (MW) of LW en stem af op de gewenste radiozender met TUNING. Gebruik het apparaat uitsluitend op de voedingsbronnen aangegeven onder "Technische gegevens". Pak voor het verbreken van de aansluiting van het netsnoer altijd de stekker vast. Het kan gebeuren dat de klok na een stroomonderbreking niet precies de juiste tijd aangeeft. Wanneer u ALARM A of B loslaat, houdt de ALARM A of B indicator op met knipperen en blijft branden, waarna de huidige tijd weer in het uitleesvenster verschijnt. Zoemer ALARM B op dezelfde tijd instelt, zal op de ingestelde wektijd alleen het geluid van de radio te horen zijn. Gebruik VOLUME als u de geluidssterkte van het radio-wekgeluid wilt regelen. Om de radio-wekker of zoemer geheel uit te schakelen, drukt u op RADIO OFF/ALARM RESET/OFF terwijl u ALARM A of B ingedrukt houdt. Als u nadat de wekker gaat nog even wilt doorslapen, drukt u op SNOOZE/DATE/SLEEP OFF. Het wekgeluid wordt dan voorlopig uitgeschakeld, maar zal wel na ongeveer 6 minuten weer te horen zijn. Om de toestand van de batterij te controleren, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, om na enkele minuten de stekker weer aan te sluiten. [. . . ] Als de aangegeven tijd nu afwijkt van de juiste tijd, dient u de batterij door een nieuwe te vervangen. 2 Houd CLOCK ingedrukt en druk op TIME SET + of ­ totdat de juiste tijd in het uitleesvenster wordt aangegeven. Met de sluimerfunctie kunt u gerust in slaap vallen bij het geluid van de radio. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICF-C211

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICF-C211 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag