Gebruiksaanwijzing SONY ICF-C11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICF-C11IP. Wij hopen dat dit SONY ICF-C11IP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICF-C11IP te teleladen.


SONY ICF-C11IP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1765 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICF-C11IP REFERENCE GUIDE (2224 ko)
   SONY ICF-C11IP MARKETING SPECIFICATIONS (BLACK MODEL) (193 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICF-C11IP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laad de batterij niet opnieuw op, demonteer deze niet en gooi deze niet in het vuur. Voor de Klanten in Nederland Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Druk op + of ­ tot het juiste jaar in het display wordt weergegeven. Herhaal stap 3 en 4 om achtereenvolgens de maand, de dag en de tijd in te stellen. [. . . ] Uitbreidbare sluimertijd: de sluimertijd kan, elke keer als u deze functie gebruikt, worden uitgebreid van 10 tot maximaal 60 minuten. Druk herhaaldelijk op TIME ZONE tot het gewenste nummer wordt weergegeven. Ongeveer 4 seconden nadat de bewerking is voltooid, wordt de klok weer in het display weergegeven. Als er problemen optreden met het apparaat, moet u de volgende eenvoudige controles uitvoeren om te bepalen of het apparaat moet worden nagekeken. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar. ) Het radio-alarm is ingeschakeld, maar u hoort geen geluid op de ingestelde alarmtijd. Wanneer het instellen van de alarmtijd is voltooid, wordt de klok na enkele seconden weer in het display weergegeven. De aanduiding ALARM A (of B) knippert niet langer maar brandt constant. Als ALARM A (of B) is ingesteld op RADIO of BUZZER, kan de instelling voor de alarmtijd worden gewijzigd met ALARM TIME SET A (of B). Als u ALARM TIME SET A (of B) één keer draait, wordt de alarmtijd ongeveer 4 seconden weergegeven. Als u ALARM TIME SET A (of B) draait wanneer de alarmtijd in het display wordt weergegeven, wordt de alarmtijd gewijzigd. Als u de aanpassing voor DST/zomertijd weer wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op DST. Om de juiste tijd weer te geven, kunt u dit apparaat gebruiken op netspanning, maar het apparaat bevat ook één interne CR2032-batterij als reservevoeding (de batterij wordt geleverd bij het apparaat voor het Oost-Europese model). De batterij zorgt ervoor dat de klok en het alarm blijven werken bij een stroomstoring. Druk herhaaldelijk op TIME ZONE tot het gewenste nummer wordt weergegeven. Ongeveer 4 seconden nadat de bewerking is voltooid, wordt de klok weer in het display weergegeven. Er zijn drie helderheidsniveaus beschikbaar wanneer u op BRIGHTNESS drukt. Opmerking Tijdens het vervoer en de eerste keer dat u het apparaat gebruikt, kan een onjuiste tijd worden weergegeven. Zie in dat geval "De klok en datum instellen" voor meer informatie over het instellen van de juiste tijd. Als de batterij bijna leeg is, wordt de aanduiding "E" weergegeven in het display. Als een stroomstoring optreedt wanneer de batterij bijna leeg is, worden de huidige tijd en alarmfuncties geïnitialiseerd. Als u een andere batterij gebruikt, kan dit tot brand of een ontploffing leiden. [. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Mocht u verder nog vragen hebben of problemen met het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar. Als u niet op RADIO OFF/ALARM RESET drukt, wordt het alarm ongeveer 60 minuten doorlopend weergegeven. Houd DST langer dan 3 seconden ingedrukt terwijl de klok wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICF-C11IP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICF-C11IP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag