Gebruiksaanwijzing SONY ICDBX112.CEV GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICDBX112.CEV. Wij hopen dat dit SONY ICDBX112.CEV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICDBX112.CEV te teleladen.


SONY ICDBX112.CEV GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1303 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICDBX112.CEV (1306 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICDBX112.CEVGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. [. . . ] Als u het afspelen vanaf dat punt wilt hervatten, drukt u nogmaals op PLAY/STOP·ENTER. Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het einde van het laatste bericht, gaat "END" ongeveer 5 seconden branden en gaat de werkingsaanduiding groen branden. (U kunt het afspeelgeluid niet horen. ) Wanneer "END" en de werkingsaanduiding uitgaan, stopt de IC-recorder aan het begin van het laatste bericht. Als u ­ ingedrukt houdt, terwijl "END" brandt, worden de berichten versneld afgespeeld. Als het laatste bericht lang is en u het afspelen bij een later gedeelte van het bericht wilt starten, houdt u + ingedrukt om naar het einde van het bericht te gaan. Vervolgens drukt u ­ in terwijl "END" brandt om terug te gaan naar het gewenste punt. Voor alle andere berichten dan het laatste bericht gaat u naar het begin van het volgende bericht en speelt u terug tot het gewenste punt. Teruggaan naar Druk één keer op ­. * het begin van het huidige bericht Teruggaan naar vorige berichten Druk herhaaldelijk op ­. (Houd de toets tijdens de stopstand ingedrukt om doorlopend terug te gaan naar het vorige bericht. ) Druk één keer op +. * Verdergaan naar het volgende bericht Verdergaan naar volgende berichten Druk herhaaldelijk op +. (Houd de toets tijdens de stopstand ingedrukt om voortdurend berichten over te slaan. ) * Deze handelingen zijn beschikbaar als "EASY-S (Easy Search function)" is ingesteld op "OFF" (pagina 59). NL Een bericht herhaaldelijk afspelen Houd tijdens het afspelen PLAY/ STOP·ENTER ingedrukt tot " " verschijnt. Als u normaal afspelen wilt hervatten, drukt u nogmaals op PLAY/ STOP·ENTER. Alle berichten in een map doorlopend afspelen ­ de Doorlopend afspelen DISPLAY/ MENU Afspelen ­, + PLAY/ STOP· ENTER U kunt de afspeelstand doorlopend afspelen in het menu selecteren met CONT. Als u CONT instelt op "ON", kunt u alle berichten in een map doorlopend afspelen. NL 1 Houd DISPLAY/MENU ingedrukt om naar de menustand te gaan. Het venster met de menustand wordt weergegeven. 4 Druk op (stoppen) om de menustand af te sluiten. 2 Druk op ­ of + om "CONT" te selecteren, en druk dan op PLAY/STOP·ENTER. 3 Druk op ­ of + om "ON" te selecteren, en druk dan op PLAY/ STOP·ENTER. NL Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen ­ A-B Herhalen 2 Druk nogmaals kort op (herhalen) A-B om eindpunt B op te geven. " " en "A-B" worden weergegeven en het opgegeven deel wordt doorlopend afgespeeld. Normaal afspelen hervatten Druk op PLAY/STOP·ENTER. A-B herhalen stoppen Druk op (stoppen). A-B PLAY/STOP· ENTER Het opgegeven A-B-segment voor herhaaldelijk afspelen wijzigen Tijdens het herhaaldelijk afspelen van A-B drukt u nogmaals op (herhalen) A-B om een nieuw beginpunt A op te geven. Als u probeert om het alarm in te stellen om een bericht af te spelen op een eerder ingesteld tijdstip voor een ander bericht, wordt "PRE SET" weergegeven, dat nieuwe instellingen voorkomt. Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een ander bericht met een alarmsignaal wordt afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en wordt het nieuwe bericht afgespeeld. Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, dan gaat het alarm 10 seconden af nadat de opname is beëindigd het afspelen begint. Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld. Als u een bericht verwijdert waarvoor u een alarm hebt ingesteld, wordt ook het alarm verwijderd. Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een wisuitvoering, dan gaat het alarm 10 seconden af nadat het wissen is beëindigd het afspelen begint. Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl u gegevens bijwerkt, dan wordt de alarminstelling automatisch geannuleerd. NL Berichten bewerken Berichten wissen U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijkertijd wissen. Opmerkingen Berichten afzonderlijk wissen ERASE Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen. Als het bericht dat u wilt wissen is vergrendeld in het menu, dan kan het bericht niet worden gewist. Berichten bewerken U kunt ongewenste berichten verwijderen en alle andere berichten bewaren wanneer de IC-recorder zich in de stop- of afspeelstand bevindt. Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden deze opnieuw genummerd zodat er geen ruimte tussen de berichten ontstaat. NL 1 Druk op ERASE tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt wissen of houd ERASE ingedrukt in de stopstand. Wissen annuleren Druk vóór stap 2 op (stoppen). Nog een bericht wissen Voer dezelfde stappen nogmaals vanaf het begin uit. U hoort een piepje en het berichtnummer en "ERASE" beginnen te knipperen. Een deel van één bericht wissen Splits het bericht eerst in twee berichten, en voer vervolgens dezelfde stappen vanaf het begin uit. 2 Druk nogmaals op ERASE. Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden opnieuw genummerd. (Indien u bijvoorbeeld bericht 3 wist, dan zal bericht 4 opnieuw worden genummerd als bericht 3. [. . . ] Als u van plan bent om de IC-recorder langere tijd niet te gebruiken, kunt u de stroom het beste uitschakelen (pagina 17) of de batterijen verwijderen. Als u de IC-recorder langere tijd niet gebruikt en de batterijen niet verwijdert, lopen de batterijen leeg. NL Probleem Het duurt lang voordat de IC-recorder start. Oplossing Als de IC-recorder een grote hoeveelheid gegevens moet verwerken, kan het langer duren voordat de IC-recorder start. Verwijder de batterijen en plaats deze met de polen in de juiste richting in het apparaat (pagina 11). De IC-recorder werkt niet goed. Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie. Foutberichten Foutbericht LO BATT FULL ( knippert tegelijkertijd) FULL (berichtnummer knippert tegelijkertijd) FULL (mapaanduiding knippert tegelijkertijd) SET DATE NO DATA Oorzaak/Oplossing De batterijen zijn leeg. De resterende geheugencapaciteit van de IC-recorder is niet toereikend. Omdat er al 99 berichten in de huidige map zitten, kunt u geen bericht opnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICDBX112.CEV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICDBX112.CEV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag