Gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX80. Wij hopen dat dit SONY ICD-UX80 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX80 te teleladen.


SONY ICD-UX80 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-UX80 annexe 1 (1844 ko)
   SONY ICD-UX80 QUICK START GUIDE (2084 ko)
   SONY ICD-UX80 (1799 ko)
   SONY ICD-UX80 annexe 4 (1780 ko)
   SONY ICD-UX80 annexe 1 (1837 ko)
   SONY ICD-UX80 annexe 3 (1832 ko)
   SONY ICD-UX80 annexe 5 (2237 ko)
   SONY ICD-UX80 DATASHEET (541 ko)
   SONY ICD-UX80 QUICK START GUIDE (2084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-UX80

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer " " knippert moet u de batterijen vervangen door nieuwe. Wanneer " " knippert zijn de batterijen leeg en werkt het toestel niet meer. Levensduur batterijen*(bij continu gebruik) In de HQ-stand Opnemen: Ongeveer 11 uur Ongeveer 7, 5 uur Bericht 1 Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht Blanco stuk Maximale opnameduur De maximale opnameduur voor alle mappen is als volgt. U kunt berichten met de maximale opnameduur opnemen in één map. [. . . ] terwijl "END" knippert om terug te gaan naar het gewenste punt. (Voor andere berichten dan het laatste, gaat u naar het begin van het volgende bericht en speelt u achteruit tot het gewenste punt is bereikt. ) Verhelpen van storingen Controleer eerst het volgende alvorens de hulp van een technicus in te roepen. Indien het probleem hiermee nog niet is opgelost, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony dealer. 3 1 Stel de tijd in. 3 Stel de minuten in. Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display. Het toestel werkt niet. · De batterijen zijn verkeerd geplaatst. (Wanneer u op een toets drukt, knippert "HOLD" 3 seconden. ) 1 Druk op ­ . of >+ om de cijfers voor het uur te kiezen. 2 Druk op ­ . of > + om "FOLDER" te selecteren en druk op NxPLAY/ENTER. 4 Druk op NxPLAY/ENTER wanneer het tijdsignaal weerklinkt. Als het toestel meer dan 3 seconden niet wordt gebruikt in de stopstand, wordt de huidige tijd in het display weergegeven. 3 Druk op ­ . of > + om de gewenste map te selecteren en druk op NxPLAY/ENTER. De opname stopt zodra er geen geluid wordt waargenomen. ("VOR PAUSE" knippert in het display. ) Opmerking De VOR functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel met het menu de microfoongevoeligheid in op "H" (hoog) of "L" (laag). Stel VOR in op "OFF" als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de opname na het wijzigen van de microfoongevoeligheid of als u belangrijke opnamen moet maken. De luidspreker produceert geen geluid. · De oortelefoon of hoofdtelefoon is aangesloten. · Het volume staat uit. "FULL" verschijnt en u kunt niet beginnen met opnemen. · Het geheugen is vol. · Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld. · Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de menustand verlaten. · Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling geannuleerd. · Als u een bericht splitst waarvoor een alarm is ingesteld, stopt het afspelen op het punt waar u het bericht hebt gesplitst. · Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de weergave. · Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te annuleren. 1 Berichten afzonderlijk wissen Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten. Voor het wissen Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Bericht 4 Bericht 5 1 Bericht 3 Bericht 4 Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht op DIVIDE bij het punt waar u het bericht wilt splitsen. · Als u op DIVIDE drukt tijdens het opnemen: Het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen 3 seconden. Het bericht wordt in tweeën gesplitst, maar de berichten worden zonder onderbreking opgenomen. Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Selecteer de map (zie "De map selecteren" op de voorzijde voor meer informatie) en geef het bericht weer dat u met een alarmsignaal wilt afspelen. Schakel over naar alarminstelling. 1 Druk langer dan 1 seconde op DISPLAY/MENU tot "MODE" wordt weergegeven in het display. [. . . ] Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map C Druk op ­ . of >+ om de dag van de week te kiezen. Alle berichten in een map continu afspelen De HOLD functie annuleren Schuif de HOLD schakelaar naar OFF. Opmerking Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de opname beëindigt. Volg de stappen onder "Berichten opnemen" om berichten op te nemen. Opmerkingen · Controleer of de stekkers stevig vastzitten. · Wij raden u aan een proefopname te maken om de aansluitingen en de volumeregeling te controleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-UX80

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-UX80 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag