Gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX70. Wij hopen dat dit SONY ICD-UX70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX70 te teleladen.


SONY ICD-UX70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-UX70 annexe 1 (1844 ko)
   SONY ICD-UX70 QUICK START GUIDE (2084 ko)
   SONY ICD-UX70 (1799 ko)
   SONY ICD-UX70 annexe 4 (1780 ko)
   SONY ICD-UX70 annexe 1 (1837 ko)
   SONY ICD-UX70 annexe 3 (1832 ko)
   SONY ICD-UX70 annexe 5 (2237 ko)
   SONY ICD-UX70 DATASHEET (484 ko)
   SONY ICD-UX70 QUICK START GUIDE (2084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-UX70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met dataintegriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. [. . . ] · Als u het volume instelt op een niveaus dat het opgegeven AVLS-niveau overschrijdt, wordt het volume ingesteld op een meer gemiddeld volumeniveau wanneer u de IC-recorder uitschakelt. 94 NL Tabbladen Menu-items Protect Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Het geselecteerde bestand beveiligen om te voorkomen dat het bestand wordt gewist, gesplitst of verplaatst. Als u een bestand opgeeft dat al beveiligd is, annuleert u de beveiliging. Selecteer het te verplaatsen bestand en ga vervolgens naar het menuvenster om een bestand te verplaatsen. Het geselecteerde bestand kopiëren uit het interne geheugen naar de gewenste map op een geheugenkaart, of van een geheugenkaart naar de gewenste map in het interne geheugen. Selecteer het te kopiëren bestand en ga vervolgens naar het menuvenster om een bestand te kopiëren. Cancel: De trackmarkering wordt niet verwijderd. Zie pagina 72 (bewerken) Divide Current Position 69 Move File 62 De menufunctie File Copy 63 Erase Track Mark 67 95 NL Tabbladen Menu-items Erase All Track Marks Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Alle trackmarkeringen verwijderen uit het geselecteerde bestand. Cancel: Alle trackmarkeringen worden niet verwijderd. Zie pagina 68 (bewerken) Divide All Track Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen Marks Execute: De splitsing bij trackmarkeringen wordt uitgevoerd. Druk op om terug te keren naar het mapvenster voordat u alle bestanden wist en selecteer een map waarin alle bestanden moeten worden gewist. Cancel: Alle bestanden worden niet gewist. 70 65 96 NL Tabbladen Menu-items Display Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De displaystand wijzigen. Elapsed Time*: Verstreken afspeeltijd van één bestand Remain Time: De resterende bestandstijd tijdens stoppen of afspelen De resterende opnametijd tijdens het opnemen REC Date: De opnamedatum REC Time: De opnametijd De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een bewerking. ON*: Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding branden of knipperen. · Wanneer u het interne geheugen formatteert, wordt ook de gebruiksaanwijzing gewist die is opgeslagen in het interne geheugen. Ga naar de ondersteuningspagina van Sony voor een nieuwe kopie van de gebruiksaanwijzing: http://support. sony-europe. com/DNA 101 De menufunctie NL Tabbladen Menu-items Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De IC-recorder gaat in de FM-radiostand. Ontvangstgevoeligheid instellen tijdens het luisteren naar de FM-radio. LOCAL: Als er sprake is van interferentie of storing door een krachtig elektrisch veld rondom de uitzendende antenne van de radiozender en dergelijke, selecteer dan deze instelling. Zie pagina 73 76 FM Radio** (FM-radio)** Auto Preset** DX/LOCAL** 79 P Opmerking Selecteer "DX" als de ontvangst van de IC-recorder onvoldoende is door een zwak signaal. Scan Sensitivity** De scangevoeligheid instellen tijdens het vooraf instellen van FM-radiozenders. 80 ** alleen voor ICD-UX70 102 NL Tabbladen Menu-items Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Zie pagina 81 (FM-radio)** Audio Output** Tijdens FM-ontvangst of -opname kunt u schakelen tussen het geluid via de luidspreker en het geluid via de hoofdtelefoon. Speaker: Het geluid komt via de luidspreker(s). ** alleen voor ICD-UX70 103 De menufunctie NL Uw computer gebruiken De IC-recorder gebruiken met uw computer Wanneer de IC-recorder is aangesloten op uw computer, kunt u gegevens overdragen. Systeemvereisten voor uw computer Zie pagina 119 en 128 voor meer informatie over de systeemvereisten van uw computer. Bestanden van de IC-recorder naar de computer kopiëren om ze op te slaan (pagina 112) Muziekbestanden van de computer naar de IC-recorder kopiëren om ze af te spelen (pagina 113) De IC-recorder als USBgeheugen gebruiken (pagina 116) U kunt beeld- of tekstgegevens die op de computer staan tijdelijk op de IC-recorder opslaan. De IC-recorder op de computer aansluiten Computer IC-recorder Bestanden beheren en bewerken met de Sound Organizersoftware (pagina 117) U kunt met de meegeleverde Sound Organizer-software de bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder overdragen naar de computer om deze te beheren en bewerken. U kunt ook muziekbestanden en podcastbestanden die zijn opgeslagen op de computer overdragen naar de IC-recorder. 104 NL Naar USB-poort van de computer Als u bestanden wilt uitwisselen tussen de IC-recorder en de computer, moet u de ICrecorder aansluiten op de computer. 1 Schuif de USB-hendel op de achterkant van de IC-recorder en steek de USB DIRECT-aansluiting in een USB-poort van een ingeschakelde computer. 2 Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt. Open op het Windows-scherm "Deze computer" of "Computer" en controleer of de "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" wordt herkend. Controleer op een Macintosh-scherm of een "IC RECORDER" of "MEMORY CARD"-station op het bureaublad wordt weergegeven. [. . . ] : Meeting : Voice Notes : Interview : Lecture : Audio IN : My Scene 154 NL G Werkingsstand Geeft het volgende weer, afhankelijk van de huidige werkingsstand van de IC-recorder. : stoppen : afspelen : opnemen : opnamewachtstand/ opnamepauze (knippert) : opnemen met de VORfunctie : opnamepauze met de VOR-functie (knipperend) Als u op z REC/PAUSE drukt om de opname te pauzeren wanneer "VOR" is ingesteld op "ON" in het menu , knippert alleen " ". : gesynchroniseerd opnemen : gesynchroniseerd opnemen gepauzeerd (knippert) : controle/snel terugspoelen, cue/snel vooruitspoelen : continu terug-/vooruitgaan H Verstreken tijd/resterende tijd/ opnamedatum en -tijd I Trackmarkering Geeft het aantal trackmarkeringen net voor de huidige positie weer. Wordt weergegeven als voor een bestand een trackmarkering is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-UX70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-UX70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag