Gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX523F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX523F. Wij hopen dat dit SONY ICD-UX523F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX523F te teleladen.


SONY ICD-UX523F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1553 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (627 ko)
   SONY ICD-UX523F (1814 ko)
   SONY ICD-UX523F QUICK START GUIDE (1265 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-UX523F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U springt er direct heen Inhoudsopgave Bestanden opnemen Uw computer gebruiken Problemen oplossen Index NL ICD-UX522/UX522F/UX523/UX523F  Inhoudsopgave WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kennisgeving voor gebruikers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Opnemen met een externe microfoon. . . . . . . . . 39 Opnemen van andere apparatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Inhoudsopgave De recorder klaar voor gebruik maken De onderdelen en bedieningselementen controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Het display gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Onbedoelde bediening voorkomen (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een gemiddeld volumeniveau behouden (AVLS) (alleen voor Europese modellen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 De batterij opladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Index Bestanden afspelen Basisbediening voor het afspelen . . . . . . . . . . 42 Afspelen stoppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Display tijdens het afspelen van een bestand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Ruis verminderen in het weergavegeluid en de menselijke stem duidelijker maken – de ruisonderdrukkingsfunctie. . . . . . [. . . ] 65) Een bestand wordt gesplitst bij alle trackmarkeringen Execute: De splitsing bij trackmarkeringen wordt uitgevoerd. Druk op FOLDER om terug te keren naar het mapvenster voordat u alle bestanden wist en selecteer een map waarin alle bestanden moeten worden gewist. Schakelt het display over naar een kalender en speelt een met de ICrecorder opgenomen bestand af door een datum op de kalender te selecteren. Back: De IC-recorder speelt het geselecteerde bestand niet af en keert terug naar het vorige venster. Elapsed Time*: Verstreken afspeeltijd van één bestand Remain Time: De resterende bestandstijd tijdens stoppen of afspelen De resterende opnametijd tijdens het opnemen REC Date: De opnamedatum REC Time: De opnametijd Index Erase All ( p. 52) Display 89 De menufunctie Tabbladen Menu-items Instellingen (* : oorspronkelijke instelling) Inhoudsopgave (display) LED De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een bewerking. ON*: Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding branden of knipperen. OFF: De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet tijdens een bewerking. Opmerking Index Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt of knippert de werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is ingesteld op "OFF". Backlight De achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen. ON*: De achtergrondverlichting van het display wordt ongeveer 10 seconden ingeschakeld. OFF: De achtergrondverlichting van het display wordt niet ingeschakeld, zelfs niet bij een bewerking. Het geheugen selecteren waarin u een bestand wilt opslaan, of dat het bestand bevat dat u wilt afspelen, bewerken of kopiëren. Built-In Memory*: Het interne geheugen van de ICrecorder is geselecteerd. Memory Card: De geheugenkaart die is geplaatst in de geheugenkaartsleuf wordt geselecteerd. Opmerking (instelling ICrecorder) Select Memory ( p. 29) Wanneer er geen geheugenkaart in de IC-recorder is geplaatst, wordt het interne geheugen automatisch geselecteerd. 90 De menufunctie Tabbladen Menu-items Instellingen (* : oorspronkelijke instelling) Inhoudsopgave (instelling ICrecorder) Language ( p. 26) De taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen, bestandsnamen, enzovoort. Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), (Japans), (Koreaans), (Chinees), (Thai) (Chinees), Opmerking Index Het aantal taalopties dat u kunt selecteren en de standaardinstelling is afhankelijk van het land of de regio waar u de IC-recorder kocht. 24) Auto(Synchronizing)*: Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer waarop de Sound Organizer is geïnstalleerd, wordt de klok automatisch aangepast aan die van de computer. Manual: De klok instellen door achtereenvolgens het jaar, de maand, de dag, de uren en minuten op te geven. 12-Hour: 12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's middags 24-Hour: 0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags Opmerking Time Display De standaardinstelling is afhankelijk van het gebied waar u de IC-recorder kocht. ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden. OFF: Er wordt geen pieptoon weergegeven. Opmerking Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op "OFF" instelt in het menu. 91 De menufunctie Tabbladen Menu-items Instellingen (* : oorspronkelijke instelling) Inhoudsopgave (instelling ICrecorder) USB Charge Hiermee wordt aangegeven of de batterij wordt opgeladen via een USBaansluiting. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 79, 85 Een bestand kopiëren naar een ander geheugen . . . . . . . 60, 79, 87 Een bestandsnaam wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 79, 87 Een geheugenkaart plaatsen . 28 Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 79, 84 Externe microfoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 F FM-radio Inhoudsopgave Index FM-radio-uitvoer wijzigen . . . . . 77, 80, 94 FM-radiozenders automatisch vooraf instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 80, 93 FM-radiozenders handmatig vooraf instellen . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-UX523F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-UX523F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag