Gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX512

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX512. Wij hopen dat dit SONY ICD-UX512 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-UX512 te teleladen.


SONY ICD-UX512 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1980 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-UX512 QUICK START GUIDE (3759 ko)
   SONY ICD-UX512 (9356 ko)
   SONY ICD-UX512 DATASHEET (187 ko)
   SONY ICD-UX512 QUICK START GUIDE (3256 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-UX512

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-196-549-41(1) IC Recorder Gebruiksaanwijzing Aan de slag Basisbediening Overige opnamebediening Overige afspeelbediening Bestanden bewerken Luisteren naar de FM-radio De menufunctie Uw computer gebruiken Aanvullende informatie Problemen oplossen ICD-UX512/UX513F Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren. WAARSCHUWING Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet lange tijd bloot aan zeer hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur. NOMINAAL STROOMVERBRUIK: 800 mA Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. [. . . ] Cancel: Alle bestanden worden niet gewist. 70 65 96 NL Tabbladen Menu-items Display Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De displaystand wijzigen. Elapsed Time*: Verstreken afspeeltijd van één bestand Remain Time: De resterende bestandstijd tijdens stoppen of afspelen De resterende opnametijd tijdens het opnemen REC Date: De opnamedatum REC Time: De opnametijd De werkingsaanduiding in- of uitschakelen tijdens een bewerking. ON*: Tijdens het opnemen of afspelen gaat de werkingsaanduiding branden of knipperen. OFF: De werkingsaanduiding brandt of knippert niet, zelfs niet tijdens een bewerking. Zie pagina ­ (display) LED ­ De menufunctie P Opmerking Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer, brandt of knippert de werkingsaanduiding, zelfs als "LED" is ingesteld op "OFF". Backlight De achtergrondverlichting van het display in- en uitschakelen. ON*: De achtergrondverlichting van het display wordt ongeveer 10 seconden ingeschakeld. OFF: De achtergrondverlichting van het display wordt niet ingeschakeld, zelfs niet bij een bewerking. ­ 97 NL Tabbladen Menu-items Select Memory Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Het geheugen selecteren waarin u een bestand wilt opslaan, of dat het bestand bevat dat u wilt afspelen, bewerken of kopiëren. Built-In Memory*: Het interne geheugen van de IC-recorder is geselecteerd. Memory Card: De geheugenkaart die is geplaatst in de geheugenkaartsleuf wordt geselecteerd. Zie pagina 45 (instelling ICrecorder) P Opmerking Wanneer er geen geheugenkaart in de IC-recorder is geplaatst, wordt het interne geheugen automatisch geselecteerd. Language De taal instellen die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen, bestandsnamen, enzovoort. Deutsch (Duits), English (Engels)*, Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), (Russisch) Auto*: Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer waarop de Sound Organizer is geïnstalleerd, wordt de klok automatisch aangepast aan die van de computer. Manual: De klok instellen door achtereenvolgens het jaar, de maand, de dag, de uren en minuten op te geven. 20 Date&Time 17 98 NL Tabbladen Menu-items Time Display Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De tijdsweergave instellen. 12-Hour: 12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's middags 24-Hour*: 0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags Een pieptoon instellen. ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden. OFF: Er wordt geen pieptoon weergegeven. Zie pagina ­ (instelling ICrecorder) Beep ­ P Opmerking De menufunctie Het alarm gaat af, zelfs als u "Beep" op "OFF" instelt in het menu. USB Charge Hiermee wordt aangegeven of de batterij wordt opgeladen via een USB-aansluiting. ­ P Opmerking Als u een USB-netspanningsadapter (niet meegeleverd) gebruikt om de IC-recorder aan te sluiten op een stopcontact (pagina 123), wordt de batterij ongeacht de instelling opgeladen. 99 NL Tabbladen Menu-items Auto Power Off Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Als de IC-recorder is ingeschakeld en gedurende een bepaalde door u ingestelde tijd niet wordt gebruikt, schakelt de IC-recorder automatisch uit. OFF: De IC-recorder wordt niet automatisch uitgeschakeld. Zie pagina ­ (instelling ICrecorder) 100 NL Tabbladen Menu-items Format Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Het geheugen formatteren dat momenteel is geselecteerd (het interne geheugen of de geheugenkaart), waarbij alle gegevens in het geheugen worden gewist en de mapstructuur wordt hersteld naar de standaardstatus. Execute: Het bericht "Formatting. . . " wordt weergegeven en het geheugen wordt geformatteerd. Cancel: Het geheugen wordt niet geformatteerd. Zie pagina ­ (instelling ICrecorder) P Opmerkingen · Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om het geheugen te formatteren. [. . . ] J Alarm Wordt weergegeven wanneer het alarm is ingesteld in een bestand. K Aantal bestanden Het aantal geselecteerde bestanden wordt weergegeven bij de teller en het totale aantal bestanden in de map wordt weergegeven bij de noemer. L Opnamestand Geeft de opnamestand weer die is ingesteld met het menu wanneer de ICrecorder zich in de stopstand bevindt, en geeft de huidige opnamestand weer wanneer de IC-recorder zich in de afspeel- of opnamestand bevindt. : LPCM-bestand wordt opgenomen of overgedragen met de IC-recorder , , , : MP3-bestand wordt opgenomen of overgedragen met de IC-recorder Als de bestanden worden overgedragen vanaf uw computer, worden alleen de bestandsindelingen ( / ) weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-UX512

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-UX512 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag