Gebruiksaanwijzing SONY ICD-TX50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-TX50. Wij hopen dat dit SONY ICD-TX50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-TX50 te teleladen.


SONY ICD-TX50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1616 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1530 ko)
   SONY ICD-TX50 (1878 ko)
   SONY ICD-TX50 DATASHEET (185 ko)
   SONY ICD-TX50 QUICK START GUIDE (1504 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-TX50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IC Recorder Gebruiksaanwijzing Klik om naar het volgende onderdeel te gaan Inhoudsopgave Bestanden opnemen Uw computer gebruiken Problemen oplossen Index NL 4-300-042-41(1) ICD-TX50  Inhoudsopgave WAARSCHUWING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kennisgeving voor gebruikers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Inhoudsopgave Opname automatisch starten als geluid wordt waargenomen – de functie VOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 De recorder voorbereiden De onderdelen en bedieningselementen controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Het display gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Onbedoelde bewerkingen voorkomen (HOLD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Een gemiddeld volumeniveau behouden (alleen voor Europese modellen). . . . . . . . . 17 De batterij opladen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Index Bestanden afspelen Algemene afspeelfuncties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 De afspeelinstellingen wijzigen. . . . . . . . . . . . . . 46 Afspelen beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Overige bewerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Ruis verminderen of het geluidseffect voor afspelen selecteren – de effectfunctie. . . . . . . . 46 De afspeelsnelheid aanpassen – de functie DPC (Digital Pitch Control). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 De afspeelstand selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Luisteren met een betere geluidskwaliteit. . . . 50 Vooruit/achteruit zoeken tijdens het afspelen (Cue/Review). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Snel het punt zoeken waaop u wilt beginnen met afspelen – de functie Easy Search. . . . . . . . . 18 De batterij opladen met een USB-netspanningsadapter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Handige afspeelmethoden. [. . . ] 21 Vervolg  77 De menufunctie Submenu's Common Settings Menu-items Language Instellingen (* : standaardinstelling) U stelt de taal in die gebruikt moet worden voor berichten, menu's, mapnamen, bestandsnamen, enzovoort. Deutsch (Duits), English (Engels), Español (Spaans), Français (Frans), Italiano (Italiaans), Русский (Russisch), (Koreaans), (Chinees), (Chinees), (Thai) Zie pagina 25 Inhoudsopgave Index Opmerking Uit hoeveel talen u kunt kiezen en welke taal is ingesteld als standaardtaal, is afhankelijk van de regio waar u de IC-recorder hebt aangeschaft. Date&Time Auto(Synchronizing)*: Wanneer de IC-recorder is aangesloten op een computer waarop Sound Organizer is geïnstalleerd, wordt de klok automatisch aangepast aan die van de computer. Manual: U stelt de klok in door achtereenvolgens het jaar, de maand, de dag, de uren en minuten op te geven. 12‑Hour: 12:00AM = middernacht, 12:00PM = twaalf uur 's middags 24‑Hour: 0:00 = middernacht, 12:00 = twaalf uur 's middags 23 Time Display — Opmerking Wat is geconfigureerd als standaardinstelling, is afhankelijk van de regio waar u de IC-recorder hebt aangeschaft. ON*: Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat een bewerking is uitgevoerd of dat er een fout is opgetreden. — Opmerking Het alarm gaat ook af als u "Beep" op "OFF" instelt in het menu. Vervolg  78 De menufunctie Submenu's Common Settings Menu-items Format Instellingen (* : standaardinstelling) U formatteert het geheugen dat momenteel is geselecteerd (het interne geheugen of de microSD-kaart). Hierbij worden alle gegevens in het geheugen gewist en wordt de standaardstatus van de mapstructuur hersteld. Cancel: Het geheugen wordt niet geformatteerd. Zie pagina — Inhoudsopgave Index Opmerkingen  Gebruik de formatteerfunctie van de IC-recorder om een microSD-kaart te formatteren. over naar het geheugen dat moet Schakel  worden geformatteerd voordat u de formatteringsbewerking start ( p.  34).  Wanneer u het geheugen formatteert, worden alle gegevens gewist die u hierin hebt opgeslagen. U kunt de gewiste gegevens niet meer herstellen als het geheugen is gewist. u het interne geheugen Wanneer  formatteert, wordt ook de gebruiksaanwijzing gewist die is opgeslagen in het interne geheugen. Ga naar de ondersteuningspagina van Sony ( p.  104) voor een nieuw exemplaar van de gebruiksaanwijzing. System Information Hier worden de naam van het ICrecordermodel en het versienummer van de software weergegeven. — 79 Uw computer gebruiken Uw computer gebruiken De IC-recorder gebruiken met uw computer Wanneer de IC-recorder is aangesloten op uw computer, kunt u gegevens overdragen. Inhoudsopgave Index Bestanden van de IC-recorder naar de computer kopiëren om ze op te slaan ( p.  85) Muziekbestanden van de computer naar de IC-recorder kopiëren om ze af te spelen ( p.  86) De IC-recorder als USB-geheugen gebruiken ( p.  88) U kunt beeld- of tekstgegevens van de computer op de IC-recorder opslaan. Bestanden beheren en bewerken met de Sound Organizer-software ( p.  89) U kunt met de meegeleverde Sound Organizer-software de bestanden die zijn opgenomen met de IC-recorder overdragen naar de computer om deze te beheren en bewerken. U kunt ook muziekbestanden en podcastbestanden die zijn opgeslagen op de computer overdragen naar de IC-recorder. Systeemvereisten voor uw computer Zie pagina 91 en 99 voor meer informatie over de systeemvereisten van uw computer. 80 Uw computer gebruiken De IC-recorder op de computer aansluiten IC-recorder Uw computer Naar USB-poort van de computer Inhoudsopgave Index USB-kabel Naar  USB-aansluiting Als u bestanden wilt uitwisselen tussen de IC-recorder en de computer, moet u de IC-recorder aansluiten op de computer.  Verbind de  USB-aansluiting van de IC-recorder via de meegeleverde USB-kabel met de USB-poort van uw actieve computer.  Controleer of de IC-recorder goed herkend wordt. Ga in Windows naar "Deze computer" of "Computer" en controleer of "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" is herkend. Controleer op een Macintosh-computer of er een station voor "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" wordt weergegeven in de Finderzijbalk. De IC-recorder wordt herkend door de computer zodra de aansluiting tot stand komt. Terwijl de IC-recorder op de computer wordt aangesloten, wordt "Connecting" in het display van de IC-recorder weergegeven. 81 Uw computer gebruiken Structuur van mappen en bestanden De mappen en bestanden worden op het computerscherm weergegeven zoals getoond. Op een Windows-computer kunt u in Verkenner en op een Macintoshcomputer kunt u in de Finder mappen en bestanden weergeven door "IC RECORDER" of "MEMORY CARD" te openen. [. . . ] Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze gebruiksaanwijzing. De "Sound Organizer" gebruikt de onderstaande softwaremodules: Windows Media Format Runtime This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft. 118 Aanvullende informatie Index A AAC-LC-bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Alarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 68, 75 Alle bestanden in een map wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 68, 70 Alle trackmarkeringen wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 68, 71 Een bestand selecteren via het menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-TX50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-TX50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag