Gebruiksaanwijzing SONY ICD-SX712

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-SX712. Wij hopen dat dit SONY ICD-SX712 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-SX712 te teleladen.


SONY ICD-SX712 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2034 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-SX712 (2055 ko)
   SONY ICD-SX712 (2103 ko)
   SONY ICD-SX712 QUICK START GUIDE (3170 ko)
   SONY ICD-SX712 (2054 ko)
   SONY ICD-SX712 (2111 ko)
   SONY ICD-SX712 (11415 ko)
   SONY ICD-SX712 DATASHEET (174 ko)
   SONY ICD-SX712 QUICK START GUIDE (3155 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-SX712

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-196-715-41(1) IC Recorder Gebruiksaanwijzing Aan de slag Basisbediening Overige opnamebediening Overige afspeelbediening Bestanden bewerken De menufunctie Uw computer gebruiken Aanvullende informatie Problemen oplossen Index ICD-SX712 Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren. WAARSCHUWING Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet lange tijd bloot aan zeer hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur. NOMINAAL STROOMVERBRUIK: 800 mA Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. [. . . ] Het ruisonderdrukkingsniveau instellen voor het afspelen van een bestand met de IC-recorder dat is opgenomen met de ruisonderdrukkingsfunctie (pagina 63). Selecteer deze optie als u het geluid niet goed kunt horen door de instelling "Noise Cut Level" op "Maximum" in te stellen. Een zwak gedeelte van een opgenomen bestand kan worden versterkt, waardoor u zelfs erg lage/zachte stemmen makkelijker kunt horen. Maximum: De functie voor digitale stemversterking effectiever aanpassen. Medium: De functie voor digitale stemversterking minder nauwkeurig aanpassen. OFF*: De functie voor digitale stemversterking uitschakelen. Zie pagina 54, 55 (opnemen) Noise Cut Level (afspelen) 63 V-UP 64 98 NL Tabbladen Menu-items Effect Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Het gewenste afspeeleffect in het menu instellen. Pop: Haalt de tonen uit het middenbereik naar voren, ideaal voor zang. Custom: U kunt uw eigen aangepaste geluidsniveau voor 5 banden EQ (0, 4 kHz, 1, 0 kHz, 2, 5 kHz, 6, 3 kHz en 16 kHz) ontwerpen in 7 stappen (­3 tot +3) en CLEAR BASS in 4 stappen (0 tot +3). OFF*: De effectfunctie werkt niet. Zie pagina 67 (afspelen) P Opmerking Wanneer u bestanden afspeelt met de ingebouwde luidspreker als de NOISE CUT-schakelaar is ingesteld op "ON" (pagina 63), werkt de effectfunctie niet. De menufunctie 99 NL Tabbladen Menu-items Easy Search Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De functie voor eenvoudig zoeken instellen. ON: U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door op > op de bedieningstoets te drukken en u gaat ongeveer 3 seconden achteruit door op . Deze functie is handig als u een bepaald punt in een lange opname zoekt. drukt op de bedieningstoets drukt, wordt een bestand vooruit- of teruggespoeld. ALL: Alle bestanden worden herhaaldelijk afgespeeld. Zie pagina 60 (afspelen) Play Mode 69 100 NL Tabbladen Menu-items Alarm Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Het alarm instellen. Om het alarm in te stellen selecteert u "New" en stelt de datum, het tijdstip of de dag van de week in of kiest u dagelijks voor het afspelen, en stelt u het volgende alarmpatroon in. Beep&Play: Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld nadat het alarm afgaat. List: Er wordt een lijst weergegeven met bestandnummer, data of dagen van de week waarop het alarm al is ingesteld. Edit: U kunt de geselecteerde datum of dag van de week en tijd veranderen. Cancel: U kunt de alarminstelling op de geselecteerde datum of op een dag van de week annuleren. Zie pagina 71 (afspelen) 101 De menufunctie NL Tabbladen Menu-items AVLS Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De functie AVLS (Automatic Volume Limiter System) instellen. ON*: De AVLS-functie die zorgt voor een gemiddeld volume is effectiever wanneer u luistert met een hoofdtelefoon. OFF: De AVLS-functie werkt niet en het geluid wordt op het oorspronkelijke volume weergegeven. Wanneer u de functie instelt op "OFF", wordt het bericht "Advise to not listen at high VOL for long periods" weergegeven met een pieptoon. Druk op x STOP om terug te keren naar het display van de menustand. Zie pagina 12 (afspelen) P Opmerkingen · Wanneer u de functie uitschakelt, moet u erop letten dat u niet luistert met een te hoog volume. [. . . ] : onbekend L Limiter-aanduiding (alleen weergegeven tijdens handmatig opnemen) Wordt weergegeven wanneer "LIMITER" in het menu is ingesteld op "ON". M LCF (Low Cut Filter)-aanduiding Wordt weergegeven wanneer "LCF(Low Cut)" in het menu is ingesteld op "ON". N Beveiliging Wordt weergegeven wanneer de beveiliging is ingesteld voor een bestand. O Resterende opnametijd Geeft de resterende opnametijd weer in uren, minuten en seconden. Als er meer dan 10 minuten en minder dan 10 uur resteert, wordt de tijd in uren en minuten weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-SX712

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-SX712 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag