Gebruiksaanwijzing SONY ICD-PX312F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-PX312F. Wij hopen dat dit SONY ICD-PX312F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-PX312F te teleladen.


SONY ICD-PX312F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1934 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-PX312F (1927 ko)
   SONY ICD-PX312F QUICK START GUIDE (3332 ko)
   SONY ICD-PX312F (1969 ko)
   SONY ICD-PX312F QUICK START GUIDE (3311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-PX312F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-267-067-41(2) IC Recorder Gebruiksaanwijzing Aan de slag Basisbediening Overige opnamebediening Overige afspeelbediening Bestanden bewerken Luisteren naar de FM-radio De menufunctie Uw computer gebruiken Aanvullende informatie Problemen oplossen ICD-PX312/PX312F Voorkom mogelijke gehoorschade door niet gedurende langere tijd naar harde geluidsniveaus te luisteren. WAARSCHUWING Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet lange tijd bloot aan zeer hoge temperaturen, zoals zonlicht of vuur. NOMINAAL STROOMVERBRUIK: 800 mA Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. [. . . ] of >+ om het submenu-item te selecteren waarvoor u een instelling wilt opgeven, en drukt u op N PLAY/STOP·ENTER. ­. , >+ 1 Houd DISP/MENU ingedrukt om de menustand te openen. of >+ om de instelling te selecteren die u wilt opgeven en druk op N PLAY/STOP·ENTER. 2 Druk op ­. of >+ om het menuitem te selecteren waarvoor u een instelling wilt opgeven en druk op N PLAY/STOP·ENTER. Wanneer u "Divide", "Move & Copy", "Delete" of "Detail Menu" selecteert, 84 NL 4 Druk op ­. of >+ om de instelling op te geven en druk op N PLAY/ STOP·ENTER. 5 Druk op x (stoppen) om de menustand af te sluiten. P Opmerking Als u 60 seconden lang geen toetsen indrukt, wordt de menustand automatisch geannuleerd en wordt het normale display weergegeven. Terugkeren naar het vorige venster Druk op DISP/MENU tijdens menubewerkingen. Wanneer het selectiescherm van het submenuscherm wordt weergegeven nadat u "Divide", "Move & Copy", "Delete" of "Detail Menu" hebt geselecteerd, drukt u op ­. of >+ om "[Back]" te selecteren en drukt u op N PLAY/STOP·ENTER om terug te keren naar het hoofdmenuvenster. De menufunctie De menustand afsluiten Druk op x (stoppen). 85 NL Menu-instellingen Menu-items Werkingsstand (a: de instelling kan worden opgegeven/--: de instelling kan niet worden opgegeven) Stopstand Add/Overwrite VOR DPC(Speed Control) Easy Search Alarm AVLS Protect Divide Divide Current Position Divide All Track Marks [Back] Move & Copy Move File File Copy [Back] Delete Erase Track Mark Erase All Track Marks Erase All [Back] a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Afspeelstand -- -- a a -- a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Opnamestand Ontvangststan Opnamestand d FM-radio* FM-radio* -- a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 86 NL * Alleen voor ICD-PX312F Menu-items Werkingsstand (a: de instelling kan worden opgegeven/--: de instelling kan niet worden opgegeven) Stopstand Afspeelstand -- -- -- -- -- -- a -- -- -- -- a a -- -- -- -- -- -- -- a Opnamestand Ontvangststan Opnamestand d FM-radio* FM-radio* -- -- -- -- -- -- a -- a a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a -- -- a a a a a a -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- a -- a -- -- -- Select Memory FM Radio* Auto Preset* DX/LOCAL* Scan Sensitivity* Audio Output* Detail Menu REC Mode Mic Sensitivity LCF(Low Cut) Select Input Continuous Play Noise Cut Level LED Language Date&Time Time Display Beep Auto Power Off Format [Back] * Alleen voor ICD-PX312F a a -- -- -- -- a a a a a a a a a a a a a a a De menufunctie -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 87 NL Menu-items Add/Overwrite Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bestand of een overschrijfopnamen toevoegen tijdens het afspelen. ON: De opname wordt gestart als de IC-recorder geluid waarneemt en wordt onderbroken als er geen geluid wordt waargenomen. In de periode dat er geen geluid wordt waargenomen, wordt er niet opgenomen. OFF*: De VOR-functie werkt niet. Zie pagina 34, 36 VOR 38 P Opmerking Tijdens FM-opname (pagina 77) werkt de VOR-functie niet (alleen voor ICD-PX312F). ON: U kunt de afspeelsnelheid aanpassen in een bereik van 0, 50 keer tot 2, 00 keer. 52 88 NL Menu-items Easy Search Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De functie voor eenvoudig zoeken instellen. ON: U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door op >+ te drukken en ongeveer 3 seconden teruggaan door op ­. Deze functie is handig als u een bepaald punt in een lange opname zoekt. Stel de datum, tijd of dag van de week in of kies dagelijks voor het afspelen en stel het volgende alarmpatroon in. Beep&Play: Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld nadat het alarm afgaat. OFF*: De alarmfunctie wordt geannuleerd. Zie pagina 49 Alarm 56 De menufunctie 89 NL Menu-items AVLS Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De AVLS (Automatic Volume Limiter System)-functie instellen. ON*: De AVLS-functie die zorgt voor een gemiddeld volume is effectiever wanneer u luistert met de hoofdtelefoon. OFF: De AVLS-functie werkt niet en het geluid wordt op het oorspronkelijke volume weergegeven. Wanneer u de functie instelt op "OFF", wordt het bericht "Advise to not listen at high VOL" weergegeven met een pieptoon. Druk op N PLAY/STOP·ENTER om terug te keren naar het venster van de menustand. Zie pagina 12 P Opmerkingen · Wanneer u de functie uitschakelt, moet u erop letten dat u niet luistert met een te hoog volume. [. . . ] Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw. Advise to not listen at high VOL Change Folder Problemen oplossen System Error 141 NL Systeembeperkingen Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan de IC-recorder. De onderstaande problemen wijzen niet op een defect aan de IC-recorder. Probleem De maximale opnameduur kan niet worden benut. Oorzaak/oplossing · Als u bestanden opneemt met een combinatie van de verschillende opnamestanden, varieert de werkelijke opnameduur van de maximale opnameduur in de hoogste opnamestand tot de maximale opnameduur in de laagste opnamestand. · Het totaal op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende opnameduur is mogelijk minder dan de maximale opnameduur van de IC-recorder. U kunt MP3-bestanden · Als u MP3-bestanden hebt overgedragen met uw computer, worden de niet op volgorde bestanden vanwege de systeembeperkingen mogelijk niet in dezelfde weergeven of afspelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-PX312F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-PX312F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag