Gebruiksaanwijzing SONY ICD-LX30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-LX30. Wij hopen dat dit SONY ICD-LX30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-LX30 te teleladen.


SONY ICD-LX30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (848 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-LX30 QUICK START GUIDE (780 ko)
   SONY ICD-LX30 (1167 ko)
   SONY ICD-LX30 DATASHEET (178 ko)
   SONY ICD-LX30 QUICK START GUIDE (774 ko)
   SONY ICD-LX30 QUICK START GUIDE (788 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-LX30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4-297-164-91(1) Memory Card Recorder Gebruiksaanwijzing Aan de slag Opnemen Beluisteren Wissen De menufunctie Aanvullende informatie Problemen oplossen Index ICD-LX30 • De opgenomen muziek mag alleen voor particuliere doeleinden worden gebruikt. Voor elk ander gebruik van de muziek is toestemming van de copyrighthouders vereist. • Sony is niet aansprakelijk voor incomplete opnamen/downloads of beschadigde gegevens door problemen met de geheugenkaartrecorder of computer. • Afhankelijk van de soort tekst en tekens, wordt de tekst mogelijk niet altijd goed weergegeven op de geheugenkaartrecorder. [. . . ] B De startdatum van de opname Geeft de startdatum van de opname weer. z Tip Beluisteren afgespeeld tot het einde van het laatste bestand Wanneer u afspeelt of snel afspeelt naar het einde van het laatste bestand, gaat "END" ongeveer 5 seconden branden. Wanneer een bestand wordt geselecteerd dat is opgenomen op een ander apparaat, wordt de mapnaam weergegeven op de 1e regel en de bestandsnaam op de 2e regel. 33 NL C Bestandsinformatie Het nummer van het opgenomen bestand (in de volgorde waarin bestanden op die dag zijn opgenomen)/Geeft het totale aantal bestanden weer die zijn opgenomen op dezelfde datum als het bestand dat momenteel is geselecteerd. D De verstreken afspeelduur/balk voor het huidige bestand Geeft de verstreken afspeelduur en balk voor het huidige bestand weer. Opnemen met andere apparatuur Cassetterecorder, enzovoort. i (hoofdtelefoon) aansluiting N PLAY/ENTER x STOP U kunt het geluid van de geheugenkaartrecorder met andere apparaten opnemen. We raden u aan om voorafgaand aan het opnemen een testopname te maken. 34 NL 1 Sluit de i (hoofdtelefoon) aansluiting van de geheugenkaartrecorder aan op de externe ingang van andere apparatuur met een audiokabel (niet meegeleverd). 2 Druk op N PLAY/ENTER om het afspelen te starten en zet tegelijkertijd de aangesloten apparatuur in de opnamestand. Een bestand van de geheugenkaartrecorder wordt opgenomen op de aangesloten apparatuur. Beluisteren 3 Druk op de stopknop op het aangesloten apparaat en druk vervolgens op x STOP op de geheugenkaartrecorder om de opname te stoppen. z Tip Als het opgenomen geluid wegvalt of als het volume van het opgenomen geluid te laag is, past u het weergavegeluid van de geheugenkaartrecorder aan (pagina 31). 35 NL Wissen Het bestand wissen N PLAY/ENTER SEARCH Het venster voor de stopstand wordt weergegeven. 2 Druk op SEARCH om het ERASE HOLD•POWER . PREV, > NEXT selectiescherm voor de datum weer te geven. P Opmerkingen • Zodra een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen. • Tijdens het wissen van een bestand mag u niet de geheugenkaart verwijderen of de geheugenkaartrecorder uitschakelen. Het vak voor een opnamedatum 3 Druk op . PREV of > NEXT om de datum te selecteren waarop u het gewenste bestand hebt opgenomen en druk vervolgens op N PLAY/ ENTER. 1 Schuif de HOLD•POWER-schakelaar naar het midden om de HOLD-status van de geheugenkaartrecorder uit te schakelen (pagina 11). 36 NL 4 Druk op . PREV of > NEXT om een bestand te selecteren. z Tips • Ga naar stap 5 als er slechts één bestand wordt weergegeven in het geselecteerde vak voor een opnamedatum. • Een bestand dat is gelabeld zonder datum, is opgeslagen in het vak "No Date Info". MP3-bestanden die zijn opgenomen op andere apparaten, zijn opgeslagen in het vak " ". En podcastbestanden die zijn opgenomen op andere apparaten, zijn opgeslagen in " ". Het nummer van het Startdatum van de opgenomen bestand/ opname het totale aantal bestanden die zijn opgenomen op dezelfde dag als het bestand dat momenteel is geselecteerd. PREV om een ouder bestand te selecteren. 5 Druk op ERASE. "Erase?" wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging. 37 NL 6 Druk op . PREV of > NEXT om "YES" te selecteren. Wissen annuleren Selecteer "NO" in stap 6 van "Het bestand wissen" en druk vervolgens op N PLAY/ENTER. Nog een bestand wissen Ga door met stap 2 tot en met 7 in "Het bestand wissen". 7 Druk op N PLAY/ENTER. Het bericht "Erasing. . . " wordt in het display weergegeven en het geselecteerde bestand wordt gewist. Als een bestand wordt gewist, schuiven de resterende bestanden op zodat er geen ruimte tussen de bestanden ontstaat. Het 2e bestand is gewist en het nummer van de volgende bestanden is verminderd met 1. Het totale aantal bestanden in het vak voor een opnamedatum is gedaald van 5 naar 4. De huidige opname direct wissen 1 Druk op ERASE nadat u het opnemen hebt gestopt. "Erase?" wordt weergegeven en het opgegeven bestand wordt afgespeeld ter bevestiging. 2 Druk op . PREV of > NEXT om "YES" te selecteren. 3 Druk op N PLAY/ENTER. Het bericht "Erasing. . . " wordt in het display weergegeven en het geselecteerde bestand wordt gewist. 38 NL Alle bestanden in een vak voor een opnamedatum wissen 1 Druk op . PREV of > NEXT in stap 2 van "Het bestand wissen" om de gewenste datum te selecteren en druk vervolgens op ERASE. 2 Druk op . PREV of > NEXT om "YES" te selecteren. 3 Druk op N PLAY/ENTER. Het bericht "Erasing. . . " wordt in het display weergegeven en alle bestanden in het geselecteerde vak worden gewist. Wissen 39 NL De menufunctie Instellingen in het menu opgeven N PLAY/ENTER x STOP 2 Druk op . PREV of > NEXT om het item dat u wilt instellen te selecteren en druk vervolgens op N PLAY/ENTER. MENU . PREV of > NEXT om de instelling op te geven en druk vervolgens op N PLAY/ENTER. 1 Druk op MENU om naar de menustand te gaan. Het venster met de menustand wordt weergegeven. 4 Druk op x STOP om de menustand af te sluiten. 40 NL P Opmerking Als u 60 seconden lang geen toetsen indrukt, wordt de menustand automatisch geannuleerd en wordt het normale display weergegeven. Terugkeren naar het vorige venster Druk op MENU tijdens menubewerkingen. De menustand afsluiten Druk op x STOP. De menufunctie 41 NL Menu-instellingen Menu-items Werkingsstand (a: de instelling is beschikbaar/ —: de instelling is niet beschikbaar) Stopstand Re-Sort by Date Date&Time Beep Language System Information Select Input Format a a a a a a a Afspeelstand — — — — — — — Opnamestand — — — — — — — 42 NL Menu-items Re-Sort by Date Instellingen (*: oorspronkelijke instelling) De geheugenkaart opschonen om het gegevensgebied efficiënter te gebruiken en bestanden sorteren op datum. [. . . ] U kunt een geheugenkaart die beveiligd is tegen schrijven, niet gebruiken met de geheugenkaartrecorder. U kunt een alleen-lezen geheugenkaart niet gebruiken met de geheugenkaartrecorder. • De resterende geheugencapaciteit van de geheugenkaartrecorder is niet toereikend. Wis onnodige bestanden (pagina 36) en voer vervolgens "Re-Sort by Date" uit of plaats een nieuwe geheugenkaart. Low Battery Memory Card Error Memory Card Not Supported Memory Card Locked Read Only Memory Card Memory Full 58 NL Bericht File Full Oorzaak/oplossing • U kunt geen nieuw bestand opnemen als de geselecteerde map al het maximum aantal bestanden bevat of als het totale aantal opgeslagen bestanden op de geheugenkaartrecorder het maximum heeft bereikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-LX30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-LX30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag