Gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX132

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX132. Wij hopen dat dit SONY ICD-BX132 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SONY ICD-BX132 te teleladen.


SONY ICD-BX132 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (336 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SONY ICD-BX132 QUICK START GUIDE (682 ko)
   SONY ICD-BX132 QUICK START GUIDE (467 ko)
   SONY ICD-BX132 MARKETING SPECIFICATIONS (180 ko)
   SONY ICD-BX132 LIMITED WARRANTY (U.S. ONLY) (102 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SONY ICD-BX132

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Opmerking Afhankelijk van het land of de regio zijn sommige modellen of optionele accessoires niet beschikbaar. Schuif en houd de HOLD•POWER ON/OFF-schakelaar in de richting van "POWER ON/OFF" totdat de vensterweergave verschijnt. Bovendien worden " ™ " en "®" niet elke keer vermeld in deze gebruiksaanwijzing. WAARSCHUWING Stel de batterijen (accu of geplaatste batterijen) niet langdurig bloot aan oververhitting zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks. [. . . ] Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar voor vragen of problemen met het apparaat. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen) Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Γ Druk op  of  om het jaar (de laatste twee cijfers van  Controleer de bijgeleverde items. ˎIC-recorder (1) ˎˎSnelstartgids ˎˎLR03 alkalinebatterijen (AAA) (2) het jaar) in te stellen en druk op PLAY/ENTER. Herhaal deze procedure voor het achtereenvolgens instellen van de maand, de dag, het uur en de minuten. ¼ U kunt de opname onderbreken door op REC/PAUSEte drukken. Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0, 0005 % kwik of 0, 004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. [. . . ] Wanneer u oplaadbare NH-AAA-batterijen (niet meegeleverd) gebruikt, gaan de batterijen minder lang mee. 5 * Wanneer u muziek afspeelt via de interne luidspreker met het volumeniveau ingesteld op 28. Het afspelen wordt gestart en de werkingsaanduiding gaat groen branden. Γ  Ingebouwde microfoon  -aansluiting (hoofdtelefoon)  aan/uit-aanduiding De  Display  FOLDER-toets  MENU-toets  PLAY/ENTER-toets (*)   -toets (review/snel terugspoelen)  -toets (stop)  -aansluiting (microfoon) (PLUG IN POWER) (*)  VOL-toets (volume) –/+(*)  DIVIDE-toets  ERASE-toets  REC/PAUSE-toets (opnemen/pauzeren)   -toets (cue/snel vooruitspoelen)  Luidspreker  HOLD•POWER ON/OFF-schakelaar  Batterijhouder  Opening voor polsriem (Er wordt geen polsriem meegeleverd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SONY ICD-BX132

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SONY ICD-BX132 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag